"Psykososiaalinen valmentautuminen osana harjoittelua"

Huippuvaiheessa tavoitteena on, että pelaajat osaavat ottaa psykososiaalisen valmentautumisen osaksi omaa toimintaansa. Aiemmin ja paraikaa opittavat asiat toimivat pohjana valmistauduttaessa tulevaisuudessa tapahtuviin asioihin. Vastuu omasta suorituksesta ja toiminnasta on pelaajalla itsellään.

Huippupelaajat – ”Henkinen valmentautuminen osana harjoittelua” 

 

Oman harjoittelun ohjaaminen

 • Pelaaja on osa joukkuetta, mutta vastuussa omasta kehityksestään
 • Harjoittelun ohjelmoinnin ja suunnittelun vastuu pelaajalla
 • Tavoitteet, omat tuntemukset ja oma seuranta ohjaavat harjoittelua
Oman toiminnan arviointi
 • Pelaaja osaa arvioida omaa toimintaansa
 • Omien harjoitusten ja pelien systemaattinen seuranta osana valmistautumista ja omaa ohjausta
Kilpailuun valmistautuminen
 • Pelaaja osaa valmistautua tärkeisiin tapahtumiin itselleen sopivimmalla tavalla
 • Hän tuntee omat rutiininsa ja pystyy tilanteen mukaan muokkaamaan niitä
 • Positiivinen mielikuvaharjoittelu ottelussa tai tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvista tilanteista
 • Mielikuvaharjoittelu tukee ja tehostaa oppimista, valmistautumista ja suoriutumista
Pelaajan itsetuntemus
 • Pelaajalla on realistinen käsitys omista taidoistaan, vahvuuksistaan ja kehitysalueistaan
 • Hän pystyy pelaamaan omien vahvuuksiensa kautta
Joukkueen yhtenäisyys ja urheilijan hyvinvointi
 • Pelaaja ymmärtää perusasiat joukkueen sisäisestä dynamiikasta ja sen vaikutuksesta suoritukseen
 • Pelaajan jalkapallon ulkopuolisen elämän hallinta

Harjoitteita pelaajille:
Oman harjoittelun ohjaaminen (Harjoitus 1)
Oman toiminnan arviointi (Harjoitus 2)
Kilpailuun valmistautuminen (Harjoitus 3)
Pelaajan itsetuntemus (Harjoitus 4)
Joukkueen yhtenäisyys ja urheilijan hyvinvointi (Harjoitus 5)