Perhefutis on lapsen ja vanhemman yhteinen, suosittu harrastus, jossa nautitaan liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti ilman suorituspaineita. Toiminta on yhteistä oppimista ja oivaltamista kiireettömässä ilmapiirissä. Lapselle toiminta tarjoaa aikuisen jakamattoman huomion. Vanhemmalle Perhefutis on mahdollisuus rentoutua arjen kiireen keskellä yhteisen tekemisen parissa. Valtakunnallinen Perhefutis-toiminta on osa Palloliiton Volkswagen-yhteistyökumppanuutta.  

Seurojen kokemukset Perhefutiksesta 

Palautteet Perhefutiksen toteutuksesta ovat olleet erittäin positiivisia. Pääosin toiminta on ollut seuroissa huippusuosittua! Mukana olleet seurat kertovat, että Perhefutis on tuonut uudenlaista virtaa seuratoimintaan ja tarjonnut ratkaisun jalkapallotoimintaan tutustumiselle myös perheen pienimmille. Perhefutiksen avulla on saatu käynnistettyä uusia joukkueita ja uusia toimijoita joukkueiden taustatehtäviin. Laadullisesti ja määrällisesti vahva, pienten lasten toiminta takaa seuran elinvoiman tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. 
 
Mitkä ovat olleet hankkeenne onnistumiset? (otteita palautteista 2019) 

"Seuran palvelutarjonnan laajentaminen nuorempiin. Pelaajamäärän kasvattaminen ja laadukkaan käyntikortin luominen." 
"Pelaajamäärän kasvu, positiivinen palaute toiminnasta, vanhempien aktivoituminen." 
"Lapsien innostus, ryhmien suuri määrä." 
"Saimme perustettua uudet ikäkausijoukkueet" 
"Saimme hyviä ideoita toiminnan kehittämiseen. Toimihenkilöitä on ollut helpompi saada tuleviin nappula- sekä ikäkausijoukkueisiin." 

 • Perhelähtöinen toiminta
 • ​​Tukea lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta, antaa vinkkejä myös vapaa-aikaan  
 • Nauttia ja iloita liikkumisesta leikinomaisesti yhdessä oppien 
 • Oppia motorisia perusliikuntataitoja ja tukea lapsen oman kehon hahmottamista 
 • Vahvistaa ja tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa 
 • Tukea lapsen pallon- ja välineenhallintakykyä 
 • Aikuiselle omalle kuntotasolle sopivaa aerobista- ja lihaskuntoharjoittelua 
 • Ohjaajakoulutus sekä vinkkejä ja materiaalia uuden toiminnan markkinointiin
 • Valmiin lapsi-aikuinen toimintamallin 3–6-vuotiaiden lasten toimintaan  
 • Tukimateriaalit (monipuoliset varusteet sekä ohjaajamateriaalit) 

 • Sitoutumista Perhefutistoiminnan kehittämiseen sekä valmius ottaa toimintaan mukaan uusia lapsia ja perheitä 
 • ​Osallistuminen koulutukseen (2 hlöä; ohjaaja ja markkinointivastaava)   
 • Hankesuunnitelman palautus  
 • Hanketoimenpiteiden toteutus
 • Hankkeen tulosten raportointi

 

 

Vuoden 2020 seurakehityshankkeiden haku avataan 2.12.2019 ja on auki 22.1.2020 asti.Perhefutis-hankkeiden starttiseminaarit järjestetään la 7.3., la 14.3. ja 15.3. Seuran odotetaan osallistuvan yhteen starttipäivään. Seminaaripaikkakunnat tarkentuvat hakuajan jälkeen, kun tiedämme seurojen määrän ja sijainnin.  

 

Hae mukaan Perhefutikseen 

Tuntuuko siltä, että teidän seura haluaisi aloittaa Perhefutistoiminnan? Kerro siitä meille, me autamme mielellämme.  
 
HAE MUKAAN Perhefutikseen, haku on auki 22.1.2020 asti.   
   
Keneltä voin kysyä lisätietoja? 

Sähköposti: [email protected]  
Palloliitto Etelä: Silja Ranta ja Toni Räisänen  
Palloliitto Itä: Paavo Kurkaa  
Palloliitto LänsiJarno Haanpää  
Palloliitto Pohjoinen: Esa Saajanto