Laatujärjestelmä ja kehitysohjelmat -sivun hero-kuva

Laatujärjestelmä ja kehitysohjelmat

Tietoa seurojen laatujärjestelmästä ja kehitysohjelmista.

Järjestelmän kriteerit

UUDISTETTU SEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ 

Uudistettu arviointimalli

Uudistetun Laatujärjestelmän tavoitteena on vahvistaa seurojen tavoiteohjautuvuutta ja tosiasiapohjaista toiminnan kehittämistä, mikä mahdollistaa seuran suunnitelmallisemman kehittämisen ja näkyvämmät tulokset. Laatujärjestelmän uuteen arviointimalliin on sovellettu maailmanlaajuisesti tunnustettua EFQM-mallia, joka soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa organisaatioissa niiden koosta tai toimialasta riippumatta. Uudella arviointimallilla vahvistetaan urheilulähtöisyyttä sekä mahdollistetaan seurakohtaiset organisoinnin ja toiminnan kehitysratkaisut. Pääkriteereitä uudistetussa Laatujärjestelmässä on 12. Niiden vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1 ja päätyen tasolle 5. 

Arvioinnissa kohdistetaan huomio:

  • Seuran perustehtävään, visioon ja jäsenistölle viestittyyn strategiseen suuntaan  

  • Seuran strategiseen suuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen eli tuloksiin ja niiden hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä 

  • Seuran riittävään pelaajamäärään, pelaajien pysyvyyteen ja urheilulliseen kehittymiseen  

  • Seuran toimintatapoihin, joilla asetettujen tavoitteiden toteutuminen mahdollistetaan 

  • Seuran keskeisten sidosryhmien odotusten ja toiveiden huomioimiseen toiminnassa 

Millä toimenpiteillä seuraa kehitetään Laatujärjestelmässä 

Seuran kehittymisen tukeminen Laatujärjestelmän avulla tapahtuu seurojen arvioinnilla ja seurojen toiminnanohjauksen fasilitoinnilla.  Arviointi koostuu haastatteluarvioinnista ja jalkapalloharjoitusten arvioinnista eli kenttäarvioinnista. Kenttäarvioinnit määräytyvät vuoden 2024 aikana tehtävien haastatteluarviointien tulosten perusteella. Sekä haastatteluarvioinnin että kenttäarvioinnin tekevät arvioijat ovat Palloliiton asiantuntijoita, jotka on koulutettu Laatujärjestelmän arviointimalliin. 

Haastatteluarvioinnin toteuttaa Palloliiton seurapalveluiden asiantuntija ja se perustuu seuran tekemään itsearviointiin, seuran lähettämään kirjalliseen aineistoon ja seuran edustajien haastatteluun arviointitilaisuudessa. Kenttäarvioinnin toteuttaa Palloliiton urheilutoiminnan asiantuntija ja sen tavoitteena on saada näyttöä seuran valmennuslinjan toteutumisesta päivittäisessä valmennuksessa. 

Seura valmistautuu Palloliiton arviointiin vastaamalla Laatujärjestelmän itsearviointilomakkeeseen ja lähettämään pyydetyt asiakirjat siltä osin, kun ne seurassa ovat jo olemassa. Arviointitilaisuuden jälkeen seura saa arviointiraportin, jossa on seuran keskeiset arvioinnissa tunnistetut kehityskohteet, vahvuudet ja arvioinnin pisteytys. Arviointiraportin pisteytys kertoo seuran tason Laatujärjestelmässä.  

Toiminnanohjauksessa seura määrittelee Palloliiton fasilitoimana urheilukeskeiset tavoitteet ja niiden kehitystoimenpiteet, jonka jälkeen sovitaan seurantajaksot (toiminnanohjauspalaverit) seuran ja Palloliiton asiantuntijan välille.  Toiminnanohjauspalavereissa seurataan ja edistetään seuran johdolla ja Palloliiton asiantuntijan fasilitoinnilla määriteltyjen urheilukeskeisten tavoitteiden toteutumista.

Miten seura pääsee Laatujärjestelmään

Päästäkseen mukaan Laatujärjestelmään seura ottaa yhteyttä Palloliiton seurapalveluihin, josta seura saa tarkemman Laatujärjestelmän esittelyn ja miten seura voi sen avulla toimintaansa kehittää. 

Seurojen taso Laatujärjestelmässä vuonna 2024

Uuden arviointimallin käyttöönottovuotena 2024 seuran taso Laatujärjestelmässä pysyy samana kuin seuran taso oli Laatujärjestelmässä 31.12.2023, ellei seura saavuta arvioinnissa vuonna 2024 korkeampaa tasoa kuin sen taso oli 31.12.2023.  Samoin jalkapalloseurojen Tähtiseura-status Olympiakomitean Tähtiseuraohjelmassa pysyy samana vuonna 2024 kun se oli 31.12.2023.  

