Olosuhderakentaminen

Jalkapallon olosuhderakentamisen vaikuttamisen, yhteiskuntavastuun, rakentamisen ja kunnossapidon toimijat.

Olosuhderakentaminen

Jalkapallon olosuhderakentamisen vaikuttamiseen- ja yhteiskuntavastuuseen, sekä rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät toimijat

Sivun välilehdiltä löydät mm. kuntien ja ministeriöiden ohjeistusta ja yhteystietoja, Kotikenttä -ohjelman olosuhderakentamisen hankkeiden tueksi, hyviä hanke-esimerkkejä sekä tutkimustietoa olosuhderakentamisesta.

Alta löydät vielä tärkeitä linkkejä jalkapallon olosuhderakentamisen yrityksistä.

Kunnat ja ministeriöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä aluehallintavirastot

https://minedu.fi/etusivu 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Sixten Wackström puh. +358 (0) 295 016 565 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 HÄMEENLINNA 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Keijo Kuusela, puh. 0500 528 525 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22,  20801 TURKU  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA 

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293. 90101 OULU 

Lapin aluehallintovirasto (AVI) 
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 ROVANIEMI   

rakennusneuvos Erja Metsäranta 
erja.metsaranta@minedu.fi 
puh. 0295 330037 

hallinnollinen avustaja Päivi Wathen, 
paivi.wathen@minedu.fi 
puh. 0295 330341 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta

Kunnat

Kuntaliitto 

Erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker
mari.ahonen-walker@kuntaliitto.fi 
+358 50 4526 433 

https://www.kuntaliitto.fi/neuvontapyynto

1.    Kuntaliitto korostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä ennalta ehkäisyn työmuotona. Liitto tukee toimintojen kehittämistä niin, että liikunta on koko kunnan strateginen valinta johon kunnan keskeiset luottamushenkilöt ja virkamiesjohto ovat sitoutuneet.  

2.    Kuntaliitto kannustaa kuntia koulupihojen kunnostamiseen arki- ja lähiliikuntapaikoiksi sekä turvaamaan myös nuorten uuden liikuntakulttuurin toimintaedellytykset. Liitto edistää kuntien liikuntapaikkojen hyvää hoitoa ja kunnossapitoa vaikuttamalla valtion liikuntapaikkarakentamisen informaatio-ohjaukseen ja harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Edistetään maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta niin, että asuinalueiden ja lähiöiden yhteyteen varataan riittävästi alueita liikunnan harrastamiselle ja lähiliikuntapaikoille.    

3.    Liitto kannustaa kuntia yhteistyö- ja kumppanuushankkeisiin liikunta-alan eri toimijoiden kanssa. Liikunnan uudet voimavarat löytyvät monialaisesta ja -ammatillisesta yhteistyöstä kunnan eri hallinnonalojen, urheiluseurojen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Edistetään toimenpiteitä, joilla tuetaan liikunnan laajaa kansalaistoimintaa.    

4.    Kuntaliitto kannustaa kuntia pitämään liikuntapaikkojen maksut ja taksat kohtuullisina. Tavoitteena on näin turvata mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntapalvelut sekä liikuntajärjestöille että kaikille liikunnanharrastajille kunnassa.  

5.    Parannetaan kuntien liikuntatoimen henkilöstön osaamista ja asiantuntijuuden lisäämistä koulutuksen ja viestinnän eri keinoin.  

6.       Kuntaliitto vaikuttaa lainsäädäntöön, jotta liikuntapalvelujärjestelmän edellytykset turvataan. Valtion hanke- ja projektitukien sijasta valtionrahoituksen painopistettä tulee siirtää kuntien liikunnan perustyön tukemiseen korottamalla kuntien liikuntatoimen valtionosuus samalle tasolle kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja sitomalla valtionosuus tämän jälkeen indeksiin.   

Lisätiedot

Valtakunnallinen

Tero Auvinen

Olosuhdepäällikkö, Valtakunnallinen

+358408235243

tero.auvinen@palloliitto.fi

Kokonaisvastuu olosuhteiden kehittämis- ja vaikuttamistyöstä, sekä HatTrick-investointiohjelman hallinnoinnista. UEFA kilpailujen stadionyhteyshenkilö, seuralisenssit asiantuntija olosuhteet- ja turvallisuus

Eteläinen

Taneli Haara

Aluepäällikkö, eteläinen alue | Seurakehittäjä, Eteläinen

+358408280746

taneli.haara@palloliitto.fi

Alueen koordinointi, alueellinen vaikuttaminen, olosuhdekehitys, viestintä, palkitseminen ja huomionosoitukset, seurakehitystehtävät

Pohjoinen

Esa Saajanto

Aluepäällikkö, Pohjoinen

+358505314149

esa.saajanto@palloliitto.fi

Pohjoisen alueen koordinointi, seurapalvelut alueella, alueellinen vaikuttaminen, olosuhdekehitys, viestintä, palkitseminen sekä huomionosoitukset

Itäinen

Janne Pieviläinen

Aluepäällikkö, Itäinen

+358503063557

janne.pievilainen@palloliitto.fi

Alueen hallinnon, alueparlamentin ja lähipalvelujen koordinointi, alueellinen vaikuttaminen, olosuhdekehitys, viestintä, palkitseminen sekä huomionosoitukset

Läntinen

Jouni Koivuniemi

Aluepäällikkö, Läntinen

+358400781659

jouni.koivuniemi@palloliitto.fi

Alueen hallinnon, alueparlamentin ja lähipalvelujen koordinointi, alueellinen vaikuttaminen, olosuhdekehitys, viestintä, palkitseminen sekä huomionosoitukset

Seuraa meitä

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit