Laatujärjestelmä ja kehitysohjelmat

Tietoa seurojen laatujärjestelmästä ja kehitysohjelmista.

Laatujärjestelmään

Seurojen laatujärjestelmä ja kehitysohjelmat

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmän tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti jalkapalloseurojen toimintaa ja toimia sekä seuran että lajin kehittämisen ja ohjaamisen välineenä. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä tarkoitetaan sekä seuran urheilutoiminnan, että sitä tukevan hallinnon ja muiden tukitoimintojen kehittämistä.

Laatujärjestelmän tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Laatujärjestelmä tukee seuran kehittämistä kolmella osa-alueella (urheilutoiminnassa, johtamisessa ja viestintä/markkinoinnissa) ja viidellä eri tasolla. Tasojen kriteerien vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1 ja päättyen tasolle 5.

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmä voidaan nähdä ”seurajohtamisen road-mappina”, jonka avulla seura voi kehittää yhteisen ajattelutavan ja perusrakenteen seuran johtamiseen, jossa laatukriteereillä luodaan pohjaa tietoon pohjautuvalle päätöksenteolle. Laatujärjestelmässä olevien kriteerien avulla seura voi arvioida lyhyen ja pitkän aikavälin kehityskulkua, kehittämisen tarpeita sekä onnistumisia. Olympiakomitean Tähtiseura - ohjelma ja siihen liittyvät kriteerit ja arviointi on sisällytetty jalkapalloseurojen laatujärjestelmään ja sen kehitysprosesseihin. 

Laatujärjestelmän uudistaminen 2020

Seurojen laatujärjestelmässä on verkkotyökalun lisäksi uudistettu laatujärjestelmän kriteeristöä, arviointimetodia ja seurojen tukemista laatujärjestelmän ohjaamalla kehityspolulla. Seuran ei siis tarvitse ratkoa kehityskohteitaan yksin, vaan arviointitilaisuudessa keskustellaan myös, miten Palloliiton alueellinen tai valtakunnallinen palveluketju voi niissä seuraa auttaa. Uudistuksen tavoitteena on tukea seuroja kohtaamaan 2020-luvun seuratoiminnan haasteet niiden omista lähtökohdista ja entistä valmiimpina.

Laatujärjestelmän käyttöönotto 2015

Laatujärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2015 ja se esiteltiin seuroille 1-3 / 2015 Seurojen Ääni -seminaareissa.

Laatujärjestelmäprojekti 2013-2014

Suomen Palloliiton seuraohjelman laatujärjestelmäprojekti käynnistyi vuoden 2013 alussa. Projektin tavoitteena on rakentaa jalkapalloseurojen laatujärjestelmä, jolla tuetaan jalkapalloseurojen kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä (hallinto, urheilu sekä viestintä- ja markkinointi).

Laatujärjestelmäprojektissa on mukana 31 seuraa. Seurat saavat tukea oto -nuorten valmentajan tai päätoimisen talenttivalmentajan palkkaamiseen ja samalla ne osallistuvat laatujärjestelmän rakentamiseen ja pilotointiin. Valmentajatukien yhteismäärä vuosina 2013-2015 on 1.350.000 euroa ja se on kohdistettava nuorten pelaajien valmentamiseen ikäryhmissä 10-17-vuotiaat.

Laatujärjestelmä ja seuravalmentajatuki ovat suomalaisen jalkapallon toimintastrategiasta johdettuja pelaaja- ja seurakehityksen toimenpiteitä, jotka toteutetaan liiton ja piirien yhteistyöllä. Päätös lasten ja nuorten seuravalmentajatuen käynnistymisestä tehtiin Suomen Palloliiton liittovaltuuston kokouksessa marraskuussa 2011.

Palloliiton laatujärjestelmä

Seurojen laatujärjestelmällä kehitetään kokonaisvaltaisesti seurojen toimintaa ja se on ensisijaisesti seuran kehittämisen väline.

Seuravalmennus

Seuravalmennuksen tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteisessä kehityksessä. Ohjelmassa rakennetaan seuran tulevaisuuskuvaa sekä seuran toiminta-ajatusta, tavoitteita ja painopisteitä. Lisäksi pureudutaan innostavan ja kannustavan seuratoiminnan kulmakiviin. Laatujärjestelmä kulkee rinnalla koko ajan ja seuran tilanne sekä tavoitteet laatujärjestelmässä kuuluvat kokonaisuuteen.  

Mukaan kutsutaan erikseen ja ohjelmaan mahtuu 4 seuraa kerrallaan. Toisilta oppiminen ja sparraus tarjoavat mahdollisuuden osaamisen jakamiseen myös seurojen välillä.  Ohjelma koostuu neljästä tapaamisesta välitehtävineen, se on seuroille maksuton ja vaatii 2-3 henkilön sitoutumisen tapaamisiin.

Mikäli seurallasi on tarve seuravalmennukselle, ole yhteydessä alueesi seurakehityspäällikköön.

Lisätiedot

Henri Alho

Kehityspäällikkö, Valtakunnallinen

+358408406977

henri.alho@palloliitto.fi

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmän kokonaisvastuu ja seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen.

Jarkko Jokiranta

Seurakehityspäällikkö, Eteläinen

+358509117565

jarkko.jokiranta@palloliitto.fi

Laatujärjestelmä seura-arvioinnit, seurakehityshankkeet, seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen

Kalle Parviainen

Seurakehityspäällikkö, Läntinen

+358505443688

kalle.parviainen@palloliitto.fi

Laatujärjestelmä seura-arvioinnit, seurakehityshankkeet, seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen

Jaakko Pulkkinen

Seurakehityspäällikkö, Itäinen

+358503309320

jaakko.pulkkinen@palloliitto.fi

Laatujärjestelmä seura-arvioinnit, seurakehityshankkeet, seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen

Esa Saajanto

Aluepäällikkö, Pohjoinen

+358505314149

esa.saajanto@palloliitto.fi

Pohjoisen alueen koordinointi, seurapalvelut alueella, alueellinen vaikuttaminen, olosuhdekehitys, viestintä, palkitseminen sekä huomionosoitukset

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit