Palloliitto hakee tietotarveselvitykselle toteuttajaa toimeksiantona - aiheena Palloliiton jakamien seuratukien arviointi

Miten seuratuet ovat jakautuneet eri seurojen välillä? Miten seuratuet ovat vaikuttaneet pelaajakehitykseen? Suomen Palloliitto hakee tutkijaa tai tutkimusryhmää pureutumaan näihin kysymyksiin.

Kuvituskuva.

16.6.2022 klo 23:57

Hakuaikaa on jatkettu 20.6. asti.

Suomen Palloliiton tiedolla johtamisen -prosessilla on tavoitteena luoda edellytykset edustavaan tietoon perustuvaan menestyksekkääseen päätöksentekoon ja toimintaan. Prosessin keskeinen osa on vuonna 2021 muodostettu organisaation tietotarve- ja -tuotantomalli, joissa kartoitetaan, tunnistetaan ja valitaan selvitettävät tietotarpeet, sekä toteutetaan selvitykset kohderyhmien tarpeiden mukaisesti. Toimintamalliin sisältyy ulkopuolista tutkimusosaamista hyödyntävä, ja kriittiseen tietotarpeeseen laaja-alaisesti pureutuva, ulkoinen tietotarveselvitys. 

Ulkoisen tietotarveselvityksen avulla tutkitaan suomalaisen jalkapallo- ja futsalyhteisön näkökulmasta kriittistä tietotarvetta hyödyntäen (i) tieteellisesti julkaistua näyttöä ja (ii) olemassa olevaa tietoaineistoa.

Kohdeaihe valitaan tietotarve- ja -tuotantomallin mukaisesti vuosittain. 

TEHTÄVÄNANTO 

Suomen Palloliiton johtoryhmä valitsi vuoden 2022 ulkoiseen tietotarveselvitykseen tietotarpeen seuratukien jakautuminen ja vaikutus pelaajakehitykseen. Seuratuet koostuvat Suomen Palloliiton jäsenseuroille urheilutoiminnan kehittämiseen jaettavasta taloudellisesta tuesta (esim. talenttivalmennuksen ja valmennusosaamisen kehittäminen). Pelaajakehityksellä viitataan kansainvälisen ja kansallisen huippujalkapallon/-futsalin edellytyksiä valmistavaan toimintaan. Pelaajakehityksen tulokset ilmenevät mm. pelaajien saavuttamina kansallisen sarjan peliminuutteina, maajoukkue-edustuksina ja – epäsuorasti – seuroille jaettavien kasvattajarahojen määrässä. 

Palloliitolle ja sen jäsenseuroille seuratukien jakautuminen suhteessa pelaajakehityksen tuloksiin on keskeistä tietoa resurssitehokkuuden arviointiin. Selvityksen pyrkimyksenä on myös informoida Suomen Palloliiton päätöksentekijöitä ja valmistelijoita (asiantuntijat) tulevaisuuden tukijärjestelmien kehittämiseen. 

Suomen Palloliitto hakee tietotarveselvitykselle tekijää toteuttamaan sen toimeksiantona (”toteuttaja”). Palloliiton nimeämä ohjausryhmä (”tilaaja”) tukee ja seuraa selvityksen edistymistä sekä vastaanottaa loppuraportin. 

Tehtävään kuuluu mm. (i) Palloliiton tarjoamien aineistojen kokoaminen ja läpikäyminen (ketkä seurat, milloin, ja paljon ovat saaneet seuratukea), (ii) viitekehyksen luominen seuratukien arviointiin ja (iii) arvioinnin suorittaminen ko. viitekehyksen pohjalta. Tilaaja edellyttää, että toteuttaja hyödyntää saatavilla olevaa tieteellisesti julkaistua kirjallisuutta. 

Toimeksiannon toteutukseen osoitetaan kokonaisuudessaan 15 000 euroa (sis. alv). 

AIKATAULU 

Haku on auki 20.6.2022 saakka. 

Toimeksianto käynnistyy kesä- tai elokuussa 2022 ja päättyy (viimeistään) 30.11.2022. Prosessin aikana tilaaja edellyttää toteuttajalta aktiivista vuorovaikutusta. Toimeksiantojaksolla tilaaja ja toteuttaja tapaavat vähintään kolme (3) kertaa tarkistaakseen työn toteutuksen ja sisällön kriteerivastaavuuden. Ohjausryhmä auttaa ja tukee toteuttajaa tarjoamalla lisätietoja selvityksen kontekstista ja mahdollistamalla pääsyä tarvittaviin aineistoihin sekä Palloliiton avaintoimijoihin. 

HAKU- JA TOTEUTUSKRITEERIT 

Ulkoisen tietotarveselvityksen toteuttaja voi olla tutkija tai tutkimusryhmä. Toteuttajalta edellytetään vähintään kolmea (3) vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua hakemuspäivämäärään mennessä. Toteuttajataholta odotetaan edustavaa osaamista sekä näyttöä tieteellisestä prosessista ja tutkimusaiheesta. 

Hakemukset toimitetaan sähköisessä muodossa, sähköpostilla (mihaly.szerovay@palloliitto.fi), sisältäen seuraavat artikkelit:

  • Motivaatiokirje (1xA4; pdf-formaatti) 

  • Toteuttajan ansioluettelo (pdf-formaatti) 

  • Toteuttajan julkaisuluettelo viime 5 vuoden julkaisuista (pdf-formaatti) 

  • Alustava tutkimussuunnitelma (maks. 2xA4; pdf-formaatti) 

  • Toteutuskriteerit muodostuvat panos- ja tuotososioista. 

Panososiossa toteuttajalta odotetaan arviolta 300-400 henkilötyötuntia vastaavaa ajankäyttöä selvityksen toteutukseen. 

Tuotososiossa toteuttajaa edellytetään palauttamaan:
(1) loppuraportin (pdf; tilaajan ja toteuttajan hyväksymä rakenne/ulkoasu)
(2) tiivistetyn esitysmateriaalin (ppt) selvityksestä ja (3) loppuraportin esittelytilaisuuden Suomen Palloliiton johtoryhmälle ja tiedolla johtamisen palvelutiimille.
Kirjalliset tuotokset omistaa Suomen Palloliitto ry. Loppuraportti on julkinen dokumentti. 

Tutkimusprosessi ja tiedonhallinta toteutetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) suositusten mukaisesti.  

Lisätietoja ulkoisesta tietotarveselvityksestä antavat työelämäprofessori Mihaly Szerovay (mihaly.szerovay@palloliitto.fi, +358503515445) sekä tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville-Pekka Inkilä (ville-pekka.inkila@palloliitto.fi, +358504048719). 

Lisää aiheesta

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit