Kurinpitovaliokunnan päätöksiä

Palloliiton kurinpitovaliokunta kokoontui perjantaina 9.9. käsittelemään yhden A-poikien Ykkösen ottelun ja yhden Veikkausliigan ottelun tapahtumia.

A-POJAT YKKÖSEN OTTELU IFK MARIEHAMN – RAISIO FUTIS 21.8.2016
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti seuraavaa:
- IFK Mariehamn: sakkoa 200 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
- Raisio Futis: sakkoa 400 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään erotuomarin ra-portti sekä IFK Mariehamnin ja Raisio Futiksen (RaiFu) vastineet. 
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että noin 4. peliminuutilla sytytettiin vierasjoukkueen kannattajien joukossa soihtu, joka peitti suuren osan kentästä savulla ja toi häiritsevää hajua. Erotuomarin puhalsi ottelun hetkeksi poikki ja meni kotijoukkueen vastuuhenkilön luokse. Erotuomari vaati, että ainakin kaksi henkilöä tulisi toimia järjestyksenvalvojina. Tauko kesti noin kaksi minuuttia.
 
Avustavan erotuomarin oli ajoittain vaikea suorittaa tehtäväänsä. Katsojat huusivat lähellä häntä, juoksivat lähellä hänen aluettaan, kun hän juoksi ja yleensä häiritsivät häntä. Vierasjoukkueen kannattajat olivat selvästi humalassa ja nauttivat päihteitä ottelun aikana alkoholipitoisten juomien muodossa sekä polttivat savukkeita. 
 
Ennen toista puoliaikaa sytytettiin yksi savu vierasjoukkueen kannattajien joukossa. Kun RaiFu teki maalin, yritti kahdesta kolmeen henkilöä kentälle 68. peliminuutilla. Tämä johti siihen, että järjestyksenvalvoja joutui käyttämään fyysistä voimaa estääkseen heitä tekemästä niin. Kukaan ei onnistunut tulemaan kentälle. Niitä, jotka sytyttivät itse savuja, oli suurin piirtein kolmesta neljään. Tämän jälkeen savut kiersivät kaikkien kannattajien joukossa. Poliisi kutsuttiin paikalle ylläpitämään järjestystä. He tulivat noin 60. peliminuutilla. Poliisin ei tarvinnut puuttua tapahtumiin. 
 
IFK Mariehamnin vastineen mukaan levottomuuden takia erotuomari määräsi kaksi järjestyksenvalvojaa, mutta se ei auttanut. Järjestyksenvalvojat kehottivat lopettamaan alkoholin juonnin ja yleensäkin rauhoittumaan, mutta se oli tehotonta. Alkoholin nauttiminen ja tupakointi jatkui esteettä siitäkin huolimatta, että kentällä oli kehotukset ja kyltit, että alkoholin nauttiminen ja tupakointi on kiellettyä. 
 
RaiFun vastineen mukaan ottelua oli lähtenyt seuraamaan yhdeksän kannattajaa. RaiFu myöntää, että kannattajilla oli savuja, mutta niistä ei aiheutunut merkittävää haittaa. RaiFu tuo vastineessaan esille, ettei erotuomari missään vaiheessa tullut kertomaan RaiFun toimihenkilöille, että tuomaristo kokee kannattajien käytöksen häiritsevänä. RaiFun vastineen mukaan heille ei kerrottu kannattajien päihteiden käytöstä, mikä olisi voitu saada rauhoitettua, jos heille olisi asiasta kerrottu.
 
Turvallisuusmääräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippumaton vastuu eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkittaessa. IFK Mariehamn toimi kyseisen ottelun järjestäjänä. Turvallisuusmääräysten 4.1.3 -kohdan mukaan ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. 
 
Turvallisuusmääräysten 4.1.9 -kohdan mukaan katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli kulku katsomoon tapahtuu katsomon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää käytöstä. Turvallisuusmääräysten 4.1.10 a- ja e-kohtien mukaan jalkapallo- ja futsal-ottelussa taikka ottelupaikan välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa eikä niihin saa tuoda päihdyttäviä aineita, ilotulitteita, soihtuja tai savuja.
 
Kurinpitovaliokunta toteaa, että IFK Mariehamn ei pystynyt estämään soihtujen ja päihdyttävien aineiden tuomista otteluun. IFK Mariehamn ei pystynyt estämään kannattajien häiritsevää käytöstä, joka vaikutti tuomariston työskentelyyn ja lisäksi kannattajat pääsivät poistumaan katsomosta kentälle päin. Järjestyksenvalvonta oli pettänyt, joten IFK Mariehamnin katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen. 
 
Turvallisuusmääräysten 3.5 -kohdan mukaan seura on tuottamuksestaan riippumattomassa eli ankarassa vastuussa muun muassa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. RaiFun kannattajat sytyttivät soihtuja, häiritsivät tuomaristoa, yrittivät kentälle sekä käyttivät päihteitä ottelussa. RaiFun katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
 
Rangaistusta määrättäessä kurinpitovaliokunta otti lieventävänä seikkana huomioon sen, että kummallakaan ei ole aiempaa rekisteriä kurinpitovaliokunnassa. Kyseessä on kuitenkin ollut poikkeuksellista käyttäytymistä A-poikien Ykkösen tasolla eikä varoitus ole kummankaan seuran osalta riittävä seuraamus.  
 
Valitusosoitus:
 
Tähän päätökseen ei voi Rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.
 
Rangaistu saa hakea muutosta tähän ratkaisuun valittamalla kirjallisesti Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
 
VEIKKAUSLIIGAN OTTELU HJK – PK-35 Vantaa 24.8.2016
 
Päätös:
 
Kurinpitovaliokunta päätti antaa HJK:lle sakkoa 300 euroa rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.
 
Perustelut:
 
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään delegaatin raportti, raportin liitteenä ollut valokuva ja videotallenne sekä HJK:n vastine. 
 
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ottelua oli pelattu 90+2 minuuttia, kun yksi henkilö juoksi katsomosta kentälle. Henkilö juoksi suoraan kotijoukkueen pelaajan luokse ja halasi häntä. Kyseinen pelaaja oli tehnyt ottelun molemmat maalit. Erotuomari pysäytti ottelun, kun hän huomasi kentällä ylimääräisen henkilön. Henkilö juoksi itse takaisin katsomoon ja erotuomari antoi luvan jatkaa ottelua.
 
HJK:n vastineen mukaan katsoja tuli koululaiskatsomosta kentälle.
 
Turvallisuusmääräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippu-maton vastuu eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttum-seksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkitta-essa. HJK oli kyseisen ottelun järjestäjä. 
 
Turvallisuusmääräysten 4.1.9 -kohdan mukaan katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli kulku katsomoon tapahtuu katso-mon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää käytöstä. HJK ei pystynyt estämään katsojan tuloa kentälle, joten HJK:n katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
 
Kurinpitovaliokunta on antanut 25.8.2016 pidetyssä kokouksessa HJK:lle 2000 euron sakon. Kurinpitovaliokunta toteaa, että tämä kyseessä oleva ottelu on pelattu päivää ennen kurinpitovaliokunnan kokousta, joten kyse on samasta konkurrenssista. Kurinpitovaliokunta vielä toteaa, että lisärangaistus on 300 euroa sakkoa. Mikäli kaikki tapaukset olisivat olleet samassa kokouksessa käsiteltävänä, olisi rangaistus ollut 2300 euroa sakkoa. Tapauksista annetaan täten yhteinen rangaistus.
 
Valitusosoitus:
 
Tähän päätökseen ei voi Rangaistusmääräysten 8 §:n perusteella hakea muutosta Palloliiton valitusvaliokunnalta.
 
Rangaistu saa hakea muutosta tähän ratkaisuun valittamalla kirjallisesti Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.