Urheilun tuplaturva

valo ry:n ja vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sopimassa urheilun Tuplaturvavakuutuksessa ovat mukana sopimuksen liitteenä olevat lajiliitot, lajiliittojen piirit, alueet ja seurat.  Vakuutuksen piirissä on myös Valo ry ja SLU:n alueet. 

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, piirien, ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville alle 80-vuotiaille sattuvia tapaturmia (esi. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, varaisnhankinta, luottamustyö, toimistotyö).  Myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Vakuutus on voimassa Suomessa sekä tilapäisesti korkeintaan 3 kk:n ulkomaan matkoilla samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Vakuutuksesta ei ole voimassa urheillessa, palkkiota tai palkkaa saaville erotuomareille eikä työsuhtteessa oleville.  Vakuutus korvaa kuitenkin työkorvausta saavien tapaturmat (mm. erotuomarit).

Vakuutusehdoista poiketen vakuutuksesta ei korvata fysikaalisen hoiden kustannuksia.

Korvaukset
-         tapaturman hoitokulut                               8.500 €
-         omavastuu                                                  100 €
-         invaliditeetti                                             8.500 €
-         kuolema                                                  8.500 €

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka työskentelee vakuutetun toimeksiannosta. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai – maksuttoman tilaisuuden, harjoituksen ja leirin järjestäjänä.

Vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.

Maksettavan korvauksen enimmäismäärä
-         henkilö- ja esinevahingoissa                       1.000.000 €
Omavastuu jokaisessa vahingossa on 600 €.

Toiminnan vastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä laaja kuin vakuutetun lain mukainen korvausvelvollisuus.  Esimerkiksi vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja vakuutus ei korvaa.

Vakuutusnumerot
-  vastuuvakuutus 16-385-954-85
- tapaturmavakuutus 06-8727591

Vakuutuksessa noudatetaan vakuutusehtoja V1201.  Vastuuvakuutuksessa noudatetaan vakuutusehtoja VA01.

Vastuuvahingossa vakuutuksenottaja täyttää vahinkoilmoituksen (vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen kuuluvan seuran, liiton tai VALOry:n työntekijä).

Tapaturmavahingossa vahingoittunut täyttää vahinkoilmoituksen (http://www.pohjola.fi/).  Tapaturmavahinkoilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse 0303 0303 ma-pe klo 8.00-18.00.

Vapaaehtoistyöntekijän ohjeet
- Pohjolan hoitolaitosyhteistyökumppanit löytyy osoitteesta www.pohjola.fi/urheilu
- korvaushakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset.  
Kelasta on haettava korvaukset kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on maksettu.
Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta puolestasi.  Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista.
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopit kelaan toimitetuista kuiteista.  Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset matkukuitit, reseptit tai niiden kopiot.

Lue lisää >>>>>