Mitä on kokonaisvaltainen ja yksilökeskeinen valmennus?

Kokonaisvaltainen valmennus
Koko­naisvaltainen valmennus jalkapallovalmennuksessa tarkoittaa että pelaaja nähdään kokonaisuutena ja moniulotteisena yksilönä.

Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa pelaajan tai joukkueen valmentautumiseen tarvitaan taitojen harjoittamisen, taktisen osaamisen, fyysis-motoristen ja psyykkisten ominaisuuksien kehittämisen lisäksi sitä että pelaajan yleinen elämäntilanne ja toimintaympäristö tukevat sitoutumista pitkäjänteiseen harjoitteluun. 

Yksilökeskeinen valmennus
Yksilökeskeisellä valmennuksella tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa, jonka tavoitteena on huomioida pelaaja yksilönä ja kehittää pelaajan yksilöllisiä valmiuksia eri osa-alueilla:

  • Tekniset ja Taktiset valmiudet
  • Fyysinen suorituskyky
  • Henkinen vahvuus
  • Sosiaalinen toimintakyky
  • Tavat kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa
  • Edellisiin liittyvät tiedolliset valmiudet

Yksittäisessä harjoituksessa on mahdollista vaikuttaa kaikkiin yllä oleviin osa-alueisiin