Yli-ikäisyys- ja kaksoisedustusluvat 2020

SUOMEN PALLOLIITTO
JALKAPALLON POIKKEUSLUVAT 2020

1. TAUSTAA JA PERUSTEITA

Lasten ja nuorten jalkapallosarjoissa kaudella 2020 noudatettavat pelaajien edustusoikeusmääräykset löytyvät Suomen Palloliiton kilpailumääräyksistä ja erityisesti niiden 14 §:ssä. 

Kilpailumääräysten lisäksi on määritelty poikkeuslupamenettely, joka täydentää kilpailumääräyksiä ja mahdollistaa joustavamman menettelyn. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle pelaajalle omien tarpeidensa mukainen pelipaikka ja harrastuksen jatkuvuus yksilö- ja joukkuetasolla. Poikkeuslupia ei saa käyttää kilpailullisen menestyksen hakemiseen, jonka takia poikkeuslupia käyttäville joukkueille voidaan asettaa nousukieltoja ja vastaavia rajoituksia. Joukkueen rikkoessa kilpailu- tai poikkeuslupamääräyksiä vastaan käytetään Suomen Palloliiton kilpailu- ja rangaistusmääräysten mukaisia sanktioita.

Lasten ja nuorten sarjoissa käytössä olevat poikkeusluvat ovat kaksoisedustuslupa sekä yli-ikäisyysilmoitus  ja -lupa. Luvat myönnetään Suomen Palloliiton järjestämään jalkapallon sarja- ja turnaustoimintaan. Seurojen järjestämissä jalkapalloturnauksissa ja -sarjoissa voivat järjestäjät antaa turnauskohtaisia määräyksiä poikkeuslupapelaajien käytöstä.  Suomen Palloliiton alueiden kilpailutoiminto voi myöntää alla oleviin ohjeisiin ja määräyksiin hyvin perusteltuja poikkeuksia.

2. KAKSOISEDUSTUSLUPA (ottelupöytäkirjassa merkintä K)
Kaksoisedustuksella tarkoitetaan pelaajan oikeutta pelata kahden eri seuran joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta saman pelikauden aikana. Seurassa, jossa pelaajalla on edustusoikeus, voi pelaaja pelata normaalien sääntöjen mukaisesti. Toisessa seurassa pelaaja voi pelata vain siinä joukkueessa, johon kaksoisedustuslupa on myönnetty.

Kaksoisedustuslupia koskevat seuraavat ohjeet ja määräykset:

2.1. Kaksoisedustusluvan hakeminen ja myöntäminen
Vastaanottava seura aloittaa lupaprosessin ja vastaa siitä, että edustusoikeuteen ja lupaprosessiin liittyvät maksut maksetaan ajoissa. Kaksoiseduslupa haetaan Palloliiton alueen kilpailutoiminnalta Taso-järjestelmän kautta https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php. Alueen kilpailutoiminta arvioi luvan perusteet ja myöntää luvan, jos näkee perustelluksi. Lupa tulee voimaan myöntämishetkellä. Päätökseen tyytymätön seura voi hakea muutosta päätökseen alueelliselta Mielenkiintoiset kilpailut – kehitysryhmältä.
Valtakunnallisiin nuorten sarjoihin (P20 liiga ja ykkönen karsintoineen, P17 liiga ja ykkönen karsintoineen, T18 liiga ja ykkönen karsintoineen) ei myönnetä kaksoisedustuslupia

2.2. Kenelle voidaan hakea lupaa:
2.2.1. Pelaajan oman joukkueen kanssa samaan ikäluokkaan, jolloin joukkueiden on pelattava eri sarjatasolla
2.2.2. Pelaajan omaa ikää vanhempaan nuorten ikäluokkaan
2.2.3. Pelaajan pelatessa omaa ikäänsä vanhemmassa joukkueessa, oman ikäiseensä joukkueeseen
2.2.4. Lupaa voi hakea kaikkiin lasten ja nuorten ikäryhmiin ja sarjoihin, poisluettuna valtakunnalliset sarjat (P20 liiga ja ykkönen karsintoineen, P17 liiga ja ykkönen
karsintoineen, T18 liiga ja ykkönen karsintoineen). Katso kohta 2.1.

2.3. Kaksoisedustusluvan tuomat sarjatoimintaa koskevat rajoitteet
Kaksoisedustuslupa ei tuo sarjatoimintaakoskevia rajoitteita. Joukkuekotaisista rajoitteista katso kohta 2.4.

2.4. Joukkueessa olevien poikkeuslupien määrä
Poikkeuslupia (kaksoisedustus ja yli-ikäisyys) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän, mutta poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla ottelupöytäkirjassa enintään seuraavasti:
• 11v11 peleissä 5 kpl
• 8v8 peleissä 3 kpl
• 5v5 peleissä 2 kpl
• JalkapalloLeikkimaailman (11-vuotiaat ja nuoremmat) otteluissa kentällä saa olla yhtä aikaa enintään yllä mainittu määrä poikkeuslupapelaajia.
• Pelaaja, joka pelaa kilpailumääräysten 14 § mukaisella yli-ikäisyysilmoituksella, lasketaan poikkeuslupapelaajaksi ottelupöytäkirjassa 

2.5. Sarjataso ja kaksoisedustus
Kaksoisedustusoikeuksia voi olla kaikilla sarjatasoilla, poisluettuna valtakunnalliset sarjat. Katso kohdat 2.1, 2.2.4 ja 2.7.

2.6. Pelaajakohtainen lupien määrä
Samalla pelaajalla voi olla voimassa vain yksi poikkeuslupa. Yli-ikäisyysilmoitus lasketaan poikkeusluvaksi.

2.7. Pelaajan edustusoikeus
Kohdan 2.1 mukaisessa tapauksessa on edustusoikeus siirrettävä ylemmällä sarjatasolla
pelaavan joukkueen, jos ylempänä pelaava joukkue pelaa liigaa tai ykköstä. Jos joukkueet
pelaavat kakkosta ja alempana, ei pelaajan edustusoikeutta tarvitse siirtää.
Kohtien 2.2.2 ja 2.3.3 mukaisissa tapauksissa ei edustusoikeutta myöskään tarvitse siirtää

2.8. Lupien haku- ja purkuaika
Kaksoisedustuslupa on haettava kevätkaudella viimeistään 31.5. ja syyskaudella viimeistään 2.9. Luvat ovat voimassa pelikauden ajan ja niitä voi purkaa kevät ja syyskierroksen välisellä tauolla. Lupa on haettava ja hyväksyttävä joka tapauksessa ennen pelaajan ensimmäistä ottelua
sarjassa, johon lupaa haetaan. JalkapalloLeikkimaailmassa (11-vuotiaat ja nuoremmat) lupia voi hakea ja purkaa ilman
aikarajoitusta. JalkapalloLeikkimaailmassa lupa koskee koko ikäluokkaa.

2.9. Joukkueiden päätyminen samalle sarjatasolle
Jos kaksoisedustuslupapelaajalla on kaksoisedustuslupa peräkkäisillä sarjatasoilla ja joukkueet päätyvät samalle sarjatasolla (nousu/putoaminen), kaksoisedustuslupa päättyy ja pelaajan edustusoikeus jää siihen seuraan, jossa se on.

2.10. Kaksoisedustusluvan hinta
Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu on 25 €/pelaaja. Lisäksi tulee mahdollinen edustusoikeuden rekisteröintimaksu. Käsittelymaksu laskutetaan seuralta Palloliiton seuraavan seuralaskutuksen yhteydessä.

2.11. Kaksoisedustusluvan kattavuus
Kaksoisedustuslupa on voimassa koko maassa. Joukkueen pelatessa sarjassa, joka ylittää Palloliiton aluerajat, on joukkueen vastuulla varmistaa kilpailun järjestäjältä (Palloliiton vastuualue) voimassa olevat poikkeuslupamääräykset.

2.12. Pelaajan päiväkohtaiset pelimäärät
Pelaajan päiväkohtaiset pelimäärät määritellään Palloliiton kilpailumääräysten 14 § kohdassa 5.

3. YLI-IKÄISYYSILMOITUS JA -LUPA (ottelupöytäkirjassa merkintä Y)

3.1. Yli-ikäisyysilmoitus
Yli-ikäisyysilmoitus on menettelytapa, jolla Suomen Palloliiton kilpailumääräysten 14 § mukaisesti mahdollistetaan kahden edellisenä vuonna syntyneen pelaajan pelaaminen
joukkueessa yli-ikäisinä pelaajina. Yli-ikäisyysilmoituksella pelaavia pelaajia koskevat seuraavat ohjeet ja määräykset.

3.2. Yli-ikäisyysilmoituksen asettamat rajoitteet pelaajalle
Pelaajat, jotka on ilmoitettu kilpailumääräysten 14 § mukaisesti nuorten sarjaan yli-ikäisinä, eivät voi pelata muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Pelaajat voivat pelata aikuisten sarjoissa normaalien sääntöjen mukaisella tavalla.

3.3. Yli-ikäisyysilmoituksen ilmoitus- ja purkuaika
Yli-ikäisyysilmoitus pitää tehdä kevätkierroksella viimeistään 31.5. ja syyskierroksella viimeistään 2.9. Yli-ikäisyysilmoituksen voi purkaa kevät- ja syyskierroksen välillä. SM-karsintasarjojen yli-ikäisyysilmoituksista on määrätty Suomen Palloliiton kilpailumääräysten 14 §:ssä. Ilmoitus on tehtävä joka tapauksessa ennen pelaajan ensimmäistä ottelua sarjassa, johon ilmoitus liittyy. Katso myös jalkapallon kilpailumääräysten 14 § kohta 6. JalkapalloLeikkimaailmassa (11-vuotiaat ja nuoremmat) ilmoituksen voi tehdä ja purkaa ilman aikarajoitusta. JalkapalloLeikkimaailmassa lupa koskee koko ikäluokkaa.

3.4. Yli-ikäisyysilmoituksen tekeminen
Yli-ikäisyysilmoitus tehdään Taso-järjestelmään https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php ja se tulee voimaan, kun seura on hyväksynyt luvan järjestelmässä.

3.5. Yli-ikäisyysilmoituksen hinta
Yli-ikäisyysilmoitus on maksuton

3.6. Yli-ikäisyyslupa

Yli-ikäisyysluvalla tarkoitetaan lasten ja nuorten sarjoissa Suomen Palloliiton myöntämää lupaa enemmälle kuin kilpailumääräysten 14 § mukaisille kahdelle yli-ikäiselle. Yli-ikäisyyslupia koskevat seuraavat ohjeet ja määräykset:

3.7. Yli-ikäisyysluvan hakeminen
Yli-ikäisyyslupa haetaan oman seuran Palloliiton alueen kilpailutoiminnalta. Lupa haetaan Taso-järjestelmän kautta https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php. Lupa tulee voimaan, kun se on merkitty hyväksyttynä Taso-järjestelmään. Alueen kilpailutoiminta arvioi luvan perusteet ja myöntää luvan, jos näkee sen perustelluksi. Päätökseen tyytymätön seura voi hakea muutosta päätökseen alueelliselta Mielenkiintoiset kilpailut – kehitysryhmältä.

3.8. Yli-ikäisyyslupien määrä
Lupaa voidaan hakea yhtä vuotta vanhemmalle pelaajalle. Haettavien lupien määrää ei ole rajattu, mutta ilmoitetut perusteet ja alueen kilpailutoiminnan harkinta määrää lopullisen lupien määrän. Katso myös kohta 3.11: Joukkueessa olevien lupien määrä.

3.9. Yli-ikäisyysluvan asettamat rajoitteet pelaajalle
Pelaajat, joille on haettu yli-ikäisisyyslupa, eivät voi pelata muissa nuorten sarjoissa. Pelaajat voivat pelata aikuisten sarjoissa normaalien sääntöjen mukaisella tavalla.

3.10. Yli-ikäisyysluvan sarjatoimintaan tuomat rajoitteet.
Yli-ikäisyysluvat, jotka myönnetään kilpailumääräysten 14 § mukaisten ilmoitusten lisäksi, aiheuttavat seuraavan rajoitteen sarjatoimintaan: Jos joukkue nousee sarjatasolle, jossa yli-ikäisyyslupia ei sallita (liiga ja ykkönen), voi joukkue päättää, ottaako sarjapaikan vastaan ja luopuu yli-ikäisyysluvista vai kieltäytyykö noususta ja jatkaa entisellä sarjatasolla yli-ikäisyyslupien kanssa. Tämä rajoitus koskee myös sarjan jälkeen pelattavia nousukarsintoja sarjaan, jossa ei sallita yli-ikäisyysluvalla pelaavia pelaajia.

3.11. Joukkueessa olevien poikkeuslupien määrä
Poikkeuslupia (kaksoisedustus ja yli-ikäisyys) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän, mutta poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla ottelupöytäkirjassa enintään seuraavasti:
• 11v11 peleissä 5 kpl
• 8v8 peleissä 3 kpl
• 5v5 peleissä 2 kpl
• JalkapalloLeikkimaailman (11-vuotiaat ja nuoremmat) otteluissa saa kentällä olla yhtä aikaa enintään yllä mainittu määrä poikkeuslupapelaajia.
• Pelaaja, joka pelaa kilpailumääräysten 14 § mukaisella yli-ikäisyysilmoituksella, lasketaan poikkeuslupapelaajaksi ottelupöytäkirjassa.

3.12. Sarjatasot, joille voi saada yli-ikäisyysluvan
Yli-ikäisyyslupia ei voi olla liigassa ja ykkösessä (alueelliset ja valtakunnalliset), kaikilla muilla sarjatasoilla lupa on sallittu.

3.13. Pelaajakohtainen lupien määrä
Samalla pelaajalla voi olla voimassa vain yksi poikkeuslupa (yli-ikäisyysilmoitus lasketaan poikkeusluvaksi).

3.14. Yli-ikäisyyslupien haku- ja purkuaika
Yli-ikäisyyslupa on haettava kevätkaudella viimeistään 31.5. ja syyskaudella viimeistään 2.9. Luvat ovat voimassa pelikauden ajan ja niitä voi peruuttaa ja hakea uusia kevät ja syyskierroksen välisellä tauolla. JalkapalloLeikkimaailmassa (11-vuotiaat ja nuoremmat) lupia voi hakea ja purkaa ilman aikarajoitusta. JalkapalloLeikkimaailmassa lupa koskee koko ikäluokkaa.

3.15. Yli-ikäisyysluvan hinta
Yli-ikäisyysluvan käsittelymaksu on 25 €. Käsittelymaksu laskutetaan seuralta Palloliiton seuraavan seuralaskutuksen yhteydessä.

3.16. Yli-ikäisyysluvan kattavuus
Yli-ikäisyyslupa on voimassa koko maassa. Joukkueen pelatessa sarjassa, joka ylittää Palloliiton aluerajat, on joukkueen vastuulla varmistaa kilpailun järjestäjältä (Palloliiton
vastuualue) voimassa olevat poikkeuslupamääräykset.