Seuratukea lasten ja nuorten liikuntaharrastukseen

Seuratuki lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen edistämiseen on nyt haettavissa. Haku on avattu ja jatkuu 16.12.2016 saakka.

Monipuolisia vaihtoehtoja toimintamalliksi

Seuratuki on paikallistasolle kohdistettu valtionavustus. Hakijana voi olla paikallinen liikuntaa järjestävä yhdistys. Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia. 
 
Tuen avulla voidaan kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina. 
 
Seuratuen määrä
 
Seuratukea jaetaan 4,0 miljoonaa euroa (vaatii eduskunnan talousarvio-hyväksynnän)
- pienin haettava summa 2 500 euroa
- suurin haettava summa 15 000 euroa
 
Omarahoituksen tulee olla vähintään 25 % kustannuksista. Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta. Kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että seuran omarahoitusosuus kasvaa ja valtionavustus pienenee toiselle vuodelle (= toiminnan vakiinnuttaminen).
 
Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa
• lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
• mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
• ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
• hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
• edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
• edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
• mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
• edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
• vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
• edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
• kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja
 
Muuta huomioitavaa:
• Erityisesti on huomioitava, ettei seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta ylitä 50 euroa kuukaudessa.
• Perustoimintaa on lapsen tai nuoren viikoittainen liikunnan harrastaminen seuran ohjatussa toiminnassa. Kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi. 
• Seuralla voi toiminnassaan olla menestykseen tähtäävää kilpaurheilua, mutta seuratoiminnan tuki kohdistetaan siihen seuran toimintaan, joka kehittää avustuksen tavoitetta eli matalan harrastuskynnyksen toimintaa. 
 
Hakuohjeet:
•  Hakuohjeet ovat ministeriön verkkosivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustuks...
• Haku avataan 11.11.2016
• Haku päättyy 16.12.2016 klo 16.15
• Sähköisen seuraverkkoon tehdyn hakemuksen lisäksi hakijan tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa sama hakemus paperisena. Paperisesta hakemuksesta tulee ilmetä, että se on postitettu viimeistään 16.12.2016 (postileima).
 
Lisätietoja:
 
Seuratukeen liittyvät yleiset asiat:
- Sari Virta, ylitarkastaja, sari.virta@minedu.fi
- Päivi Wathén, hallinnollinen avustaja, paivi.wathen@minedu.fi
 
Seuraverkon käyttö ja tekninen tuki:
- Helpdesk (Markku Patrikainen), helpdesk@seuraverkko.fi, 040 4567007
 
Jalkapalloseurojen seuratukihakemusten sparraus:
Yhteistoiminta-alue, jolla seura sijaitsee - seurojen sparraaja hakemusvaiheessa:
 
ESLU&PHLU - Taneli Haara, taneli.haara@palloliitto.fi / Silja Ranta, silja.ranta@palloliitto.fi (Helsinki)
Lounais-Suomi  - Janne Koivisto, janne.koivisto@palloliitto.fi
Pirkanmaa&Kanta-Häme - Timo Korsumäki, timo.korsumaki@palloliitto.fi / Janne Koivisto, janne.koivisto@palloliitto.fi
Kaakkoinen - Veijo Vainikka, veijo.vainikka@palloliitto.fi
Keskinen - Ali Kangas-Hynnilä, ali.kangas-hynnila@palloliitto.fi / Jukka Rautakorpi, jukka.rautakorpi@palloliitto.fi
Savo-Karjala - Pekka Ojala, pekka.ojala@palloliitto.fi / Ali Kangas-Hynnilä, ali.kangas-hynnila@palloliitto.fi
Pohjoinen - Esa Saajanto, esa.saajanto@palloliitto.fi / Henri Alho, henri.alho@palloliitto.fi
 
Lisäksi sparraajat Palloliiton keskusorganisaatiossa: