Kurinpitovaliokunnan päätös

Palloliiton kurinpitovaliokunta kokoontui torstaina 15.9. käsittelemään yhden Miesten Kakkosen ottelun tapahtumia.

KAKKOSEN OTTELU AC KAJAANI – OPS 4.9.2016
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti antaa AC Kajaanille sakkoa 200 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään erotuomaritarkkailijan raportti sekä AC Kajaanin vastine. 
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ottelun 57. peliminuutilla AC Ka-jaanin tehdessä maalin pelaajat tulivat juhlimaan lähelle AC Kajaanin pelaaja-penkkiä. Tällöin yksi henkilö AC Kajaanin kannattajajoukosta ryntäsi kentälle juhlimaan maalia pelaajien kanssa. Hän oli kentällä runsaat 10 sekuntia ja poistui katsomoon. Heti tämän jälkeen kaksi järjestyksenvalvojaa tuli AC Kajaanin kannattajajoukon läheisyyteen.
 
Ottelun 83. peliminuutilla katsomosta heitettiin OPS:n tekniselle alueelle pahvista tms. tehty kevyt pallo. Se ei osunut kehenkään. Heittäjä jäi tuntemattomaksi.
 
AC Kajaanin vastineen mukaan seura myöntää tapahtumat. AC Kajaani oli käynyt kannattajan käyttäytymissäännöt ennakkoon läpi kannattajaryhmän ja sen johtajan kanssa. Ottelussa oli 10 järjestyksenvalvojaa.
 
Turvallisuusmääräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippu-maton vastuu eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkittaessa. AC Kajaani oli kyseisen ottelun järjestäjä. 
 
Turvallisuusmääräysten 4.1.9 -kohdan mukaan katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli kulku katsomoon tapahtuu katsomon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää käytöstä. AC Kajaani ei pystynyt estämään katsojan tuloa kentälle eikä paperipallon heittoa, joten AC Kajaanin katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
 
Turvallisuusmääräysten 3.5 -kohdan mukaan seura on tuottamuksestaan riippumattomassa eli ankarassa vastuussa muun muassa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. Kentälle juossut kannattaja kuului AC Kajaanin kannattajaryhmään, joten AC Kajaanin katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen myös näiltä osin.
 
Rangaistusta määrättäessä kurinpitovaliokunta otti lieventävänä seikkana huomioon sen, että AC Kajaanilla ei ole kurinpitovaliokunnassa rekisteriä.
 
Valitusosoitus:
 
Tähän päätökseen ei voi Rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.
 
Rangaistu saa hakea muutosta tähän ratkaisuun valittamalla kirjallisesti Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.