Kurinpitopäätös Veikkausliigan ottelun IFK Mariehamn – HJK tapahtumista

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt 27.5.2023 pelatun Veikkausliigan ottelun IFK Mariehamn – HJK tapahtumia. IFK Mariehamnille määrätään 400 euroa sakkoa ja HJK:lle määrätään 3000 euroa sakkoa.

Kuvituskuva.Kuva: Jyri Sulander

15.7.2023 klo 11:11

Delegaatin raportilla ja sen ohessa toimitetulla videoaineistolla on näytetty, että HJK:n kannattajat ovat tuoneet ottelutapahtumaan, pitäneet siellä hallussa ja käyttäneet ottelussa ainakin noin 25 pyroteknistä tuotetta yhdellä kertaa. Noin 50 HJK:n kannattajaa on myös rynnännyt sisääntuloporttien läpi siten, että heille ei ole voitu suorittaa sisääntulotarkastuksia, ja tilanne on edellyttänyt järjestyksenvalvojilta kyynelkaasun käyttämistä sekä poliisin väliintuloa.

IFK Mariehamn

HJK:n kannattajien menettely merkitsee turvallisuusmääräysten rikkomusta. Koska IFK Mariehamn on ottelun järjestäjänä ankarassa vastuussa ottelutapahtumasta, IFK Mariehamnille voidaan määrätä turvallisuusmääräysten rikkomisesta rangaistus.

Delegaatin raportissa ja IFK Mariehamnin vastineessa on tuotu esiin IFK Mariehamnin varautuneen ottelun turvallisuusjärjestelyihin järjestyksenvalvojien lukumäärän nostamisella, asianmukaisilla turvatarkastuksilla, katsomo-osien järjestelyillä, ottelua edeltäneillä turvapalavereilla ja yhteistyöllä poliisin kanssa. Delegaatin raportin mukaan rynnänneille HJK:n kannattajille ei ole voitu suorittaa sisääntulotarkastuksia ja tämän seurauksena ottelussa käytetyt pyrotuotteet on saatu kuljetettua katsomoon. IFK Mariehamnin vastineen mukaan pyrotuotteet olisivat olleet helppo löytää turvatarkastuksessa.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa, että asiassa on otettava huomioon, että IFK Mariehamn on toteuttanut useita ennaltaehkäiseviä ja reaktiivisia toimenpiteitä järjestyshäiriöiden ehkäisemiseksi. Asiassa on toisaalta otettava huomioon, että IFK Mariehamnin toimenpiteistä huolimatta HJK:n kannattajat onnistuivat tuomaan katsomoon pyrotuotteita ja käyttämään niitä ottelutapahtuman aikana. Delegaatin raportissa on selostettu IFK Mariehamnin apulaisturvapäällikön todenneen sisäänkäynnin porttien olleen matalalla, minkä vuoksi niiden yli oli ollut helppo hypätä ryntäämisen aikana. IFK Mariehamn ei ole esittänyt suorittaneensa toimenpiteitä ottelun aikana tapahtuneen järjestyshäiriön osalta esimerkiksi kenttäkuulutuksin tai pyrkimällä tunnistamaan pyrotuotteita käyttäneitä HJK:n kannattajia myöhempiä toimenpiteitä varten, minkä vuoksi perustetta rangaistuksen kokonaan määräämättä jättämiselle tai nyt määrättävää alemmalle rangaistukselle ei ole.

Asiaa kokonaisuutena arvioiden aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella ja mukaisesti kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja pitää IFK Mariehamnin turvallisuusmääräysten rikkomisesta tapahtuneen järjestyshäiriön luonteeseen nähden oikeasuhtaisena seurauksena 400 euron sakkorangaistusta.

HJK

HJK:n kannattajien menettely merkitsee turvallisuusmääräysten rikkomusta. Koska HJK on ankarassa vastuussa omien kannattajiensa toiminnasta, HJK:lle voidaan määrätä turvallisuusmääräysten rikkomisesta rangaistus.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että HJK:n kannattajien sisääntulotarkastuksen läpi ryntääminen ennen ottelua estää ottelun järjestävän seuran järjestyksenvalvojien asianmukaisen turvallisuustarkastuksen ja on omiaan vakavasti vaarantamaan ottelun järjestyksenvalvojien ja muiden katsojien turvallisuuden. Vakavuutta kuvaa myös se, että tilanne on edellyttänyt järjestyksenvalvojilta kyynelkaasun käyttämistä sekä poliisin väliintuloa ja neljä HJK:n kannattajaa on otettu kiinni poliisin toimesta. Kurinpitovaliokunta katsoo kannattajien menettelyn olleen erittäin moitittavaa ja sitä on pidettävä vakavana turvallisuusmääräysten rikkomuksena ja raskauttavana tekijänä rangaistuksen mittaamisessa.

Kurinpitovaliokunta huomioi, että ottelun aikana käytetyt pyrotekniset tuotteet eivät ole aiheuttaneet ottelun keskeytystä eikä henkilö- tai esinevainkoja. Lisäksi muita järjestyshäiriöitä ei ole tapahtunut ottelun aikana.

HJK ei ole antanut asiassa vastinetta eikä mitään selvitystä toimenpiteistään kannattajiensa aiheuttamien järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi tai niihin reagoimiseksi. Kurinpitovaliokunta toteaa lisäksi, että kyseessä on jo toinen tapaus kuluvalla kaudella, jossa HJK ei ole antanut vastinetta, mikä ilmentää HJK:n suhtautumisen olevan välinpitämätöntä HJK:n kannattajien vierasotteluissa aiheuttamiin järjestyshäiriöihin.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että rangaistuksen mittaamisessa on huomioitava myös turvallisuusmääräysten vastaisen menettelyn toistuvuus kuluvalla jalkapallokaudella 2023. HJK on jo saanut kannattajien menettelynsä johdosta rangaistuksen turvallisuusmääräysten rikkomisesta kuluvalla kaudella.

Asiaa kokonaisuutena arvioiden aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella ja mukaisesti kurinpitovaliokunta pitää HJK:n turvallisuusmääräysten rikkomisesta tapahtuneen järjestyshäiriön luonteeseen nähden oikeasuhtaisena seurauksena 3000 euron sakkorangaistusta.

Lisää aiheesta

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit