Mahdolliset kaksoiskappaleet

Ohje mahdollisten kaksoiskappaleiden käsittelyyn Pelipaikassa.