Kurinpitovaliokunnan päätöksiä

Palloliiton kurinpitovaliokunta kokoontui keskiviikkona 28.9. käsittelemään yhden Veikkausliigan ottelun – kahtena erillisenä asiana - ja yhden Ykkösen ottelun tapahtumia sekä yhtä anomusta pelikiellon poistamiseksi.
 
VEIKKAUSLIIGAN OTTELU SJK – FC INTER 9.9.2016
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti seuraavaa:
- SJK: sakkoa 1.000 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
- FC Inter: sakkoa 1.000 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään delegaatin raportti sekä SJK:n ja FC Interin vastineet.
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ennen ottelun alkua FC Interin kannattajakatsomossa sytytettiin kaksi savupommia. Lisätarkastuksessa myös toiselta kannattajalta oli löydetty savupanoksia. Räjäytetyllä panoksella poltettiin katsomon edestä pieneltä alueelta keinonurmea. Järjestyksenvalvojat saivat palon nopeasti sammutettua.
 
SJK:n vastineen mukaan järjestyksenvalvojille pidettiin tulovaiheessa perehdytys mahdollisista riskeistä ja turvatarkastuksen korostuneesta merkityksestä. Turvallisuuspäällikkö ohjeisti järjestyksenvalvojat erityisesti pommien, savujen ja soihtujen mahdolliseen yritykseen tuoda katsomoalueelle. Vieraskannattajien katsomonosa ja tilat tarkastettiin ennakkoon. Tapahtumassa oli ohjetaulut kielletyistä aineista ja esineistä sekä turvatarkastusmaininta oli käytössä. Lisäksi Palloliiton turvallisen ottelutapahtuman ohjeistus oli jokaisella sisääntuloportilla. Järjestyksenvalvojat suorittivat turvatarkastukset kaikille katsojille. Vastineen mukaan järjestyksenvalvoja meni vierasjoukkueen kannattajien bussiin kertomaan käytännöistä ja kertaamaan turvallisuusasiat. Vierasjoukkueen tuloportilla turvatarkastukset tehtiin yksilöllisesti ja huolellisesti jokaiselle kannattajalle.
 
FC Interin vastineen mukaan seura on painottanut kannattajilleen, että heidän tulisi pidättäytyä viemästä katsomoon kiellettyjä tavaroita, mutta seura ei voi suorittaa henkilöön käyviä tarkastuksia vierasotteluissa.
 
Turvallisuusmääräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippu-maton vastuu eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkittaessa. SJK oli kyseisen ottelun järjestäjä. Turvallisuusmääräysten 4.1.10 e-kohdan mukaan otteluun taikka ottelupaikan välittömään läheisyyteen ei saa tuoda ilotulitteita, soihtuja tai savuja. SJK ei pystynyt estämään savupommien tuomista katsomoon, joten sen katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
 
Turvallisuusmääräysten 3.5 -kohdan mukaan seura on tuottamuksestaan riippumattomassa eli ankarassa vastuussa muun muassa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. FC Interin kannattajilla oli savupanoksia, joista osa sytytettiin ja keinonurmea poltettiin. FC Interin katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
 
Rangaistusta määrättäessä SJK:lle kurinpitovaliokunta otti huomioon koventavana perusteena sen, että tämä oli kolmas kerta tänä vuonna, kun SJK on kurinpitovaliokunnan käsittelyssä. SJK:lla oli kuitenkin tässä ottelussa mittavat turvallisuusjärjestelyt, mikä otettiin huomioon rangaistusta määrättäessä vähentävänä perusteena. Rangaistus perustuu kokonaisharkintaan. Rangaistusta määrättäessä kurinpitovaliokunta otti FC Interin osalta koventavana perusteena huomioon sen, että tämä oli kolmas vastaavanlainen tapaus tänä vuonna.
 
Valitusosoitus:
 
Tähän päätökseen ei voi Rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.
 
Rangaistu saa hakea muutosta tähän ratkaisuun valittamalla kirjallisesti Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
 
VEIKKAUSLIIGAN OTTELUN FC INTER – HIFK 12.9.2016 LEHDISTÖTILAISUUS, SHEFKI KUQI
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta katsoi, ettei FC Interin päävalmentaja Shefki Kuqi ole syyllistynyt rangaistavaan menettelyyn. 
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään Valioerotuomarikerhon viesti, video lehdistötilaisuudesta ja Shefki Kuqin vastine.  
 
Kurinpitovaliokunta käsitteli alustavasti asiaa kokouksessaan 15.9.2016, ja päätti painavista syistä käsitellä asian rangaistusmääräysten 5 §:n 2-kohdan perusteella, vaikka siitä ei ole tehty ilmoitusta tai raporttia.
 
Valioerotuomarikerhon mukaan Shefki Kuqi on väittänyt erotuomareiden pyrkineen tietoisesti vaikuttamaan otteluiden lopputulokseen pitääkseen HIFK:n Veikkausliigassa. Kuqin vastineen mukaan hän ei ole väittänyt yhdenkään erotuomarin manipuloineen tai pyrkineen manipuloimaan kyseistä tai mitään muutakaan ottelua.
 
Kurinpitovaliokunta on kuunnellut tallenteen lehdistötilaisuudesta ja Kuqi on todennut jossain kohdassa, että erotuomarit haluavat, että HIFK pysyy Veikkausliigassa. Kurinpitovaliokunta ei näe Valioerotuomarikerhon esittämän väitteen tueksi näyttöä, että Kuqi olisi pyrkinyt väittämään, että erotuomarit ovat tietoisesti pyrkineet vaikuttamaan otteluiden lopputulokseen pitääkseen HIFK:n Veikkausliigassa. Kurinpitovaliokunta katsoo, että Kuqilla on sananvapaus kritisoida tapahtumia. Erotuomareilla ei ole ollut rankaisuvaltaa, kun ottelu on päättynyt. Kurinpitovaliokunta katsoo, että Kuqi ei ole syyllistynyt senasteiseen menettelyyn, josta olisi tuomittava rangaistus.
 
YKKÖSEN OTTELU KPV – AC OULU 18.9.2016
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti seuraavaa:
- KPV: sakkoa 800 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
- AC Oulu: sakkoa 900 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään delegaatin raportti, raportin mukana ollut video sekä KPV:n ja AC Oulun vastineet.
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ottelun 46. peliminuutilla AC Oulun kannattajakatsomosta levisi sankka savu. Savunmuodostusta kesti yli kaksi minuuttia. Ottelu jatkui keskeytyksettä. Järjestyksenvalvoja poisti yhden henkilön katsomosta. Vierasjoukkueen kannattajille oli varattu oma sisäänkäynti ja aidattu katsomonosa. Paikalla oli 6-10 järjestyksenvalvojaa ja kannattajia noin 30. Sisääntulon yhteydessä ei tehty henkilötarkastuksia, mutta kantamuksia tarkastettiin.
 
KPV:n vastineen mukaan seura teki ennen ottelua yhteistyötä poliisin, järjestysmiesten ja AC Oulun kannattajaryhmän kanssa. Vierasjoukkueen kannattajakatsomo oli aidattu kaksi metriä korkealla aidalla. KPV oli hankkinut ulkopuolista apua järjestyksenvalvontaan ja he keskittyivät vieraskannattajien kanssa työskentelyyn. Ulkopuolinen järjestyksenvalvonta hoiti vieraskannattajien tarkastukset ja pistotarkastuksia tehtiin, mutta kiellettyjä esineitä ei löytynyt. Ensimmäisellä puoliajalla AC Oulun kannattajakatsomosta poistettiin yksi henkilö, koska hänellä havaittiin savupanoksia taskussa. Kaksi muuta kannattajaa poistettiin toisen puoliajan alussa, heti sen jälkeen kun yli 10 savua oli sytytetty. Toinen tapahtumasta poistettu kannattaja piti kädessään savusoihtua ja kolmas poistettu kannattaja tuli peräämään savusoihtua kädessä pitäneen oikeuksia äänekkäästi. Ensimmäiseksi poistettu henkilö kävi vaihtamassa vaatteita bussissa ja tuli toisesta pääportista sisään. Hänet poistettiin hetken kuluttua uudestaan ottelusta. 
 
