"Haluamme tieteen kohtaavan käytännön" - Nordic Football Conferencen ilmoittautuminen edelleen auki

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Suomen Palloliitto järjestävät yhteistyössä ensimmäisen Nordic Football Conferencen 11.–12.5.2022. Jyväskylän yliopistossa järjestettävässä konferenssissa on puhumassa niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin jalkapallotutkimuksen huippuja. Ilmoittautuminen konferenssiin on auki.

Kuvituskuva maaliverkosta.Kuva: Ⓒ SPL /Jyri Sulander

13.4.2022 klo 13:48

Nordic Football Conferencessa lajiin sukelletaan pintaa syvemmälle. Tapahtuma tarjoaa kiinnostavia puheenvuoroja ja monipuolisia tutkimusnäkökulmia, kun jalkapallon ja futsalin parissa työskentelevät, lajien tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet pääsevät kuulemaan ja jakamaan parhaita käytänteitä. Konferenssin aikataulu löytyy tämän linkin takaa >>

KONFERENSSI KANAVOI HILJAISTA TIETOA KÄYTÄNTÖÖN

Konferenssin puheenjohtaja, työelämäprofessori Mihaly Szerovay näkeekin erittäin merkittävänä kysymyksen, miten jalkapallossa tiede ja käytäntö saadaan kohtaamaan oikealla tavalla. Siihen liittyvää problematiikkaa Szerovay on pohtinut mm. tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville-Pekka Inkilän johtamassa Palloliiton tiedolla johtamisen palvelutiimissä. 

- Oleellista on tiedon käytettävyys ja välittäminen sellaisessa muodossa, että seuroissa ja Palloliitossa toimivat henkilöt pystyvät käyttämään oikeanlaista tietoa. Yritämme miettiä, miten kaikkea saatavilla olevaa tietoa pystytään esittämään sellaisella tavalla, että jokainen jalkapallotoimija pystyy sitä hyödyntämään omassa työssään. Konkreettisena esimerkkinä tästä olemme panostaneet esimerkiksi seurojen laatujärjestelmään Palloliiton ja seurojen yhteistyön edistäjänä sekä työkaluna seurata seurantilaa ja kehitystavoitteita. Olemme myös luoneet erilaisia "dashboardeja", joita voidaan hyödyntää esimerkiksi valmentajakoulutuksen alueellisessa suunnittelussa, Szerovay kertoo.

Tietoa ajatellaan helposti pelkästään puisevina tutkimusraportteina, jotka eivät ole kovinkaan helposti hyödynnettävissä käytännön toiminnassa. Szerovayn mielestä tämä määritelmä on liian kapea. Jokaisen jalkapallotoimijan olisi tärkeää miettiä, miten tieto muodostuu ja miten tiedosta tulee toimintaa ja osaamista.

- On tietenkin olemassa tieteellisiä tutkimuksia, joilla on oma tärkeä asemansa tiedon muodostamisessa ja muotoutumisessa. Olemme kokoamassa yhteen kaikki jalkapalloon liittyvät tutkimukset ja opinnäytetyöt sekä muut tutkimukset. Niistä tehdään synteesi ja tuodaan esiin avainkohtia. Sen avulla jalkapallotoimijat ja muut jalkapallotoimijat pystyvät hyödyntämään tätä aineistoa paremmin, Szerovay kertoo. 

- On kuitenkin myös esimerkiksi asiantuntijan tietoa, eli sellaisten ihmisten kokemuksia, jotka ovat olleet mukana jalkapallossa erilaisissa rooleissa. On lisäksi myös valtava määrä otteluista ja pelaajista saatavaa tietoa, jota voidaan jäsentelyn ja analyysin avulla hyödyntää tehokkaammin.

- Viime aikoina on puhuttu myös hiljaisesta tiedosta. Siinä on kyse kontekstiin sidotusta, henkilölle kertyneestä osaamisesta ja kokemuksesta. Miten tällaista tietoa voidaan tuoda esille ja jakaa muille? Szerovay pohtii.

Szerovay näkee, että valmentajakoulutusten ohella erilaiset webinaarit ja konferenssit ovat tärkeässä osassa, kun erilaista tietoa siirretään jalkapallossa käytäntöön. 

- Nordic Football Conferencen tavoitteena on yhdistää ihmisiä, saada heidät keskustelemaan ja toimia alustana paitsi tutkitun tiedon, myös tämän hiljaisen tiedon jakamiseen, Szerovay sanoo.

KONFERENSSIN TEEMAT POHJAUTUVAT TUTKITTUUN TIETOON JA VASTUULLISUUTEEN

Konferenssissa käsitellään kolmea vahvaa asiaa: 

  • Valmennuksen ja pelaajien kehittyminen

  • Jalkapallokulttuurin ajankohtaiset kysymykset

  • Jalkapallon globaalit käytänteet.

Konferenssin ohjelmaan sisältyvät temaattiset sessiot, joissa tiede kohtaa käytännön. Niissä pureudutaan muun muassa valmentajakoulutuksen arviointiin ja vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin jalkapallossa. Paralleelisessioissa puolestaan esitellään lyhyesti lähes 50 tutkimusta. Esityksiä ja keskusteluja tulee muun muassa pelaajien urasta, kansainvälisestä liikkumisesta, ammattimaistumisesta, politiikasta, tasa-arvosta ja valmentamisesta.

Pääteemat heijastuvat myös konferenssin kolmen pääpuhujan esityksissä. Teemoista ensimmäiseen, eli valmennukseen ja pelaajien kehittymiseen liittyy apulaisprofessori Bruno Travassosin (University of Beira Interior) puheenvuoro. Szerovay näkee Travassosin esityksen erittäin mielenkiintoisena, sillä portugalilaisen CV on mielenkiintoinen yhdistelmä kokemusta yliopistomaailmasta ja huipputason maajoukkuetoiminnasta.

- Travassos on kiinni jalkapallon ja futsalin tutkimuksessa ja opetuksessa päivittäin, mutta samanaikaisesti hän on vahvasti mukana myös Portugalin futsalmaajoukkueen käytännön toiminnassa. Työnkuvankin kannalta Travassos on siis kiinnostava henkilö, Szerovay sanoo.

- Ainakin itselläni olisi toiveena, että jatkossa sellaisia työnkuvia olisi yhä enemmän myös suomalaisessa futsalissa ja jalkapallossa. 

Konferenssin toinen pääteema on jalkapallokulttuurin ajankohtaiset kysymykset. Apulaisprofessori Bente Skogvang (Inland Norway University of Applied Sciences) keskittyy puheenvuorossaan naisten jalkapallon kehityslinjoihin Pohjoismaissa 1980-luvusta aina tämän kesän naisten jalkapallon EM-kilpailuihin asti. Szerovay näkee, että myös norjalaisen puheenvuorossa tiede ja käytäntö yhdistyvät saumatta.

- Skogvang on ollut pioneerina käytännössäkin. Hän erotuomaroi muun muassa vuoden 1996 olympiafinaalin, ja sen jälkeenkin hän on työskennellyt UEFA:n eri ryhmissä ja toimenkuvissa. Skogvang on myös tehnyt paljon tutkimusta varsinkin naisten jalkapallosta.

- Puheenvuorossaan Skogvang keskittyy naisten jalkapallon kehitykseen muun muassa kestävän kehityksen näkökulmasta. Kaikille jalkapallosta kiinnostuneille varmasti kiinnostava ja sivistävä puheenvuoro, jossa pystyy peilaamaan myös, miten muissa Pohjoismaissa on mennyt, Szerovay sanoo.

Pääteemoista kolmas on jalkapallon globaalit käytänteet. Itä-Suomen yliopiston vanhempi lehtori Arto Nevalan esityksessä tarkastellaan, miten jalkapallon muutokset pelinä ja yhteiskunnallisena ilmiönä kiinnittyvät laajempiin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kehityslinjoihin 1800-luvun jälkipuoliskolta 2020-luvulle. 

Szerovay näkee, että Nevalan esitys tulee olemaan yleissivistävä. Se kertoo jalkapallon laajemmasta yhteiskunnallisesta kontekstista, jota kaikkien jalkapallossa toimivien ihmisten olisi tärkeää pohtia.

- Pitää muistaa, ettei jalkapallo ole tyhjiössä olevaa toimintaa, vaan se on yhteiskunnallinen ilmiö. Siksi kunkin maan poliittiset ja taloudelliset yhteiskunnalliset asiat vaikuttavat jalkapallon kehitykseen kussakin maassa. Jalkapallo on yhteiskunnan peili, ja jokaiselle jalkapallotoiminnassa olevalle on hyvä reflektoida, mikä on Suomen konteksti, missä toimitaan.

- Jos kokee seuratoimintaa jossakin toisessa maassa, ja sitten palaa Suomeen, huomaa usein, että jotkin täällä itsestäänselvyyksinä otettavat asiat eivät välttämättä ole kaikkialla samalla tavalla. Esimerkiksi vapaaehtois- ja kansalaistoiminta on Pohjoismaissa ja Suomessa tosi tärkeää, mutta muualla se ei ole välttämättä samoin, Szerovay huomioi.

Konferenssin erityisvieraina toimivat tunnettu urheilutoimittaja ja kirjailija Jonathan Wilson sekä emeritusprofessori, pelianalyysin pioneeri Pekka Luhtanen, jonka puheenvuoro varmistui vasta viime viikolla.

- Professori Luhtanen tulee vetämään Palloliiton pelianalyysipäällikkö ja Huuhkajien videoanalyytikko Henri Lehdon kanssa niin sanotun “dueton” ensimmäisen päivän lopussa. On erittäin hienoa, että saatiin Pekka mukaan ja uskon, että kentän toimijoille hänen uransa ja tarinansa ovat kiinnostavia. Luhtanen käy läpi vähän epämuodollisemmin, miten valmentajakoulutus ja pelianalyysi ovat kehittyneet Suomessa ja maailmalla, Szerovay sanoo.

Szerovay kokee, että Nordic Football Conferencen tärkein anti on tarjota mahdollisuus keskusteluun.

- Tällaista osallistavaa toimintaa. Konferenssi tuo mahdollisuutta keskustella toisten jalkapalloihmisten kanssa näistä asioista. Me pystymme kysymään, mikä on heidän mielestään paras muoto saada tietoa, ja samalla hekin pystyvät reflektoimaan näitä asioita omilta kanteiltaan, Szerovay päättää.

Huom! Nordic Football Conference sisältyy Palloliiton UEFA-valmentajalisenssien täydennyskalenteriin. 

Lisää aiheesta

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit