SPL Tampere

Viestintä

mp22011.jpg

Piirin tiedotustoimintaa ja viestintää hoidetaan kohdennetusti seuratiedottein, sähköpostilla ja laajemmin ulkoisesti nettisivuilla.

Keskeinen tiedotusväline on Jalkapallolehti Maalipotku, joka ilmestyy kolmesti vuoden aikana.

Jalkapallokauden alkaessa julkaistaan Jalkapallokirja kattavana jalkapallon tietopakettina.

Futsalkauden alkaessa julkaistaan Futsalkirja, joka sisältää kaiken keskeisen tiedon futsalista.

Harrastesarjojen alkaessa keväällä julkaistaan Harrastesarjat -kirjanen.

Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus julkaistaan painoversioina, joita käytetään tarvittaessa myös piirin toiminnan esitteinä.