AC Oulun vastineen mukaan pommien heittäjät eivät ole seuran tiedossa. Vastineen mukaan pommit eivät olleet ennalta arvattavissa. 
 
Turvallisuusmääräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippu-maton vastuu eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkittaessa. KPV oli kyseisen ottelun järjestäjä. Turvallisuusmääräysten 4.1.10 e-kohdan mukaan otteluun taikka ottelupaikan välittömään läheisyyteen ei saa tuoda ilotulitteita, soihtuja tai savuja. KPV myöntää, että ottelussa tehtiin ainoastaan pistotarkastuksia ja sen, että yli 10 savua sytytettiin. KPV tiesi, että kyseessä oli korkean riskin ottelu. Ottelussa oli useita savuja, joten KPV:n katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
 
Turvallisuusmääräysten 3.5 -kohdan mukaan seura on tuottamuksestaan riippumattomassa eli ankarassa vastuussa muun muassa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. Savujen sytyttäjä oli AC Oulun kannattaja, joten AC Oulun katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
 
Rangaistusta määrättäessä kurinpitovaliokunta piti AC Oulun osalta koventavana perusteena sitä, että seura on ollut viime vuonna kaksi kertaa kurinpitovaliokunnan käsittelyssä ja tänä vuonna tämä oli toinen kerta.
 
Valitusosoitus:
 
Tähän päätökseen ei voi Rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.
 
Rangaistu saa hakea muutosta tähän ratkaisuun valittamalla kirjallisesti Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kulu-essa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
 
ANOMUS PELIKIELLON POISTAMISEKSI, FC-88 KEMI
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti, että FC-88 Kemin pelaajan Keijo Huuskon pelikieltoa ei poisteta. 
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään FC-88 Kemin anomus pelikiellon poistamiseksi.
 
FC-88 Kemi on anonut Keijo Huuskon edellisenä kautena saadun lisärangaistuksen mitätöimistä. Huusko oli saanut kauden viimeistä edellisessä ottelussa kaksi keltaista korttia, joista seurasi punainen ja automaattinen pelikielto. Pelikielto oli kolmas sillä kaudella ja siitä seurasi ylimääräinen pelikielto. FC-88 Kemi ilmaisee, että säännöissä ei ole heidän mielestään mainintaa, että ylimääräinen pelikielto siirtyisi seuraavalle pelikaudelle. Huusko kärsi yhden pelikiellon kauden viimeisessä ottelussa. FC-88 Kemi katsoo, että ylimääräinen pelikielto vaikuttaa seuraavaan kauteen ja pitäisi näin ollen laskea kaikkien pelaajien kohdalla jo kauden alussa yhdeksi pelikielloksi. FC-88 Kemin mukaan näin ei ole koskaan ollut ja ylimääräisen pelikiellon siirtäminen seuraavalle kaudelle aiheuttaa ongelmia sääntöjen tulkintaan.
 
Varoitukset ja kentältäpoistot I.1-kohdan mukaan yksittäisistä varoituksista seurannut pelikielto siirtyy seuraavalle kaudelle vain, mikäli pelaaja on saanut kilpailun viimeisellä kierroksella pelatussa ottelussa kaksi yksittäistä varoitusta tai pelikielto on yhtä ottelua pidempi. I.2-kohdan mukaan suorasta kentältäpoistosta seurannut pelikielto siirtyy aina seuraavalle pelikaudelle, mikäli sitä ei ole kärsitty sen kilpailukauden aikana, jolloin se on saatu. I.3-kohdan mukaan seuraavalle pelikaudelle siirtyvää pelikieltoa voidaan lieventää tai se voidaan poistaa kurinpitovaliokunnan päätöksellä pelaajan tai seuran sitä anoessa. 
 
Kurinpitovaliokunta toteaa, että pelaaja on saanut 1+1 pelikiellon ja sääntöjen mukaan pelikielto siirtyy seuraavalle kaudelle. Tapauksessa ei löydy myöskään seikkoja, joiden perusteella pelikieltoa voitaisiin lieventää.
 
Valitusosoitus:
 
Tähän päätökseen ei voi Rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.
 
Rangaistu saa hakea muutosta tähän ratkaisuun valittamalla kirjallisesti Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.