Edut seuroille -sivun hero-kuva

Henkilörekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Palloliitto käsittelee Pelipaikka-järjestelmään rekisteröityneiden tietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Suomen Palloliitto ry (”Palloliitto”) käsittelee Palloliiton Pelipaikka-järjestelmään rekisteröityneiden henkilötietoja. Palloliitto käsittelee pelipassilaisten ja rekisteröityneiden erotuomareiden sekä toimihenkilöiden henkilötietoja ensisijaisesti jalkapallon harrastamiseen ja pelaamiseen, sekä jalkapallon parissa toimimiseen liittyvien tehtävien toteuttamiseen. Jalkapalloperheen jäsenenä sinulla on oikeus myös Palloliiton tarjoamiin, jalkapallon harrastamiseen kiinteästi liittyviin muihin palveluihin ja etuihin, ja siksi tietojasi käsitellään myös muihin pelipassilaisuuteen ja jalkapallon parissa toimimiseen kiinteästi liittyviin tarkoituksiin, kuten sähköisen kuukausikirjeen lähettämisen tarkoituksiin siten, kuin tässä selosteessa on tarkemmin jäljempänä esitetty.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Palloliitto ry

Postiosoite:
PL 191
00251 Helsinki

Käyntiosoite:
Urheilukatu 5
00250 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Suomen Palloliitto / Tietosuoja
PL 191
00251 Helsinki
tietosuoja@palloliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Palloliiton henkilörekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Ensisijainen käsittelyperuste on sopimus (ml. sen valmistelu ja täytäntöönpano). Sopimusperustetta sovelletaan siltä osin, kuin kerättyä henkilötietoa tarvitaan pelipassin ja siihen liittyvän palvelun toimittamiseksi.

Toissijaisesti käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa tietyin edellytyksin siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä sopimussuhteen perusteella.

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Henkilöiden rekisteröinti

 • Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. pelaajasiirrot, ottelupöytäkirjat)

 • Koulutustoiminnan toteuttaminen (esim. valmentajakoulutukset)

 • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu

 • Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle

 • Sähköinen viestintä

  • Lähetämme 1-2 kertaa kuukaudessa sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen, joka sisältää pelipassilaisten ja rekisteröityneiden toimihenkilöiden eksklusiivisia sisältöjä ja etuja lain sallimissa rajoissa oikeutetun etumme perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

 • Analysointi ja tilastointi

 • Digitaaliset jäsenpalvelut (esim. Pallokartta ja seurakyselyt)

 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

 • Henkilön perustiedot, kuten:

  • nimitiedot

  • sukupuoli

  • syntymäaika

  • kansallisuus

  • syntymämaa

  • syntymäkaupunki

  • yhteystiedot (alle 16-vuotiaan osalta vanhemman yhteystiedot)

   • osoitetiedot

   • puhelinnumero

   • sähköpostiosoite

  • asiointikieli

  • muut jäsenen demografiatiedot

 • Rekisteröitymistiedot, kuten:

  • käyttäjätunnus

  • salasana

  • muu mahdollinen yksilöivä tunnus

 • Henkilön kuva

 • Mahdolliset luvat ja suostumukset

 • Sopimussuhdetta koskevat tiedot, kuten:

  • laskutus- ja maksutiedot

  • tuote- ja tilaustiedot

  • asiakaspalautteet ja yhteydenotot

  • peruutustiedot

 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten:

  • selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot

  • tiedot palveluiden käytöstä

 • Rekisteröintitiedot, kuten:

  • Rekisteröintihistoria (esim. pelaajasiirrot tai koulutushistoria)

  • Mahdolliset henkilötodistukset, pelaaja- ja siirtosopimukset, oleskeluluvat

  • Kansainvälisiin siirtoihin vaadittavat dokumentit

 • Ottelutilastot, kuten:

  • Ottelut

  • Maalit

  • Varoitukset

  • Kentältäpoistot

  • Pelikiellot

  • Muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot

 • Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus

 • Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut ja sähköiset tukipyynnöt

 • Järjestelmän käyttötiedot ja -tilastot

 • Tapahtumien osallistumistiedot

 • Seuran ja henkilön kilpailu- tai koulutustoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Henkilöä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla

 • Rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. erotuomarin) syöttäminä

 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 • Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) ja Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) sekä niiden alaisten jäsenliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

 • Suomen Palloliiton jäsenseurojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

8. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Suomen Palloliiton kilpailumääräysten mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Suomen Palloliiton omistaman Fanimo Oy:n työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 11 esitellyissä tapauksissa.

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa tietoja Suomen Olympiakomitean rekistereihin, kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) ja Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) sekä niiden alaisten jäsenliittojen rekistereihin.

 • Voimme luovuttaa valtakunnallisten ja alueellisten pääsarjojen ottelutapahtumissa kerättyjä ottelutilastoja kolmansille osapuolille.

 • Voimme luovuttaa tietoja Suomen Palloliiton jäsenseurojen rekistereihin, kilpailujärjestelmiin, julkaisuihin ja kyselyihin.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Erotuomariasetteluun käytetään automaattista päätöksentekoa.

13. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto lähettää selaimelle, joka tallentaa sen laitteelle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat laitteelle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme.

Lue lisää evästeistä evästeselosteestamme.

14. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

15. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

16. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Palloliitto / Tietosuoja
PL 191
00251 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@palloliitto.fi.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä.

Oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan sähköiseen sidosryhmäviestintään ja/tai suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö hallitsemalla niitä evästebannerissa.

Lisäksi käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Kuitenkin lähtökohtaisesti tiettyjä urheiluun tietoja voidaan säilyttää, koska niiden käyttötarkoitus urheilujärjestelmän näkökulmasta ei pääty, eikä niiden perustana ole rekisteröidyn suostumus. Tietoja voidaan esimerkiksi säilyttää, vaikka urheilija ilmoittaa uransa päättyneen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tulospalvelujen tiedot (urheiluun välittömästi liittyvät tiedot) eli kilpailutulokset, maalintekijätilastot ja vastaavat historia- ja rekisteröintitiedot.

Henkilörekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua viralliseen kilpailutoimintaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

17. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

18. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit