Kaupungit ja kunnat footer-sivun HERO kuva

Asiakastietojen tietosuojaseloste

Asiakastietojen tietosuojaselosteesta saat tietoa Suomen Palloliiton asiakastietojen käsittelyn tavoista.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Suomen Palloliitto ry:n (”Palloliitto”) sekä Fanimo Oy:n (”Fanimo”) toteuttamat asiakastietojen käsittelyn tavat. Fanimo on yksin Palloliiton omistama yritys, joka operoi Maajoukkueen verkkokauppaa osoitteessa kauppa.palloliitto.fi (”verkkokauppa”). Palloliitto ja Fanimo toimivat yhteisrekisterinpitäjinä verkkokaupan asiakkaiden henkilötiedoille.

Tämän selosteen tarkoituksiin ”asiakastiedoilla” tarkoitetaan Palloliiton tai Fanimon käsittelemiä muita, kuin Palloliiton henkilörekisterin tietoja. Asiakastiedoiksi katsotaan näin ollen paitsi verkkokaupan operoimisen yhteydessä käsitellyt tiedot, myös muissa kaupallisissa yhteyksissä, kuten maaotteluiden lippujen tai Palloliiton markkinoinnin yhteydessä, käsitellyt tiedot, sekä esimerkiksi erinäisissä viestintäyhteyksissä (kuten Palloliiton sähköpostikirjeet ja sosiaalisen median kanavat) käsitellyt tiedot.

Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan Palloliiton ja Fanimon taikka puolestamme toimivien tahojen tietojen käsittelyn tapoja. Palvelumme voivat kuitenkin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme voi kontrolloida tällaisten kolmansien osapuolten toimista, emmekä vastaa näiden kolmansien palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeviin ehtoihin.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Palloliitto ry
Fanimo oy

Postiosoite:
PL 191
00251 Helsinki

Käyntiosoite:
Urheilukatu 5
00250 Helsinki

2. Yhteystiedot asiakastietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Suomen Palloliitto / Tietosuoja
PL 191
00251 Helsinki
tietosuoja@palloliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet ja käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäljempänä täsmennetyllä tavalla. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Suostumus

 • Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi

  • Rekisteröity voi liittyä postituslistallemme, jolloin lähetämme pääosin 1-4 kertaa kuukaudessa sähköpostitse tai tekstiviestillä kohdistetun uutiskirjeen, joka sisältää sinulle, asiakastietojesi, toimintasi ja asiakassegmenttisi perusteella, kohdennettua kiinnostavaa sisältöä sekä mainoksia, etuja ja tarjouksia tapahtumistamme, tuotteistamme, palveluistamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Sopimuksen noudattamiseen ja lakisääteisiin velvoitteisiimme perustuva henkilötietojen käsittely

 • Palvelun toteuttaminen, ostaminen ja tarjoukset

  • Toimitamme rekisteröidylle hänen ostamansa tuotteet tai palvelut ja varmennamme asiakastapahtumia.

  • Rekisteröidyn tekemiin ostoksiin liittyvät rekisterinpitäjää velvoittavat lakisääteiset velvoitteet koskien mm. tuoteturvallisuutta, tuotteiden laatua ja peruutuksia tai palautuksia.

Oikeutettuun etuun perustuva henkilötietojen käsittely

 • Sisällöt ja niiden personointi

  • Voimme kohdentaa sinulle sisältöä asiakastietojesi perusteella eri kanavissa, muun muassa Palloliiton verkkopalvelut, sosiaalisen median alustat, mediasivustot sekä erilaiset mainonnan hallintatyökalut.

  • Tarjoamme rekisteröidyille mahdollisimman relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä hänen omalta alueeltaan.

  • Autamme verkkopalveluidemme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia.

 • Asiakasviestintä

  • Lähetämme pääosin 1–4 kertaa kuukaudessa sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen, joka sisältää jalkapalloperheelle eksklusiivisia sisältöjä ja etuja.

  • Asiakasviestintä perustuu voimassa olevaan asiakassuhteeseen (esim. otteluun ostettu lippu). Emme luovuta tietojasi kolmansille tahoille eikä asiakasviestintä sisällä kolmansien osapuolien mainoksia. Voimme kuitenkin mainostaa omia tapahtumiamme ja tuotteitamme osana asiakasviestintäämme. Nämä saattavat sisältää myös kumppaniemme näkyvyyselementtejä, kuten logoja.

 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

  • Kehitämme palveluidemme ja tuotteidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja päätöksenteon tueksi.

 • Asiakassuhteen hallinnointi, hoitaminen ja kehittäminen, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen. Voimme yhdistää annetun palautteen, asiakaspalveluumme jätetyt viestit ja kysely- ja kuluttajatutkimusten vastaukset asiakkaan tietoihin.

 • Analysointi ja tilastointi

  • Analysoimme muun muassa asiakassegmenttejämme ja asiakkaidemme ostokäyttäytymistä.

 • Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen

 • Turvallisuuden sekä rekisterinpitäjän omaisuuden suojan varmistaminen

4. Käsitellyt henkilötiedot

Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelemme seuraavia tietoja.

