Keski-Suomen piiri

Haetaan seuroja yhteistyöhän piiritutorin kanssa

HAETAAN SEUROJA YHTEISTYÖHÖN PIIRITUTORIN KANSSA

Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri haluaa kehittää jäsenseurojensa Pelaajan laadukas arki toimintaa.

Ytimessä pelaajan menestyksekäs kehittäminen seuraympäristössä sekä osaavien ja koulutettujen lasten ja nuorten valmentajien määrän kasvu.

Piiritutor tulee toimimaan seurojen apuna ensisijaisesti valmennuslinjan laatimisessa ja sen jalkauttamisessa seuran jokapäiväiseen toimintaan. Toiminta kohdistuu ensisijaisesti lapsuusvaiheeseen.

Seuroilta edellytetään:

-        sitoutumista kehittämään seuraa laatujärjestelmän avulla. Laatujärjestelmän taso 2 tulee saavuttaa prosessin aikana kaikissa osa-alueissa

-        seuran valmentajien sitouttamista valmentajalinjan tekemiseen yhdessä piiritutorin kanssa

-        seuran tulee nimetä vastuuhenkilö joka ohjaa toimintaa seurassa piiritutorin kanssa ja hänen ohjeiden mukaisesti

-        seurojen omavastuu piiritutorin kustannuksista on 500 euroa

 

Keski-Suomen piiri hoitaa:

-        hakee ja valitsee piiritutorin

-        tekee sopimuksen henkilön kanssa ja hoitaa työnantajakulut ja mahdolliset matkakulut

-        ohjaa piiritutorin toimintaa ja työajan seurantaa

Seurojen tulee hakea toimintaan mukaan viimeistään 4.8.2017 kello 12.00 mennessä. Mukaan valittavat seurat valitsee Keski-Suomen piirin piirihallitus.

Lisätietoja

Timo Hämäläinen timo.hamalainen@palloliitto.fi 040-7021052
(26.–30.6.2017 ja 31.7.–4.8.2017)

Laatujärjestelmästä lisätietoja
Ali Kangas-Hynnilä
ali.kangas-hynnila@palloliitto.fi 040-7495007

(26.–30.6.2017 ja 31.7.–4.8.2017)