Tietosuojaseloste: Asiakastiedot

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Suomen Palloliitto ry:n (”Palloliitto”) sekä Fanimo Oy:n (”Fanimo”) toteuttamat asiakastietojen käsittelyn tavat. Fanimo on yksin Palloliiton omistama yritys, joka operoi Maajoukkueen verkkokauppaa osoitteessa kauppa.palloliitto.fi (”verkkokauppa”). Palloliitto ja Fanimo toimivat yhteisrekisterinpitäijä verkkokaupan asiakkaiden henkilötiedoille.

Tämän selosteen tarkoituksiin ”asiakastiedoilla” tarkoitetaan Palloliiton tai Fanimon käsittelemiä muita, kuin Palloliiton henkilörekisterin tietoja. Asiakastiedoiksi katsotaan näin ollen paitsi verkkokaupan operoimisen yhteydessä käsitellyt tiedot, myös muissa kaupallisissa yhteyksissä, kuten maajoukkueotteluiden lippujen tai kausikorttien oston yhteydessä, käsitellyt tiedot, sekä esimerkiksi erinäisissä viestintäyhteyksissä (kuten Palloliiton sosiaalisen median kanavat) käsitellyt tiedot.

Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan Palloliiton ja Fanimon taikka puolestamme toimivien tahojen tietojen käsittelyn tapoja. Palvelumme voivat kuitenkin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme voi kontrolloida tällaisten kolmansien osapuolten toimista, emmekä vastaa näiden kolmansien palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeviin ehtoihin.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Palloliitto ry
Fanimo oy

Postiosoite:
PL 191
00251 Helsinki

Käyntiosoite:
Urheilukatu 5
00250 Helsinki

2. Yhteystiedot ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Suomen Palloliitto / Tietosuoja
PL 191
00251 Helsinki
[email protected]

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäljempänä täsmennetyllä tavalla. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Sopimuksen noudattamiseen ja lakisääteisiin velvoitteisiimme perustuva henkilötietojen käsittely

 • Palvelun toteuttaminen, ostaminen ja tarjoukset
  • Toimitamme rekisteröidylle hänen ostamansa tuotteet tai palvelut ja varmennamme asiakastapahtumia
  • Rekisteröidyn tekemiin ostoksiin liittyvät rekisterinpitäjää velvoittavat lakisääteiset velvoitteet koskien mm. tuoteturvallisuutta, tuotteiden laatua ja peruutuksia tai palautuksia.

Oikeutettuun etuun perustuva henkilötietojen käsittely

 • Sisällöt ja niiden personointi
  • Tarjoamme rekisteröidyille mahdollisimman relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä hänen omalta alueeltaan.
  • Autamme verkkopalveluidemme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia.
 • Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
  • Lähetämme pääosin 1-4 kertaa kuukaudessa sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen, joka sisältää jalkapalloperheelle eksklusiivisia sisältöjä ja etuja lain sallimissa rajoissa oikeutetun etumme perusteella. Rekisteröity voi myös liittyä postituslistallemme, jolloin tässä kohdassa mainittu käsittely perustuu hänen suostumukseensa.
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • Kehitämme palveluidemme ja tuotteidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja päätöksenteon tueksi.
 • Asiakassuhteen hallinnointi, hoitaminen ja kehittäminen, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen ja asiakasviestinnän toteuttaminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen
 • Turvallisuuden sekä rekisterinpitäjän omaisuuden suojan varmistaminen

4. KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT

Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelemme seuraavia tietoja:

Rekisteröidyltä saadut ja asioinnin yhteydessä kertyneet tiedot, kuten:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • verkkopalveluihin rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti, perhetiedot ja äidinkieli,
 • työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus,
 • henkilön kuva,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot, tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä,
 • jäsen- ja kilpailutiedot Palloliiton jäsenrekisteristä ja kilpailujärjestelmästä,
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot,
 • arviot ja palautteet tapahtumista ja tuotteista,
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
 • rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mukaan lukien stadionin kulunvalvontajärjestelmän tiedot
 • sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, sähköpostikirje, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
  • Tunnistetun käyttäjän tunnisteena on satunnainen numerosarja tai muu vastaava tunniste, josta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.
  • Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • GPS:n, WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla arvioitu sijainti, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Stadioneilla tehtävästä kameravalvonnasta on laadittu oma rekisteriseloste.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista, esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Palloliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä,
 • rekisteröidyn asioinnista verkkokaupassa,
 • Palloliiton käyttämän lipunvälittäjän lipunmyynti- ja kulunvalvontajärjestelmästä,
 • erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä,
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä, internetin yhteisöpalveluista, ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Voimme myös täydentää tunnistettujen käyttäjien tietoja kohdassa 3 mainittuja käyttötarkoituksia varten edellä mainittujen lähteiden avulla.

6. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät seuraavien perusteiden mukaisesti:

 • Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään aktiivisen asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen aktiivisuus määritellään esimerkiksi asiakkaan Palloliiton verkkopalveluissa asioinnin tai asiakkaan ja Palloliiton välisen yhteydenpidon perusteella. Pääsääntöisesti asiakassuhteen katsotaan päättyvän kahden vuoden kuluttua viimeisimmästä verkkokaupassa tehdystä tilauksesta taikka lippuostoksesta.
 • Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun tämä peruuttaa markkinointisuostumuksensa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällöin Palloliitto kuitenkin säilyttää suoramarkkinoinnin kieltoa koskevan tiedon.
 • Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojensa poistoa, eikä Suomen Palloliitolla ole muuta perustetta henkilötietojen käsittelylle.

Jos rekisteröidylle lähetetään Palloliiton uutiskirjettä, ja ellei rekisteröity ole kirjautuneena käyttänyt Palloliiton sähköisiä palveluita tai avannut uutiskirjeitä viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, pyydetään rekisteröityä vahvistamaan halukkuutensa vastaanottaa Palloliiton uutiskirje myös jatkossa. Ellei käyttäjä vahvista halukkuuttaan yhden (1) kuukauden kuluessa, ja käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt yllä mainittujen perusteiden mukaisesti, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei rekisteröity ole niistä enää tunnistettavissa.

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten kommentointikenttiin ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Palloliiton ja Fanimon työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle eli henkilötietojen käsittelijälle, joka käsittelee henkilötietoja vain välillämme solmitun sopimuksen tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Siirrettäessä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, perustuvat siirrot asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää lisätietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystietomme on mainittu tämän selosteen kohdassa 2.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan alla kohdassa 9 esitellyissä tapauksissa.

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät voi yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin.
 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 • Tietoja voidaan siirtää yhteisö- ja hakukonepalveluihin sisältöjen ja mainonnan kohdentamista varten.
 • Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa Suomen Palloliiton yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan rekisteröidyn tietoja käyttää tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

10. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto jonka sivusto lähettää selaimelle, joka tallentaa sen laitteelle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat laitteelle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pisteen kokoinen kuvatiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.

Käytössämme on Google Adwords ja Facebook -evästeet, joilla tilastoidaan ja kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Lisäksi Palloliiton yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

11. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

12. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan rekisteröidyille valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla rekisteröidyt voivat vaikuttaa toteuttamaamme tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on lisäksi aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löydät täältä.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjä käsittelee. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Suomen Palloliitto / Tietosuoja
PL 191
00251 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa
Urheilukatu 5
00250 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse [email protected].

Markkinoinnin kielto-oikeus ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse [email protected].

Milloin tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä aina oikeus peruuttaa suostumuksensa, kuten mahdollinen suoramarkkinointisuostumuksensa lähettämällä suostumuksen peruuttamista koskeva viesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse [email protected].

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tiedot, ellei tietojen käsittely ole tarpeen lakiin perustuvan velvoitteen vuoksi tai muiden rajoitettujen syiden vuoksi. Tietojen poistoa koskeva pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse [email protected].

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään ja toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle ja soveltuu vain, milloin tietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä solmittuun sopimukseen. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse [email protected].

14. tietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.