Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätöksiä

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunta kokoontui perjantaina 4.7. ja teki päätöksiä koskien Kakkosen ottelua SoVo - BK-46, Pallohongan Kakkosen otteluita, sekä B-tyttöjen Ykkösen ottelua EPS- HPS.
 
KAKKOSEN OTTELU SOVO – BK-46 18.6.2014
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti antaa SoVo:n pelaajalle Lasse Lindille kahden ottelun lisäpelikiellon kentältäpoistosta seuranneen kahden ottelun pelikiellon lisäksi rangaistusmääräysten 3.1 §:n e-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raportit sekä Lindin vastine ja SoVo:lta tullut viesti.
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ottelun 29. peliminuutilla SoVo:n pelaaja kamppasi BK-46:n pelaajan, jolloin avustava erotuomari liputti rikkeen merkiksi ja erotuomari vihelsi vapaapotkun BK-46:lle. Lind potkaisi kovalla voimalla pallon kohti avustavaa erotuomaria, jota pallo osui rintaan. Erotuomari näytti Lindille punaista korttia. Lind kävi pyytämässä avustavalta erotuomarilta saman tien anteeksi. 
 
Lindin katsotaan syyllistyneen rangaistusmääräysten 2 §:n d-kohdan mukaiseen erotuomariston fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen, mikä on edellä mainitun pykälän mukaan aina vakava rikkomus.
 
Erotuomari oli pyytänyt kotijoukkuetta avaamaan urheilukentällä sijaitsevan seiväshyppykasan suojan turvallisuussyistä. Järjestävä seura ei ole kuitenkaan voinut puuttua seiväshyppykasan suojaan, joten SoVo:a ei rangaista asiasta.  
 
Valitusosoitus:
 
Tähän päätökseen ei voi rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.
 
PALLOHONGAN KEVÄÄN 2014 OTTELUT
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti antaa Pallohongalle 750 euroa sakkoa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään Pallohongan vastine.
 
Ottelupöytäkirjojen mukaan ainakin kaksi aikuista pelaaja on pelannut, toinen yhdeksän ja toinen kolme ottelua, kevään aikana Pallohongassa Miesten Kakkosta, vaikka heidän edustusoikeutensa ovat olleet FC Honka ry:ssä. 
 
Kilpailumääräysten 11 §:n 1-kohdan mukaan pelaaja voi osallistua pelaajana viralliseen otteluun vain sen liiton jäsenseuran, jossa hänen edustusoikeutensa on, joukkueessa ellei näistä säännöistä tai erillismääräyksistä muuta johdu. Kilpailu-määräysten 24 §:n mukaan pelaaja on pelioikeudeton, jos häneltä puuttuu edustusoikeus seurassa eikä hän voi edustaa toista seuraa farmisopimus-, yhteistyö-seura- tai yhteisjoukkuemääräysten nojalla.
 
Edellä mainitut pelaajat ovat aikuisia pelaajia, joten heillä ei ole pelioikeutta Pallohongassa FC Hongan ja Pallohonka juniorit ry:n yhteistyöseurasopimuksen nojalla. Seurojen välillä ei ole farmisopimusta.
 
Pallohongan vastineen mukaan seura oli ollut yhteydessä Palloliittoon ja heille oli jäänyt käsitys, ettei farmisopimusta tarvittaisi. 
 
Rangaistusmääräysten 2 §:n a-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton sääntöjä tai määräyksiä. Pallohongan katsotaan rikkoneen liiton kilpailumääräyksiä. 
 
Kurinpitovaliokunta katsoo, että asian on tullut olla tiedossa. Vuonna 2012 Kakkosen seura LPS sai valitusvaliokunnan päätöksellä 500 euroa sakkoa, kun se oli peluuttanut viidessä eri ottelussa pelaajaa, jonka kansainvälistä pelilupaa ei ollut haettu Suomeen. Kurinpitovaliokunta katsoo, että Pallohongan tapaus on tätä ankarampi. Kyseessä on ollut kaksi eri pelaajaa, joista toinen on siis pelannut yhdeksän ottelua ja toinen kolme ottelua Pallohongassa.
 
Valitusosoitus:
 
Rangaistusmääräysten 8 §:n mukaisesti rangaistulla on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla kirjallisesti Suomen Palloliiton valitusvaliokunnalle viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus voidaan toimittaa myös faksin tai sähköpostin välityksellä.
 
B-TYTTÖJEN YKKÖSEN OTTELU EPS – HPS 29.5.2014
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti jättää EPS:n rangaistukseen tuomitsematta.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään HPS:n tekemä selvitys sekä EPS:n vastine.
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ottelussa HPS:n maalivahdin ja EPS:n hyökkääjän tavoitellessa palloa HPS:n maalialueen lähellä, HPS:n maalivahti osui EPS:n hyökkääjää jalkaan. Tämän seurauksena pelaaja pyörähti ilmassa ympäri ja alas tullessaan loukkaantui. Sivullinen henkilö, joka oli loukkaantuneen pelaajan isä, meni kentälle katsomaan lastaan. Tuomari pyysi isää poistumaan kentältä ja hän lähti pelaaja saattaen pois kentältä. 
 
HPS:n selvityksen mukaan EPS:n pelaajan isä uhkasi HPS:n maalivahtia. EPS:n vastineen mukaan uhkailua ei tapahtunut.
 
Kurinpitovaliokunta käsitteli asian aiemmin tekemänsä päätöksen perusteella painavasta syystä ja katsoi, ettei ole näyttöä sivullisen henkilön uhkaavasta käytöksestä. Uhkaava käytös on todettu ainoastaan vastapuolen kirjoituksesta, mutta muualta se ei ilmene. Erotuomari ei ole antanut raporttia pyynnöstä huolimatta. Kurinpitovaliokunta paheksuu sivullisen henkilön kentälle menoa. Kyseessä on kuitenkin nuorten sarja, jossa nuoren loukkaantuminen on tapahtunut, joten loukkaantuneen pelaajan isän kentälle meno on ollut inhimillistä. Kurinpitovaliokunta jättää EPS:n tuomitsematta rangaistukseen.