Keski-Suomen piiri

Lasten Liike iltapäivien tuen haku avoinna

 

Lasten Liike iltapäivien taloudellisen toimintatuen haku lukuvuodelle 2017-18 on auennut. Haku jatkuu 21. huhtikuuta saakka.

Lapset liikkumaan yhteistyöllä

Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuutta osallistua maksuttomaan tai hyvin edulliseen liikunnalliseen kerho- tai harrastustoimintaan, jota toteutetaan eri tahojen yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä.
 
Lasten Liike iltapäivät -toimintaa toivotaan järjestettävän paikallisten yhdistysten, kuten urheiluseurojen, keskinäisellä yhteistyöllä. Yhteistyössä jätetyt hakemukset ovat etusijalla tukien myöntämisessä. Tavoitteena on, että toimintaa toteuttavat tahot suunnittelevat toiminnan heti koko lukuvuoden mittaiseksi ja parhaiten tämä onnistuu yhteistyöllä muiden seurojen tai yhdistysten kanssa. 
 
Liikunnan aluejärjestöt koordinoivat alueellisesti Lasten Liike iltapäivien toimintaa. Aluejärjestöt tekevät myös alueittain päätökset tuen saajista. Aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjien yhteystiedot löytyvät mm. Lasten Liike iltapäivien nettisivujen kautta. 
 
Toiminnan järjestämisestä kiinnostuneiden seurojen kannattaa ensi sijassa lähestyä aluejärjestöjä ja tiedustella toiminnan käynnistämisestä omalla paikkakunnalla. Aluejärjestöillä on todennäköisesti hyvä käsitys myös kuntien/koulujen tilanteesta ja muista mahdollisista mukaan lähtevistä seuroista. 
 
Tuet halutaan ensi sijassa kohdentaa tietyille valikoiduille paikkakunnille. Tarkemmat tiedot paikkakunnista, tuen hakukriteerit ja toiminnan taustat löytyvät osoitteesta: www.olympiakomitea.fi/lastenliikeiltapaiva. Saman sivun alta löytyy myös hakulomake-sivu ja linkki nettilomakkeelle, minkä kautta toimintatuen haku tapahtuu.
 
Mikäli aiheesta heräsi kysymyksiä, niitä voi osoittaa Olympiakomitealle, jossa kokonaisuudesta vastaa Maria Ulvinen maria.ulvinen@olympiakomitea.fi tai puh. 0400-436493.