Itä-Suomen piiri

Piirin omat seuratuet !!!

Piirihallitus on keväällä 2017 päättänyt ohjata osan piirin viime vuoden taloudellisesta tuloksesta piirikohtaisina seuratukina takaisin seuroille.

Seuratuki tulee kohdistua pelaajakehitykseen, valmentajakoulutukseen, vähävaraisten lasten harrastuksen mahdollistamiseen, maahanmuuttajien kotouttamiseen jne… - sitä ei myönnetä seuran normaaliin toimintaan eikä seuran joukkueiden turnausmatkoihin ja muihin kilpailutoiminnan kustannuksiin.  Seuratukea ei myönnetä normaaliin seuratoimintaan katsottavaan toimintaan.

Seuratukien myöntäminen on täysin harkinnanvaraista ja niitä voidaan hakea tänä vuonna kahden määräajan puitteissa piirihallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella
- 1. hakuaika päättyi 31.05. (jaettavissa oli 6.000 € - jaettiin vain 2.500 €) - myönnetyt seuratuet >>>>>
- 2. hakuaika päättyy 30.11. (jaettavissa 9.500 €)
Seuratuki myönnetään jälkikäteen ja jo toteutuneeseen toimintaan/tapahtumaan.  Hakemuksessa tulee ilmetä mitkä ovat olleet haettavan toiminnan/tapahtuman seurakohtaiset nettokustannukset.

Lisäksi piirillä on käytettävissään erillinen pienempi määräraha, jolla avustetaan seurojen/joukkueiden kotimaan A-maaottelujen, naisten EM-/MM-karsintaottelujen sekä miesten ja naisten Respect Suomen Cupien finaalien matkakustannuksia – näihin voi saada avustusta maksimissaan 150 €/linja-auto ja matkassa on oltava vähintään 15 henkilöä.
Lisäksi voimme tämän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti avustaa seurojen juhlavuoden tapahtumia sisältäen myös juhlavuoteen liittyvät juhlakirjat ja – näyttelyt.
Näitä koskevat vapaamuotoiset anomukset tulee jättää piiriin viimeistään 30.11.