Lähikuva tekonurmesta

Verkkopalvelun käyttöehdot

Terms and conditions in English below the Finnish version.

SUOMEN PALLOLIITON VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT1. Yleistä

Suomen Palloliiton (jäljempänä ”SPL”) verkkopalvelu on SPL:n tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa palloliitto.fi julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia SPL:n valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan SPL:n ja palvelun käyttäjän välillä SPL:n tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin, sekä palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

2. Käyttöehdot

SPL:n verkkopalvelujen käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia SPL:n tuottamia tai internetissä ylläpitämiä verkkopalveluita, kuten www.palloliitto.fi.

SPL varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palloliitto.fi -verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palveluita tai lakkauttaa palvelun. SPL:lla on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

SPL ei vastaa kolmannen osapuolen julkaisemista materiaaleista, joihin on linkkejä tämän verkkopalvelun sivuilla.

Palvelujen käyttö

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa palvelun käyttäjä. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. SPL ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Palloliitto.fi -verkkopalvelua saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Materiaalin käyttäminen on sallittua ilman erillistä lupaa tekstin osalta, mutta käyttäjän on mainittava oikeudenhaltijan nimi. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat SPL:lla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. SPL pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja muutoksiin, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palloliitto.fi -verkkopalvelua lakien, asetusten, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen palloliitto.fi -verkkopalvelun lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta.

Verkkopalveluun ei saa lähettää rasistisia, toisen henkilön kunniaa loukkaavia tai muutoin sisällöltään lainvastaisia viestejä. Verkkopalvelua ei saa kuormittaa lähettämällä roskapostia, ketjukirjeitä ja sähköpostimassalähetyksiä (spamming) tms. eikä käyttäjä saa antaa harhaanjohtavaa tietoa henkilöllisyydestään ja sähköpostiosoitteestaan. Käyttäjän lähettämä materiaali ei saa sisältää viruksia tms. ohjelmistoja, jotka estävät tai vaikeuttavat verkkopalvelun käyttöä.

Henkilötietojen käsittely

Palloliitto.fi -verkkopalvelun ylläpitämisessä ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja palvelun asiakastietojen tietosuojaselostetta. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta. Verkkopalvelun kehittämistä varten sen käytöstä kerätään evästeselosteen mukaisesti yleisiä tilastollisia tietoja, kuten verkkosivuilla käynnin kellonaika, sivut, joilla on vierailtu ja selaintyyppi, jota on käytetty.

Tekijänoikeudet

Palloliitto.fi -verkkopalvelun omistusoikeus samoin kuin verkkopalveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat SPL:lle. Verkkopalveluun sovelletaan tekijänoikeuslakia ja muita tekijänoikeutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. SPL vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. SPL ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Kuvaoikeudet

Sivuilla olevien valokuvien käyttöoikeudet ovat SPL:lla. Jos haluatte käyttää kuvia, ottakaa yhteys SPL:n viestintään puh. +358 9 742151

Tietoturva

SPL edellyttää palloliitto.fi -verkkopalvelun käyttäjien olevan käyttöä aloittaessaan tietoisia siitä, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät koskaan ole täysin tietoturvallisia. Käyttäessään palloliitto.fi -verkkopalvelua, käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan ylläpitämisestä.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä kävijäseurantaan ja muita tekniikoita evästeselosteessa kuvatuin tavoin.

Palvelun käytettävyys

SPL pyrkii pitämään verkkopalvelunsa käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. SPL ei kuitenkaan vastaa mahdollisista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, teknisistä vioista tai huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä. SPL ei ole vastuussa, mikäli verkkopalveluun sisältyvä tai sen kautta löytyvä muu tieto muuttuu tai katoaa.

Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

3. Tekniset tiedot

Sivustoa suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon yhteensopivuus eri käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Sivusto toimii useimmilla uudehkoilla selainohjelmistoilla, sekä mobiililaitteilla että eri tietokoneilla ja tableteilla.
Eri tiedostot pyritään jakamaan mahdollisimman yleisissä muodoissa. Dokumenttien eri ominaisuuksista johtuen kaikkia tiedostoja ei kuitenkaan saa auki ilman erillistä ohjelmaa. Useimmista laitteista nämä ohjelmat jo löytyvät, mutta jos et saa auki tietyn tyyppisiä tiedostoja löydät alla linkin ilmaiseen katseluohjelmaan.

PDF-tiedostot -> Adobe Reader
Word, Excel, Powerpoint tietokoneelle -> LibreOffice

4. Lisätiedot

Lisätietoja verkkopalvelusta saa SPL:n viestinnäistä: puh. +358 9 742151

SUOMEN PALLOLIITON VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1.6.2022


CONDITIONS FOR THE USE OF FAF’S ONLINE SERVICES 

Conditions for the use of the online services of the Football Association of Finland (FAF)

1. General conditions

The online services (hereafter “Services”) of the Football Association of Finland (FAF) are produced by FAF and primarily accessible at the address palloliitto.fi. When publicising the Services other domain names may also be used if FAF chooses to do so. These conditions apply to dealings between FAF and users of the online services produced and maintained by FAF, in both internet and mobile versions. 

2. Conditions for using the Services

Users of FAF’s online services must be committed to observe the currently valid conditions applying to their use. In this context these services include all of the online services produced and maintained by FAF, such as the website www.palloliitto.fi.

FAF reserves the right to alter the appearance, content, characteristics, accessibility, and conditions for use of the palloliitto.fi online services without advance notice. FAF also reserves the right to discontinue Services, or to make them temporarily unavailable while they are updated or maintained. 
FAF is not responsible for material published by third parties that can be read through links included in its online services. 

Use of the Services

Users of the Services must have a browser and access to the necessary data transmission programmes, as well as legitimate data transfer connections whose costs are paid by the user. The flawlessness and uninterrupted functioning of programmes cannot be guaranteed. FAF will not under any conditions be held responsible for any eventual damage caused to the computer system used or the data it contains. This disclaimer includes data security risks such as viruses, data theft etc.

The palloliitto.fi online services may be used only for personal and non-commercial purposes. The use of textual material from the site is allowable without specific permission, but users must mention the holder of the rights to the material by name. The contents of the Services are protected in accordance with copyright legislation and related international agreements. All rights to the Services, including copyright, are held by FAF or other parties who produce material for the Services. FAF reserves all rights to the content of the Services, and any alterations therein, unless otherwise stated within the Services. 

Users are committed to use the palloliitto.fi online services in accordance with all laws, decrees, official regulations and good practice. Users may be required to take responsibility for any illegal use of the palloliitto.fi online services or infringements of their terms and conditions. 

The online services may not be used to send any messages that are racist, offensive to any other person, or otherwise illegal with regard to their content. Users may not burden the Services by sending junk mail, chain letters or spam e-mails etc., or by providing misleading information on their identity or e-mail address. Material sent by users must not contain any computer viruses or other programmes that could prevent or hinder the functioning of FAF’s online services. 

Usage of personal data

In maintaining the Palloliitto.fi online services and processing of personal data we duly observe all legislation on personal data, in addition to our own data privacy policy. E-mail addresses and other contact details are requested for the purposes of replying to enquiries or feedback. For the purposes of improving our online services general statistical data is colleceted according to our cookie policy. This includes information on the timing of website visits, and details of the pages visited and the type of browser used. 

Copyright

Ownership rights to the Palloliitto.fi online services and copyright to their content and all other related immaterial property rights belong to FAF. Copyright law and all other regulations related to copyright apply to these online services. FAF is responsible for the content, copyright and other immaterial rights of material produced for the Services by FAF itself. FAF is not responsible for other website content, or for the content of materials that may be procurable or available through or with the help of the Services. 

Image rights 

The rights to use photographs and other images published on FAF’s website are held by FAF. If you wish to use any of these images please contact FAF’s communications personnel (tel. +358 (0)9 742 151)

Data protection

FAF requires users of the palloliitto.fi online services to be aware from their first use of the services that it is impossible to guarantee the absolute data security of internet environments and online services. When using the palloliitto.fi online services users are responsible for maintaining the data security of their own information systems.

Use of cookies and other technical means

Cookies and other technical means are used to monitor visits as described in the cookie policy.  

Availability of the Services

FAF strives to maintain permanent and undisturbed access to the Services for users. However, FAF cannot be held responsible for possible problems related to data transfer, technical malfunctions or interruptions necessary for the purposes of maintenance and installation work. FAF is also not responsible for cases where information presented on the Services or available through the Services changes or disappears. 

Other conditions

The Services contain links and connections to websites published by third parties. The use of these services and any applications provided by third parties is subject to these parties’ own terms and conditions. 

The Services and the related conditions for users are all governed by related Finnish legislation, except in cases involving conflicts of laws. Any disagreements in relation to the use of the Services may be resolved through the District Court of Helsinki.

3. Technical details

While designing the website we have striven to ensure its compatibility with different control systems and browsers. The site should work well with most modern browser programmes, mobile devices and different computers and tablets. 

We have also striven to share files in the most widely usable formats. But due to the characteristics of different documents it is not possible to open all files without specific programmes. Most devices already have these programmes, but if you cannot open a specific type of file you may be able to find a link to a freely available viewing programme below.

PDF files -> Adobe Reader
Word, Excel, PowerPoint for your computer -> LibreOffice

4. Further information

For further information on FAF’s online services contact FAF’s communications personnel: tel. +358 (0)9 742 151


CONDITIONS FOR THE USE OF THE ONLINE SERVICES OF THE FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND 1.6.2022

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit