Samarbetsföreningsblankett

Samarbetsföreningsavtalet skall vara den av Bollförbundets regions tävlingsavdelning, till vilket FÖRENINGEN tillhör, tillhanda minst två veckor före den tidigare serien börjar men dock senast 28.2.2022. Tävlingsarrangören kan av vägande skäl godkänna avtalet senare, dock senast före då den tidigare serien börjar.

Samarbetsföreningsavtalets registreringsavgift är 200 euro och faktureras på samlingsfaktura av föreningen med övrig fotbollsfakturering.

Avtalet träder ikraft då det är regionens tävlingsavdelning tillhanda. Lista av gjorda avtal finns på Bollförbundets hemsida.

Förening (senior lag) som spelar i Bollförbundets nationella serie eller i regional serie och samarbetsförening (ungdomslag) har ingått samarbetsföreningsavtal enligt nedan för säsongen 2022.

 

 
1 Alkaa 2 Valmis
Samarbetsförening som harungdomslag som spelar i nationell eller regional serie.