Uudenmaan piiri

Joukkueenjohtajakoulutus

Uudenmaan piirin alueella seuroille on koulutettu omat joukkueenjohtajakouluttajat. Koulutettuja jojo-kouluttajia on 39 yhteensä 35 seurassa. Joukkueenjohtajakoulutus on yksi keskeinen osa seuran Hyvän Hallintotavan edistämisessä. Joukkueenjohtajan merkitys seuran hallinnon onnistumisessä ja toisaalta valmennuksen edellytysten varmistajana on keskeinen.

Osallistuneet ovat oikeutettuja pitämään koulutusmateriaalin mukaisen joukkueenjohtajakoulutuksen omissa seuroissaan. Jojo-kouluttaja pitää huolta joukkueenjohtajista myös muulla tavoin. Erilaisia malleja ovat esimerkiksi jojo-kerhot ja säännölliset tapaamiset joukkueenjohtajien kanssa. Piiri järjestää myös täydennyskoulutusta kouluttajille säännöllisesti. Tavoitteena on tukea joukkueen ja seuran toimintaa sekä nostaa arvokasta työtä tekevien joukkueenjohtajien asemaa entisestään.

Tavoitteena on, että jokaisella junioriseuralla on nimetty joukkueenjohtajakouluttaja-/vastaava. Jos seurallanne ei vielä ole kouluttajaa, niin ottakaa yhteyttä kehityspäällikkö Taneli Haaraan.

Seuraava jojo-vastaavien verkostotapaaminen järjestetään torstaina 17.11.2016 Helsingin piirin toimistolla Pasilassa klo 17.30.
Facebook-ryhmä: Joukkueenjohtajakouluttajat (SPL Hki, Umaa)

Koulutetut kouluttajat ja seurat (24.3.2016)

Joukkueenjohtajakoulutuksen materiaali löytyy osoitteesta www.seuraohjelma.fi

Taustaa joukkueenjohtajakoulutukseen

Palloliitto ja piirit aloittivat osana uuden strategiakauden seurakehitystoimenpiteitä keväällä 2010 valtakunnallisen konseptin mukaisen joukkueenjohtajakoulutuksen, jonka tavoitteena on kehittää joukkueenjohtajien osaamista tärkeänä osana seuran toimintaa.  Uudistettu joukkueenjohtajakoulutus tuo seuratoimintaan mukanaan uutta ajattelua ja käsitteistöä, joka kaikkien tulee hallita.  Tavoitteena on, että Uudenmaan piirin jokainen nimetty joukkueenjohtaja saa asianmukaisen ja riittävän koulutuksen / perehdyttämisen omaan tehtäväänsä. Koulutuksen / perehdyttämisen määrä / laatu on mitoitettava joukkueenjohtajan tehtävän vaatimustason mukaiseksi. Seura huolehtii omien joukkueenjohtajiensa koulutuksesta oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti.  

Yksi koulutuksen tärkeimmistä viesteistä on joukkueenjohtajan tehtävän merkityksen korostaminen seurassa. Hän edustaa seuraa joukkuetasolla. Joukkueenjohtajien kouluttaminen on yksi Uudemaan piirin Hyvä Hallintotapa- painopistealueista.

Joukkueenjohtaja on joukkueen keulakuva ja johtaa nimikkeensä mukaisesti joukkuetta muissa kuin valmennuksellisissa asioissa. Hän varmistaa valmentajalle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen- seuran linjauksen mukaiseen valmennustyöhön.

Vähintäänkin on oltava hyvin selvillä oman seuransa toiminnasta ja toimintatavoista. Joukkueenjohtaja on kaikessa toiminnassaan vastuussa seuran hallitukselle seuran antamien ohjeistuksien / valtuuksien mukaisesti (seura vastaa koulutuksesta ja tehtävään perehdyttämisestä). toisaalta hänelläon myös seuran antamat oikeudet toimia tehtävässään. Joukkueen varainhoito eräs keskeisimmistä vastuualueista, samoin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Joukkueenjohtajantehtävissä korostuu avoin yhteistyökyky kaikkien seuratoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hyvä organisointikyky (tai hyvä seuran toimintamalli) helpottaa tehtävien suorittamista.

Lisätietoa
Taneli Haara, 040 8280746