Rekisteriseloste - Data privacy policy

Rekisteriseloste

 
1. Rekisterinpitäjä
  
Suomen Palloliitto
Urheilukatu 5
00250 Helsinki
 
Postiosoite:
PL 191
00251 Helsinki
 
Puhelin:  (09) 742 151
 
2. Rekisteristä vastaava henkilö 
 
Marco Casagrande
Suomen Palloliitto
Urheilukatu 5
00250 Helsinki
 
3. Rekisterin nimi
 
Suomen Palloliiton markkinointirekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
 
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
 
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
palvelun toteuttaminen,
asiakastapahtumien varmentaminen,
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
markkinointi,
jäsenviestintä,
analysointi ja tilastointi,
mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
muut vastaavat käyttötarkoitukset.
 
Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää palvelun edelleen kehittämiseen. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ei-markkinoinnillisiin tarkoituksiin, lukuun ottamatta mahdollisia arkaluonteisia tietoja ja henkilötunnuksia.
 
5. Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
ikä, sukupuoli, ammatti ja äidinkieli,
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
jäsen- ja kilpailutiedot Suomen Palloliiton jäsenrekisteristä ja kilpailujärjestelmästä,
asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
mahdolliset luvat ja suostumukset,
mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 
asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, 
sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
Suomen Palloliiton ja sen alaisten piirien rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä,
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Rekisterin sähköiset tiedot sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Pääsy tietoihin on suojattu salausmenetelmillä, tunnuksilla ja salasanalla ja niiden ylläpitämisessä noudatetaan hyviä tietoturvaperiaatteita.
 
 
 
 

 

Data privacy policy

1. Register holder
  
Football Association of Finland (FAF)
Urheilukatu 5
00250 Helsinki, Finland
 
Postal address:
PO box 191
00251 Helsinki, Finland
 
Telephone: +358 (0)9 742 151
 
2. Person responsible for the register 
 
Marco Casagrande
Football Association of Finland (FAF)
Urheilukatu 5
00250 Helsinki, Finland
 
3. Official name of the register 
 
Marketing register of the Football Association of Finland (FAF)
 
4. Purpose of the register and usage of personal data 
 
Personal data from the register may be used for the following purposes:
 
- Managing and developing customer relations
- Providing services 
- Confirming transactions with customers
- Developing customer service and other business activities 
- Marketing
- Communications with members
- Analytical and statistical work
- Opinion and marketing surveys 
- Other similar purposes
 
The data stored in the register can be used to enhance the services we offer. This information may not be passed on to third parties for marketing purposes. Information may nevertheless be shared for purposes unrelated to marketing, with the exception of any potentially sensitive information, including personal social security numbers. 
 
5. The information content of the register
 
The register may contain the following information:
 
- Contact details, including names, addresses, telephone numbers, e-mail addresses
- Information on age, sex, profession and native language
- Information needed for a customer relationship, such as billing and payment details, information on orders and products, customer feedback and contacts, competition entries and answers, and details of any cancellations
- Information related to communications and the use of our services, such as browsing and searches 
- Information on membership and participation in competitions, taken from FAF’s membership register and competition system
- Any information provided by customers for their profile or in relation to their interests
- Details of any permissions given by customers
- Information on any requests to prevent offers being sent
- Any other information compiled with customers’ consent
 
6. Legally permissible data sources
 
Personal data on customers may be legally collected:
 
- from the customer by telephone, feedback forms or internet contacts 
- by e-mail or other similar channels 
- through cookies or other similar technical means 
- from the registers held by FAF and its regional sections, and from competition systems
- from Finland’s official national Population Information System, the Finnish postal service’s address data system, and other similar private and public registers.
 
7. Legal permissibility of transfers of data outside the European Union and the European Economic Area 
 
No personal data will be supplied to any party outside the European Union.
 
8. Principles for data privacy protection in relation to the register
 
Any physical materials related to the register will be stored in secure premises. The digital data on the register is stored in premises that are supervised round the clock. Access to this information is protected using security systems, codes and passwords; and it is stored in full accordance with good information security practices.