Yhteisjoukkueen sopimuslomake / Futsal

Jäljempänä olevat seurat ovat sopineet muodostavansa Suomen Palloliiton Yhteisjoukkuemääräysten mukaisen yhteisjoukkueen ja sitoutuneet luovuttamaan seuraan rekisteröidyt tai siihen rekisteröitävät, sopimuksen piiriin kuuluvat pelaajat yhteisjoukkueen käyttöön.

Yhteisjoukkue toimii yllä mainitun seuran alaisuudessa ja olemme erillisellä keskinäisellä sopimuksella sopineet tarkemmin ko. organisaatiolle kohdistettavista, yhteisjoukkuetoiminnan edellyttämistä tukitoimista.