Edellä mainitulla toimenpiteillä halutaan seuroille antaa aikaa mukautua uuteen arviointimalliin sen ensimmäisenä käyttöönottovuotena. 

Vuonna 2025 seuran tason Laatujärjestelmässä määrittää pelkästään vuoden 2025 arviointi, samoin kuin Olympiakomitean Tähtiseura-statuksen (vähintään Taso 1). 

Laatujärjestelmän taustaa vuodesta 2014 alkaen

Jalkapalloseurojen laatutyö Laatujärjestelmän puitteissa alkoi vuonna 2013 ja ensimmäiset pilottiarvioinnit tehtiin seuraavana vuonna 2014. Arviointimalli rakentui kolmen pilarin, eli urheilutoiminnan, johtamisen ja viestinnän sekä markkinoinnin osa-alueisiin ja aluksi neljään tasoon. Laatujärjestelmän urheilutoiminnan kriteerit uusittiin täysin 2017 tukemaan vahvemmin suomalaisen jalkapallon strategian (2016–2020) tavoitetta kehittää pelaajien laadukasta arkea. Vuonna 2018 lanseerattiin uusi Taso 5, jonne pääseminen edellytti 10 kuukauden kehitysohjelmaprojektia, jossa seura määritteli Palloliiton asiantuntijoiden fasilitoimana omat kehityskohteensa ja jonka jälkeen seuraan tehtiin ulkoinen arviointi Excellence Finlandin (Laatukeskus) johdolla. 

Arvioinneista oli selkeästi noussut esille yksi seurojen johtamisen yleisin haaste. Seuroilla on paljon erilaisia tavoitteita usein ilman priorisointia, toimintatapojen suunnittelua, systemaattista seurantaa ja niistä (tuloksista) selkeää raportointia. Tähän haasteeseen lähdettiin vastaamaan Laatujärjestelmän kaksivaiheisella uudistuksella, jonka ensimmäinen vaihe eli seurojen toiminnanohjaus käynnistettiin vuonna 2021. Laatujärjestelmän uudistamisen toinen vaihe, arviointimallin uudistaminen, pilotoitiin vuonna 2023 ja on käyttöönotettu 1.1.2024. Laatujärjestelmässä oli vuonna 2023 mukana yhteensä 199 seuraa. 

Seurojen laatujärjestelmän kriteerit.

Laatujärjestelmän kriteerit

Seuravalmennus

Seuravalmennuksen tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteisessä kehityksessä. Ohjelmassa rakennetaan seuran tulevaisuuskuvaa sekä seuran toiminta-ajatusta, tavoitteita ja painopisteitä. Lisäksi pureudutaan innostavan ja kannustavan seuratoiminnan kulmakiviin. Laatujärjestelmä kulkee rinnalla koko ajan ja seuran tilanne sekä tavoitteet laatujärjestelmässä kuuluvat kokonaisuuteen.  

Mukaan kutsutaan erikseen ja ohjelmaan mahtuu 4 seuraa kerrallaan. Toisilta oppiminen ja sparraus tarjoavat mahdollisuuden osaamisen jakamiseen myös seurojen välillä.  Ohjelma koostuu neljästä tapaamisesta välitehtävineen, se on seuroille maksuton ja vaatii 2-3 henkilön sitoutumisen tapaamisiin.

Mikäli seurallasi on tarve seuravalmennukselle, ole yhteydessä alueesi seurakehityspäällikköön.

Saatat olla kiinnostunut myös

Lisätiedot

Henri Alho

Kehityspäällikkö, Valtakunnallinen

+358408406977

henri.alho@palloliitto.fi

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmän kokonaisvastuu ja seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen.

Jaakko Pulkkinen

Seurakehityspäällikkö, Itäinen

+358503309320

jaakko.pulkkinen@palloliitto.fi

Laatujärjestelmä seura-arvioinnit, seurakehityshankkeet, seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen

Esa Saajanto

Aluepäällikkö, Pohjoinen

+358505314149

esa.saajanto@palloliitto.fi

Pohjoisen alueen koordinointi, seurapalvelut alueella, alueellinen vaikuttaminen, olosuhdekehitys, viestintä, palkitseminen sekä huomionosoitukset

Elli Kirijatshenko

Seurakehityspäällikkö, Eteläinen

+358503075680

elli.kirijatshenko@palloliitto.fi

Laatujärjestelmä seura-arvioinnit, seurakehityshankkeet, seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen

Outi Järvelä

Seurakehityspäällikkö, Läntinen

+358407559998

outi.jarvela@palloliitto.fi

Laatujärjestelmä seura-arvioinnit, seurakehityshankkeet, seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit