Kurinpitovaliokunnan päätöksiä

Palloliiton kurinpitovaliokunta kokoontui torstaina 13.10. käsittelemään yhden Veikkausliigan ottelun ja yhden Miesten Ykkösen ottelun tapahtumia.
 
VEIKKAUSLIIGAN OTTELU HIFK – HJK 30.9.2016
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti seuraavaa:
- HIFK: sakkoa 3500 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
- HJK: sakkoa 2000 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään delegaattien raportti ja sen liitteenä olleet valokuvat ja videot sekä HIFK:n ja HJK:n vastineet.
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ottelun alkuseremonioiden aikana klo 18.26 molemmissa päissä nousi kannattajien liput ja viirit sekä HJK:n päässä tifo. Samanaikaisesti kotijoukkueen päädyssä alkoi voimakas savutus, useiden kymmenien strobojen ja soihtujen polttaminen sekä erittäin voimakkaiden pommien paukkuminen. Pommeja oli kymmenkunta. Vierasjoukkueen päädyssä sytytettiin kaksi-kolme savua sekä yksi strobo. Stroboja paloi lisäksi vierasjoukkueen ensimmäisen rivin jalkatiloissa useampia. Ottelu alkoi lievän savun leijuessa kentällä. Stroboja ja savuja paloi siinä vaiheessa vielä kotijoukkueen kannattajien katsomossa. Kun ottelua oli pelattu 8. minuuttia, tilanne kotijoukkueen kannattajakatsomossa rauhoittui.
 
Ottelun 33. peliminuutilla kotijoukkueen tehdessä maalin kotijoukkueen kannattajakatsomossa kuului kaksi voimakasta paukkupommia. Sen lisäksi sytytettiin muutama strobo. Ottelun 72. peliminuutilla kotijoukkueen tehdessä maalin koti-joukkueen kannattajakatsomossa räjähti kaksi paukkupommia ja muutama strobo sytytettiin.   
 
Ottelun viimeisimmillä minuuteilla kuulutettiin, että kotijoukkueen kannattajia pyydetään odottamaan katsomossa ottelun jälkeen, kunnes heille annetaan lupa poistua. Kun ottelu päättyi ja kotijoukkue meni juhlimaan kannattajiensa eteen, alkoi kontrolloimaton kaaos. Muutama kannattaja pääsi vapaasti kentälle eikä yksikään vieressä seisova järjestyksenvalvoja tehnyt elettä hakeakseen kannattajia pois kentältä. Hetken päästä kyseisessä päädyssä iso joukko kannattajia ryntäsi aitojen ja reunojen yli kentälle. Kannattajia oli satoja. Kannattajien purkauduttua kentälle järjestyksenvalvojat astuivat sivuun. Järjestyksenvalvojien määrä oli aliarvioitu tilanteeseen nähden ja tiedostaen, että kyseessä oli paikallisderby ja ns. korkean riskin ottelu.
 
Vierasjoukkue meni kiittämään omia kannattajiaan ja pelaajien kääntyessä pois, kannattajat pyrkivät kentälle. Tässä vaiheessa järjestyksenvalvojat pystyivät työntämään kannattajat takaisin katsomon suuntaan.
 
Kotijoukkueen kannattaja pääsi juoksemaan kohti keskiympyrää ja provosoimaan vierasjoukkueen kannattajia. Riehuja saatiin pysäytettyä kentän puolivälissä. Juoksun seurauksena vieraspääty kuitenkin purkautui ja yritti päästä kotijoukkueen päätyyn. Vierasjoukkueen järjestyksenvalvonta sai tilanteen hallintaan, kun he olivat pyytäneet radion välityksellä poliisia kentälle. Mellakkapoliisi marssi vierasjoukkueen päädystä kentän tasolle ja tilanne rauhoittui välittömästi.
 
Kotijoukkueen turvajärjestelyt pettivät totaalisesti tarkastuksista ja ennakkovalvonnasta alkaen. 
 
HIFK:n vastineen mukaan ottelun jälkeen HIFK:n kannattajat juhlivat aivan normaalisti ja vasta myöhemmässä vaiheessa osa kannattajista tuli kenttäalueelle. Vastineen mukaan tilanteessa ei ollut kuitenkaan mitään vaarallista eikä uhkaavaa. Järjestyksenvalvojat toimivat tilanteessa suunnitellusti noudattaen etukäteen saatuja ohjeita sekä ns. pienimmän vahingon periaatetta. Poliisi oli hyväksynyt järjestyksenvalvojien määrän ja tämän lisäksi oli vielä 10 järjestyksenvalvojaa. Vastineen mukaan kotijoukkue ja kotijoukkueen kannattajat olivat poistumassa, kun eteläpäädyssä pyydettiin poliisin apua. Vastineen mukaan ottelussa käytettyjä pyrotuotteita sisältänyt kassi vedettiin narulla ylös HIFK:n kannattajakatsomoon ja ihmismassan takia järjestyksenvalvojat eivät ehtineet mennä tilanteessa väliin. Tekijät on tunnistettu.
 
HJK:n vastineen mukaan seurojen keskinäisen sopimuksen perusteella HJK vastasi eteläpäädyn järjestyksenvalvonnasta. Kaikille HJK:n klubipäätyyn tulleille katsojille tehtiin sisääntulotarkastus. HJK mainitsee, että turvallisuusjärjestelyt eivät pettäneet, vaan oikeudet tarkemmille tarkastuksille puuttuvat. Klubipäädyssä savut sytyttäneet henkilöt on tunnistettu. HJK:n vastineen mukaan HIFK:n kannattajien provosoinnin seurauksena neljä HJK:n kannattajaa meni pelialueelle. Näistä kaksi kääntyi takaisin järjestyksenvalvojan komennolla ja kaksi muuta otettiin kiinni ja luovutettiin poliisille. 
 
Urheilun oikeusturvalautakunta on päätöksessään 38/2015 todennut, että Veikkausliigan seurat ovat sitoutuneet noudattamaan Palloliiton turvallisuusmääräyksiä. Turvallisuusmääräyksissä ei ole sellaista määräystä, että seurat voisivat sopia vastuusta toisin. Tämän johdosta ottelutapahtuman järjestäjä ei voi toisen joukkueen kanssa tekemällään sopimuksella vähentää turvallisuusmääräysten mukaista vastuuta ottelutapahtuman järjestämiseen liittyen. Seurat voivat keskinäisin sopimuksin järjestellä keskinäisiä vastuitaan, mutta tällä ei ole vaikutusta Palloliiton turvallisuusmääräysten sitovuuteen eikä turvallisuusmääräysten tulkintaan ja turvallisuusmääräysten perusteella määrättäviin seuraamuksiin. Kurinpitovaliokunta toteaa, että seurat voivat sopia ottelun käytännön järjestelyistä, mutta vastuukysymys on todettu edellä urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisussa.
 
Kurinpitovaliokunta toteaa edelleen, että Suomen Palloliiton ja Veikkausliigan välillä voimassa olevan sopimuksen mukaan Veikkausliiga ei voi Turvallisuusmääräyksistä poiketen antaa erityislupia, vaan Liiga on sitoutunut noudattamaan ko. määräyksiä. Liiton ja Liigan kilpailutoimintaa koskevan osion (3.3.; alakohta 3.3.1, Säännöt ja lisenssijärjestelmä) mukaan ”Liitto, Liiga ja sen jäsenyhteisöt sitoutuvat noudattamaan FIFA:n, UEFA:n ja Palloliiton sääntöjä. Liigan kilpailutoiminnassa noudatetaan Liiton kilpailu-, rangaistus- ja muita vastaavia määräyksiä, elleivät osapuolet toisin sovi.”
 
Turvallisuusmääräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippu-maton vastuu eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkittaessa. HIFK oli kyseisen ottelun järjestäjä. 
 
Turvallisuusmääräysten 4.1.9 -kohdan mukaan katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli kulku katsomoon tapahtuu katsomon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää käytöstä. Määräysten 4.1.10 e-kohdan mukaan otteluun taikka ottelupaikan välittömään läheisyyteen ei saa tuoda ilotulitteita, soihtuja tai savuja. 
 
Kurinpitovaliokunta toteaa, että raportin perusteella turvatarkastuksia ei tehty riittävän tarkasti. Kun pyroja ilmaantui ottelussa, järjestyksenvalvontaa olisi tullut tehostaa. HIFK ei pystynyt estämään useiden kymmenien savujen, soihtujen, strobojen ja paukkupommien tuomista katsomoon eikä satojen kannattajiensa ryntäystä kentälle, joten sen katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
 
Turvallisuusmääräysten 3.5 -kohdan mukaan seura on tuottamuksestaan riippu-mattomassa eli ankarassa vastuussa muun muassa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. HIFK:n kannattajat sytyttivät useita savuja, soihtuja, stroboja ja paukkupommeja sekä ryntäsivät kentälle. HIFK:n katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen näiltä osin. Myös HJK:n kannattajat sytyttivät savuja ja stroboja. HJK on myöntänyt, että heidän kannattajiaan tuli kentälle. Muun näytön valossa tätä on pidettävä uskottavana. HJK:n katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen. 
 
Kurinpitovaliokunta toteaa, että videot vahvistavat delegaattien antamaa raporttia. Ottelussa oli todella paljon pyroja ja satoja kannattajia meni kentälle. Tämä vahingoittaa laajasti jalkapallon julkisuutta. Tällaiset tapahtumat antavat hyvin kielteisen esimerkin lapsille ja nuorille. Yleisölle tilaisuudesta tulee epämiellyttävä. Tapahtumat saattavat myös vaikuttaa palo-, pelastus- ja poliisilupakäytäntöihin.
 
Tämä oli tällä kaudella HIFK:n kuudes kerta ja HJK:n seitsemäs kerta, kun ne ovat kurinpitovaliokunnan käsittelyssä. Viime vuonna HIFK oli kuusi kertaa ja HJK kahdeksan kertaa kurinpitovaliokunnan käsittelyssä. 
 
Urheilun kurinpidossa voidaan käyttää lähtökohtana rikosoikeuden yleisiä oppeja mitattaessa kurinpitoseuraamuksia. Yleisiä rikosoikeudellisia rangaistuksen mittaamisperiaatteita ovat suhteellisuus-, yhdenvertaisuus- ja kohtuusperiaate mutta myös rangaistuksen koventamisperusteet tulevat sovellettaviksi. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa tulee siis kysymykseen seuroille määrättävien sakkojen suuruus kaikkien edellä mainittujen periaatteiden perusteella. Kun kysymys on erittäin monista ja vakavista rikkeistä ja ottaen huomioon, että molemmat seurat ovat viime ja kuluvana pelikautena useita kertoja ja jatkuvasti syyllistyneet samankaltaisiin rikkeisiin ne ovat kurinpitovaliokunnan näkemyksen mukaan tällä menettelyllään osoittaneet ilmeistä piittaamattomuutta lain sekä jalkapalloa koskevien määräysten kielloista ja käskyistä. 
 
Kurinpitovaliokunta katsoo, että tämän piittaamattomuuden tulee selvästi näkyä rangaistusta koventavana seikkana.  Valiokunnan näkemyksen mukaan näin tulee ehdottomasti menetellä, koska muussa tapauksessa kaikki edellä mainitut periaatteet jäävät kokonaisharkinnassa vailla tosiasiallista merkitystä.  Kurinpitovaliokunta toteaa, että HJK:n määräysten vastainen toiminta on vähäisempää kuin HIFK:n. Kurinpitovaliokunta on siten arvioinnissaan päätynyt siihen, että kokonaisharkinnan perusteella oikeudenmukaisena seuraamuksena on edellä mainitut sakkorangaistukset. 
 
Valitusosoitus:
 
Rangaistusmääräysten 8 §:n mukaisesti rangaistuilla on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla kirjallisesti Suomen Palloliiton valitusvaliokunnalle viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus voidaan toimittaa myös faksin tai sähköpostin välityksellä.
 
YKKÖSEN OTTELU JJK – KPV 2.10.2016
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti antaa JJK:lle sakkoa 600 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään delegaatin raportti sekä JJK:n vastine.
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ottelun 89. peliminuutilla pelin ollessa keskeytynyt, alaston mies juoksi pelikentän poikki  noin 30 metriä JJK:n maalin editse. Juoksija lähti anniskelualueelta, juoksi ja hyppäsi mainosaidan ylitse ja juoksi kentän poikki noin 10–15 sekuntia ja juoksi toisen puolen katsomojen ohitse, katsomojen taakse aidan viereen, jossa hän pysähtyi ja järjestyksenvalvojat ottivat hänet kiinni. Juoksijan perään ei lähtenyt kentälle yhtään järjestyksenvalvojaa, mutta kun hän tuli pois kentältä, järjestyksenvalvojat saivat hänet kiinni nopeasti. Paikalle tuli myös poliisi. Järjestyksenvalvojia oli ottelussa 19.
 
JJK:n vastineen mukaan järjestyksenvalvojia oli tapahtumassa riittävästi. Vastineen mukaan henkilön juoksemista kentälle on mahdotonta estää ilman stadionin rakenteellisia muutoksia. Tapahtumajärjestäjä ei jättänyt kentän ulkorajoja valvomatta. Vastineen mukaan järjestyksenvalvojat eivät voi voimakeinoin estää kentälle juoksua, jollei siinä estetä rikoksen tapahtumista. 
 
Turvallisuusmääräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippumaton vastuu eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkittaessa. JJK oli kyseisen ottelun järjestäjä. 
 
Turvallisuusmääräysten 4.1.9 -kohdan mukaan katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta peli-kentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli kulku katsomoon tapahtuu katsomon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää käytöstä. 
 
Kurinpitovaliokunta toteaa, että järjestyksenvalvojat ovat ottelussa ylläpitämässä yleistä järjestystä ja heillä on oikeus pysäyttää kentälle ryntääjä. Se kuuluu osana heidän tehtäväänsä. JJK:n katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen. Se seikka, että poliisi on sakottanut ko. viuhahtajaa sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta ei vähennä tai poista seuran vastuuta.
 
Valitusosoitus:
 
Tähän päätökseen ei voi Rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.
 
Rangaistu saa hakea muutosta tähän ratkaisuun valittamalla kirjallisesti Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.