Rekisteröidyltä saadut ja asioinnin yhteydessä kertyneet tiedot, kuten:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

 • verkkopalveluihin rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,

 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti, perhetiedot ja äidinkieli,

 • työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus,

 • henkilön kuva,

 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, kysely- ja kuluttajatutkimusvastaustiedot sekä peruutustiedot,

 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot, tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä,

 • jäsen- ja kilpailutiedot Palloliiton jäsenrekisteristä ja kilpailujärjestelmästä,

 • mahdolliset luvat ja suostumukset,

 • mahdolliset tarjonnanestotiedot,

 • arviot ja palautteet tapahtumista ja tuotteista,

 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,

 • rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä

 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mukaan lukien stadionin kulunvalvontajärjestelmän tiedot

 • sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta

 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, sähköpostikirje, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

  • Tunnistetun käyttäjän tunnisteena on satunnainen numerosarja tai muu vastaava tunniste, josta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

  • Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.

 • GPS:n, WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla arvioitu sijainti, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Stadioneilla tehtävästä kameravalvonnasta on laadittu oma rekisteriseloste.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista, esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

 • Palloliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä,

 • rekisteröidyn asioinnista verkkokaupassa,

 • Palloliiton käyttämän lipunvälittäjän lipunmyynti- ja kulunvalvontajärjestelmästä,

 • erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä,

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä, internetin yhteisöpalveluista, ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Voimme myös täydentää tunnistettujen käyttäjien tietoja kohdassa 3 mainittuja käyttötarkoituksia varten edellä mainittujen lähteiden avulla.

6. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät seuraavien perusteiden mukaisesti:

 • Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti asiakassuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin palveluiden toimittaminen sitä edellyttää. Asiakassuhteen aktiivisuus määritellään esimerkiksi asiakkaan Palloliiton verkkopalveluissa asioinnin tai asiakkaan ja Palloliiton välisen yhteydenpidon perusteella. Pääsääntöisesti asiakassuhteen katsotaan päättyvän kahden vuoden kuluttua viimeisimmästä verkkokaupassa tehdystä tilauksesta taikka lippuostoksesta.

 • Mikäli peruutat uutiskirjeen tilauksen tai suostumuksesi suoramarkkinointiin, emme käsittele tietojasi enää kohdentaaksemme sinulle suoramarkkinointia niiden perusteella. Meillä on kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä tietoja esimerkiksi asiakassuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla. Lisäksi säilytämme suoramarkkinoinnin kieltoa koskevan tiedon.

 • Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojensa poistoa, eikä Suomen Palloliitolla ole muuta perustetta henkilötietojen käsittelylle.

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten kommentointikenttiin ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle eli henkilötietojen käsittelijälle, joka käsittelee henkilötietoja vain välillämme solmitun sopimuksen tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Siirrettäessä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, perustuvat siirrot asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää lisätietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystietomme on mainittu tämän selosteen kohdassa 2.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan alla kohdassa 9 esitellyissä tapauksissa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tunnistetun yksittäisen käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille tarkoituksiin, jotka eivät liity Palloliiton määrittämiin tehtäviin. Luovutamme rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

 • Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa Suomen Palloliiton yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan rekisteröidyn tietoja käyttää tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

 • Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät voi yhdistää näitä tietoja yksittäisen käyttäjän henkilötietoihin.

 • Tietoja voidaan siirtää mainos-, yhteisö- ja hakukonepalveluihin sisältöjen ja mainonnan kohdentamista varten.

 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

10. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto lähettää selaimelle, joka tallentaa sen laitteelle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat laitteelle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Jos asiakas on antanut suostumuksen mainontaevästeiden keräämiseen voimme liittää markkinointievästeiden perusteella kerättyjä tietoja tämän henkilön asiakastietoihin.

Lue lisää evästeistä evästeselosteestamme.

11. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen asetuksista.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan rekisteröidyille valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla rekisteröidyt voivat vaikuttaa toteuttamaamme tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on lisäksi aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löydät täältä.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjä käsittelee. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Palloliitto / Tietosuoja
PL 191
00251 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@palloliitto.fi.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa

Urheilukatu 5
00250 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Markkinoinnin kielto-oikeus ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Milloin tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä aina oikeus peruuttaa suostumuksensa, kuten mahdollinen suoramarkkinointisuostumuksensa lähettämällä suostumuksen peruuttamista koskeva viesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö hallitsemalla niitä evästebannerissa.

Lisäksi käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tiedot, ellei tietojen käsittely ole tarpeen lakiin perustuvan velvoitteen vuoksi tai muiden rajoitettujen syiden vuoksi. Tietojen poistoa koskeva pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään ja toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle ja soveltuu vain, milloin tietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä solmittuun sopimukseen. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

13. Tietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen, kuten kaksivaiheisen tunnistautumisen, avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

Palloliiton ja Fanimon työntekijöistä henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne työntekijät, joiden työntehtävien hoitamisen kannalta tietoihin pääsy on välttämätöntä. Työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset tietojärjestelmiin ja pääsyoikeudet myönnetään vain tarvearvion perusteella.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaselosteen aiempiin versioihin voit tutustua alla olevista linkeistä:

10.2.2022 päivitykset tietosuojaselosteeseen:

 • Tarkennettu käsittelytarkoituksia ja käsittelyn laillisia oikeusperusteita.

1.10.2021 päivitykset tietosuojaselosteeseen:

 • Tarkennettu käsittelytarkoituksia ja käsittelyn laillisia oikeusperusteita, lisätty kerättävän suostumuksen kuvaus, tarkennettu asiakasviestinnän sekä analysoinnin ja tilastoinnin kuvauksia;

 • Puhelutietojen nauhoittaminen poistettu käsiteltävien henkilötietojen listalta,

 • Päivitetty evästekäytäntöjä vastaamaan päivitettyjä viranomaisohjeita, ja

 • Tarkennettu tietojen suojauksen periaatteita.

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit