Info om Pelipaikka för föreningsanvändare 10/2016

1. En uppdaterad version av Pelipaikka-systemet tas i bruk 1.12.2016  (suomeksi)
 • Layouten uppdateras en aning.
 • Föreningarnas nuvarande användarnamn ska förnyas. I det nya systemet kan föreningarna ansöka om användarnamn på olika nivåer. Nya användarnamn kan sökas när ibruktagandet närmar sig. De gamla användarnamnen gäller så länge den gamla versionen används.
 • Utbildning om den nya versionen av Pelipaikka-systemet ordnas i regionerna/distrikten i slutet av november (vecka 47–48).
 • Pelipaikka kommer att vara stängt några dagar i slutet av november på grund av uppdateringen. Under dessa dagar är det inte möjligt att göra föreningsbyten eller registrera spelare.
 • Mer info ges senare när ibruktagandet av den nya versionen närmar sig.

 

2. Registrering av föreningarnas och lagens bakgrundspersoner
 • Enligt förbundsstyrelsens beslut (15.8.2016) kompletteras tävlingsbestämmelserna för 2017 med en paragraf om att endast de bakgrundspersoner som lagen har registrerat kan införas i det elektroniska matchprotokollet i TASO-systemet. Det innebär att lagens bakgrundspersoner (tränare, lagledare, materialare, fysioterapeuter, läkare) och föreningens bakgrundspersoner (styrelsemedlemmar, lagledaransvariga, juniorchefer/ungdomschefer, marknadsföringschefer, ordförande, verksamhetsledare, kassörer, idrottsverksamhetsledare, träningschefer, kommunikationschefer, träningstidsansvariga) i fortsättningen ska registreras i Pelipaikka.
 • Via registreringen vill förbundet förtydliga att också föreningarnas och lagens bakgrundspersoner omfattas av de regler och bestämmelser som gäller för olika tävlingar. Dessutom blir det möjligt för förbundet att föra statistik över bakgrundspersonernas (bl.a. tränarnas) antal, utbildning och könsfördelning samt att rikta utbildning och information till olika grupper.
 • Noggrannare anvisningar om registreringsförfarandet ges i november–december när det är dags att ta i bruk den uppdaterade versionen av Pelipaikka. Det är gratis för föreningarna att registrera bakgrundspersonerna.

 

3. Försäljning av spelpass och försäkringar för säsongen 2017
 • Försäljningen av spelpass och försäkringar för säsongen 2017 inleds 1.12.2016. Produkterna och priserna förändras inte. Mer information: www.palloliitto.fi/pelipaikka.
 • Spelpasset 2017 gäller från och med betalningsdagen, som längst under perioden 1.12.2016–31.12.2017. Försäkringsskyddet gäller från och med betalningsdagen, som längst under perioden 1.1.2017–31.12.2017. För nya försäkringstagare gäller försäkringsskyddet undantagsvis från och med betalningsdagen även i december 2016.

 

4. Spelpasset i Futis-appen
 • Precis som förra säsongen finns spelpasset för 2017 i Futis-appen, som laddas ner i den egna mobilapparaten.
 • För den som redan har Futis-appen uppdateras spelpasset för 2017 automatiskt i appen när man köper spelpasset (de nyaste uppdateringarna av appen ska vara installerade).
 • Spelarna loggar in i Futis-appen med sitt eget PalloID-användarnamn och lösenord (lösenordet har skickats till den e-postadress som har angetts för spelaren i Pelipaikka-registret). Lösenordet kan också beställas på appens ingångssida. Notera att spelaren kan få lösenordet för att ladda ner Futis-appen (och därmed Spelpasset) endast om rätt e-postadress har angetts i Pelipaikka-registret. Därför är det mycket viktigt att kontrollera spelarnas e-postadresser i Pelipaikka när spelpassen förnyas.
 • Uppmana spelarna att ladda ner sitt spelpass, så har de alltid sitt PalloID med sig. PalloID behövs till exempel vid olycksfall.
 • Observera att man inte kan köpa spelpass för nästa säsong i Futis-appen. Spelpasset förnyas alltid via Pelipaikka.