Taitokoulut

Taitokoulut ovat seurojen organisoimaa harjoitustoimintaa 7-12 -vuotiaille. Niiden tärkeimpänä tavoitteena on synnyttää pelaajille innostusta ja halua omaehtoiseen harjoitteluun. Toiminta antaa malleja ja vinkkejä lasten omaehtoiseen harjoitteluun. Taitavaksi ja älykkääksi pelaajaksi oppii vain lukemattomien pelitilanne- ja taitotoistojen kautta, minkä vuoksi keskeinen osa taitokoulutoimintaa ovat alusta alkaen erilaiset "oma enkka" -periaatteeseen nojaavat taitokortit, kikkavideot ja muut tukimuodot, joita apuna käyttäen ohjaajat saavat lapsen innostumaan pallon kesyttämisestä omalla ajallaan.  Taitokoulun sisällöissä tulee korostua pelien kautta taitojen ja pelin ymmärryksen oppiminen!

Lue lisää taitokoulutoiminnasta Taitokoulukäsikirjasta

Keskeisimmät Taitokoulukriteerit
I Kirjallinen suunnitelma taitokoulun sisällöstä seurassa
1. toiminnan tavoitteet eri ikä-/kehitysvaiheissa (herkkyyskausien huomiointi), toiminnan sisällöt ja lasten ohjaaminen omatoimiseen harjoitteluun (www.kuukaudenkikat.fi)
2. Taitokilpailulajien huomiointi ja yksilöllinen sekä ikäluokkakohtainen tavoiteasettelu (kulta, hopea, pronssitaso).
2. ympärivuotisuus/periodeissa järjestettävä toiminta
3. ryhmäkoko (max. 1 ohjaaja : 10 pelaajaa)
4. miten monipuolisuus varmistetaan, ulkopuolisten osaajien
hyödyntäminen
5. avoimuus kaikille innokkaille ja erilaiset tasoryhmittelyn muodot
6. pelaajien kehittymisen seuranta, palautteen anto
7. yhteistyöseura (taitokoulu–kykykoulu, lisäksi mahdollinen akatemia)
8. olosuhteet: ruoho kesällä, halli/jalkapallonurmi/sali talvella
II Taitokoulurehtori
- vähintään B – valmentajatutkinto tai muu riittävä pätevyys (liikunta-alan koulutus ja/tai
pelaajatausta)
- suositus: Nuorten Valmentajakoulu (NuVK)
III Oikeus harrastaa muita lajeja – lajiyhteistyö / monipuolisuuden varmistaminen
- miten varmistetaan, kun ryhmässä on pelaaja/pelaajia, jolla/joilla on muita
(urheilu)harrastuksia?

Taitokoulutoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita seuroja pyydetään olemaan yhteydessä oman piirin nuoriso- tai valmennuspäällikköön.