ORPan vastalause hyväksyttiin

PAÄTÖS ORPAN TEKEMÄÄN VASTALAUSEESEEN MIESTEN KAKKOSEN OTTELUSTA VIFK - ORPA 25.8.2013

TAUSTA
ORPa on tehnyt 26.8.2013 vastalauseen otsikon ottelusta. Vastalauseessaan ORPa katsoo, että VIFK on peluuttanut ko. ottelussa pelioikeudetonta pelaajaa Markus Nordmania. Nordman oli saanut neljännen yksittäisen varoituksen VIFK:n edellisessä ottelussa eikä ollut kärsinyt siitä seurannutta yhden ottelun pelikieltoa.

VIFK myöntää inhimillisen erehdyksen vuoksi tapahtuneen sääntörikkeen.

PÄÄTÖS
ORPan vastalause hyväksytään ja ottelun lopputulos muutetaan ORPan voitoksi 3–0. Vastalausemaksu palautetaan ORPalle.

PERUSTELUT
Kilpailumääräysten 24.2 §:n mukaan, jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, joukkue voidaan tuomita hävinneeksi. 24.1 §:ssä on lista siitä, milloin pelaaja on pelioikeudeton.

Pelaaja on pelioikeudeton, jos:

hän on pelikiellossa tai kilpailun järjestäjä on todennut hänet pelioikeudettomaksi tai

häneltä puuttuu edustusoikeus seurassa tai pelioikeus seuran joukkueessa eikä hän voi edustaa toista seuraa farmisopimus-, yhteistyöseura- tai yhteisjoukkuemääräysten nojalla tai

hänellä ei ole pelipassia tai

hänellä ei ole entisen seuran tai kilpailun järjestäjän antamaa pelilupaa tai

hänelle on näiden määräysten 12 §:n 11 momentin tai 21 §:n 3 momentin nojalla myönnetty pelilupa, joka on perustunut virheellisiin tietoihin, eikä pelaajan uusi seura ole toiminut asiassa vilpittömässä mielessä.

Varoitukset ja kentältäpoistot-säännöstön A.1-kohdan mukaan pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä esimerkiksi Miesten Kakkosessa ja A.3-kohdan mukaan pelaajan saatua ensimmäiset neljä varoitusta seurauksena on yhden ottelun pelikielto. Saman säännöstön E.2-kohdan mukaan pelikielto on kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa.

Tässä tapauksessa on kiistatonta, että VIFK:n pelaaja Markus Nordman on ollut pelikiellossa vastalauseen kohteena olevassa ottelussa neljän varoituksen johdosta, mutta hän on silti pelannut siinä. Näin ollen pääsäännön mukaan ottelun lopputulos muutetaan ORPan voitoksi 3-0.

VALITUSOSOITUS
Tästä päätöksestä voi valittaa seitsemän vuorokauden kuluessa sen tiedoksisaannista liiton vastalauselautakunnalle.