Helsinki - KKI-45 7v7: Ottelut

KKI 45 7v7
15.4 - 16.4
KKI 45 7v7
EPS EPS - NuPS NuPS
15.4. 20:10
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
KaPy KaPy - EPS EPS
22.4. 20:45
KKI 45 7v7
NuPS NuPS - EBK EBK
22.4. 21:00
KKI 45 7v7
29.4. 20:05
KKI 45 7v7
29.4. 21:00
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
KaPy KaPy - EBK EBK
KKI 45 7v7
EBK EBK - EPS EPS
13.5. 20:30
KKI 45 7v7
13.5. 20:45
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
NuPS NuPS - EPS EPS
20.5. 21:00
KKI 45 7v7
27.5. 18:00
KKI 45 7v7
EBK EBK - NuPS NuPS
27.5. 20:30
KKI 45 7v7
EPS EPS - KaPy KaPy
29.5. 21:00
KKI 45 7v7
3.6. 18:00
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
EBK EBK - KaPy KaPy
11.6. 20:45
KKI 45 7v7
12.6. 21:00
KKI 45 7v7
17.6. 18:00
KKI 45 7v7
EPS EPS - EBK EBK
17.6. 20:05

Jaa: