SUOMEN PALLOLIITTO JALKAPALLON POIKKEUSLUVAT 2021

 

1. TAUSTAA JA PERUSTEITA
Lasten ja nuorten jalkapallosarjoissa kaudella 2021 noudatettavat pelaajien edustusoikeusmääräykset löytyvät Suomen Palloliiton kilpailumääräyksistä ja erityisesti niiden 14 §:ssä. 
Kilpailumääräysten lisäksi on määritelty poikkeuslupamenettely, joka täydentää kilpailumääräyksiä ja mahdollistaa joustavamman menettelyn. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle pelaajalle omien tarpeidensa mukainen pelipaikka ja harrastuksen jatkuvuus yksilö- ja joukkuetasolla. Poikkeuslupia ei saa käyttää kilpailullisen menestyksen hakemiseen. Joukkueen rikkoessa näitä poikkeuslupamääräyksiä, käytetään Suomen Palloliiton kilpailu- ja rangaistusmääräysten mukaisia sanktioita tai nousukieltoja ja vastaavia rajoituksia.

Lasten ja nuorten sarjoissa käytössä olevat poikkeusluvat ovat kaksoisedustuslupa sekä yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Luvat myönnetään Suomen Palloliiton järjestämään jalkapallon sarja- ja turnaustoimintaan. Seurojen järjestämissä jalkapalloturnauksissa ja -sarjoissa voivat järjestäjät antaa turnauskohtaisia määräyksiä poikkeuslupapelaajien käytöstä.  

Kilpailunjärjestäjä voi myöntää alla oleviin määräyksiin seuran hakemuksesta poikkeuksia. Hakemuksessa tulee perustella selkeästi, miksi poikkeus on pelaajan edun mukaista. 

2. KAKSOISEDUSTUSLUPA (ottelupöytäkirjassa merkintä K)
Kaksoisedustuksella tarkoitetaan pelaajan oikeutta pelata kahden eri seuran joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta saman pelikauden aikana. Seurassa, jossa pelaajalla on edustusoikeus, voi pelaaja pelata normaalien sääntöjen mukaisesti. Toisessa seurassa pelaaja voi pelata vain siinä joukkueessa, johon kaksoisedustuslupa on myönnetty.

Kaksoisedustuslupia koskevat seuraavat ohjeet ja määräykset:

2.1. Kaksoisedustusluvan hakeminen ja myöntäminen
Vastaanottava seura aloittaa lupaprosessin ja vastaa siitä, että edustusoikeuteen ja lupaprosessiin liittyvät maksut maksetaan. Kaksoiseduslupa haetaan Palloliiton alueen kilpailutoiminnalta Taso-järjestelmän kautta https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php. 

Alueen kilpailutoiminta arvioi luvan perusteet ja myöntää luvan, jos näkee perustelluksi. Lupa tulee voimaan myöntämishetkellä. Päätökseen tyytymätön seura voi hakea muutosta päätökseen alueelliselta kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmältä.

Valtakunnallisiin nuorten sarjoihin (P20 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen, P17 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen, T18 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen) ei myönnetä kaksoisedustuslupia.

2.2. Kenelle voidaan hakea lupaa:
2.2.1. Pelaajan oman joukkueen kanssa samaan ikäluokkaan, jolloin joukkueiden on pelattava eri sarjatasolla
2.2.2. Pelaajan omaa ikää vanhempaan nuorten ikäluokkaan
2.2.3. Pelaajan pelatessa omaa ikäänsä vanhemmassa joukkueessa, oman ikäiseensä joukkueeseen
2.2.4. Lupaa voi hakea kaikkiin lasten ja nuorten ikäryhmiin ja sarjoihin, poisluettuna valtakunnalliset sarjat. Katso kohta 2.1.

2.3. Kaksoisedustusluvan tuomat sarjatoimintaa koskevat rajoitteet
Kaksoisedustuslupa ei tuo sarjatoimintaa koskevia rajoitteita. Joukkuekohtaisista rajoitteista katso kohta 2.4.

2.4. Joukkueessa olevien poikkeuslupien määrä
Poikkeuslupia (kaksoisedustus ja yli-ikäisyys) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän, mutta poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla ottelupöytäkirjassa enintään seuraavasti:
- 11v11 peleissä 5 kpl
- 8v8 peleissä 3 kpl
- 5v5 peleissä 2 kpl
- Pelaaja, joka pelaa kilpailumääräysten 14 § mukaisella yli-ikäisyysilmoituksella, lasketaan poikkeuslupapelaajaksi ottelupöytäkirjassa. 

2.5. Sarjataso ja kaksoisedustus
Kaksoisedustusoikeuksia voi olla kaikilla sarjatasoilla, poisluettuna valtakunnalliset sarjat. Katso kohdat 2.1, 2.2.4 ja 2.7.

2.6. Pelaajakohtainen lupien määrä
Samalla pelaajalla voi olla voimassa vain yksi poikkeuslupa. Yli-ikäisyysilmoitus lasketaan poikkeusluvaksi.

2.7. Pelaajan edustusoikeus
Kohdan 2.2.1 mukaisessa tapauksessa on edustusoikeus siirrettävä ylemmällä sarjatasolla pelaavaan seuraan, jos ylempänä pelaavan seuran joukkue pelaa liigaa tai ykköstä. Jos joukkueet pelaavat kakkosta ja alempana, ei pelaajan edustusoikeutta tarvitse siirtää. Kohtien 2.2.2 ja 2.2.3 mukaisissa tapauksissa ei edustusoikeutta myöskään tarvitse siirtää.

2.8. Lupien haku- ja purkuaika
Kaksoisedustuslupa on haettava kevätkaudella viimeistään 31.5. ja syyskaudella viimeistään 2.9. Luvat ovat voimassa pelikauden ajan ja niitä voi purkaa kevät ja syyskierroksen välisellä tauolla. Lupa on haettava ja hyväksyttävä joka tapauksessa ennen pelaajan ensimmäistä ottelua sarjassa, johon lupaa haetaan. Lasten jalkapallossa (11-vuotiaat ja nuoremmat) lupia voi hakea ja purkaa ilman aikarajoitusta. Lasten jalkapallossa lupa koskee koko ikäluokkaa.

2.9. Joukkueiden päätyminen samalle sarjatasolle
Jos kaksoisedustuslupapelaajalla on kaksoisedustuslupa peräkkäisillä sarjatasoilla ja joukkueet päätyvät samalle sarjatasolle (nousu/putoaminen), kaksoisedustuslupa päättyy ja pelaajan edustusoikeus jää siihen seuraan, jossa se on.

2.10. Kaksoisedustusluvan hinta
Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu on 25 €/pelaaja. Lisäksi tulee mahdollinen edustusoikeuden rekisteröintimaksu. Käsittelymaksu laskutetaan seuralta Palloliiton seuraavan seuralaskutuksen yhteydessä.

2.11. Kaksoisedustusluvan kattavuus
Kaksoisedustuslupa on voimassa koko maassa. 

2.12. Pelaajan päiväkohtaiset pelimäärät
Pelaajan päiväkohtaiset pelimäärät määritellään Palloliiton kilpailumääräysten 14 § kohdassa 5.

3. YLI-IKÄISYYSILMOITUS JA -LUPA (ottelupöytäkirjassa merkintä Y)

Yli-ikäisyysilmoitus
Yli-ikäisyysilmoitus on menettelytapa, jolla Suomen Palloliiton kilpailumääräysten 14 §:n mukaisesti mahdollistetaan kahden edellisenä vuonna syntyneen pelaajan pelaaminen joukkueessa yli-ikäisinä pelaajina. 

Yli-ikäisyyslupa
Yli-ikäisyysluvalla tarkoitetaan lasten ja nuorten sarjoissa Suomen Palloliiton myöntämää lupaa enemmälle kuin jalkapallon kilpailumääräysten 14 § mukaisille kahdelle yli-ikäiselle. 

Yli-ikäisyysilmoitus

3.1. Yli-ikäisyysilmoituksen asettamat rajoitteet pelaajalle
Pelaajat, jotka on ilmoitettu kilpailumääräysten 14 § mukaisesti nuorten sarjaan yli-ikäisinä, eivät voi pelata muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Pelaajat voivat pelata aikuisten sarjoissa normaalien sääntöjen mukaisella tavalla.

3.2. Yli-ikäisyysilmoituksen ilmoitus- ja purkuaika
Yli-ikäisyysilmoitus pitää tehdä kevätkierroksella viimeistään 31.5. ja syyskierroksella viimeistään 2.9. Yli-ikäisyysilmoituksen voi purkaa kevät- ja syyskierroksen välillä. SM-karsintasarjojen yli-ikäisyysilmoituksista on määrätty jalkapallon kilpailumääräysten 14 §:ssä. Ilmoitus on tehtävä ennen pelaajan ensimmäistä ottelua sarjassa, johon lupaa haetaan. Katso myös jalkapallon kilpailumääräysten 14 § kohta 6. Lasten jalkapallon sarjoihin (11-vuotiaat ja nuoremmat) ilmoituksen voi tehdä ja purkaa ilman aikarajoitusta ja ilmoitus koskee koko ikäluokkaa.

3.3. Yli-ikäisyysilmoituksen tekeminen
Yli-ikäisyysilmoitus tehdään Taso-järjestelmään https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php ja se tulee voimaan, kun seura on hyväksynyt ilmoituksen järjestelmässä.

3.4. Yli-ikäisyysilmoituksen hinta
Yli-ikäisyysilmoitus on maksuton

3.5. Yli-ikäisyyslupa

3.6. Yli-ikäisyysluvan hakeminen
Yli-ikäisyyslupa haetaan kilpailunjärjestäjältä. Lupa haetaan Taso-järjestelmän kautta  https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php. Lupa tulee voimaan, kun se on merkitty hyväksyttynä Taso-järjestelmään. Kilpailun järjestäjä arvioi luvan perusteet ja myöntää luvan, jos näkee sen perustelluksi. Päätökseen tyytymätön seura voi hakea muutosta päätökseen alueelliselta kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmältä.

3.8. Yli-ikäisyyslupien määrä
Lupaa voidaan hakea yhtä vuotta vanhemmalle pelaajalle. Haettavien lupien määrää ei ole rajattu, mutta ilmoitetut perusteet ja alueen kilpailutoiminnan harkinta määrää lopullisen lupien määrän. Katso myös kohta 3.11.

3.9. Yli-ikäisyysluvan asettamat rajoitteet pelaajalle
Pelaajat, joille on myönnetty yli-ikäisyyslupa, eivät voi pelata muissa nuorten sarjoissa. Pelaajat voivat pelata aikuisten sarjoissa normaalien sääntöjen mukaisella tavalla.

3.10. Yli-ikäisyysluvan sarjatoimintaan tuomat rajoitteet.
Yli-ikäisyysluvat, jotka myönnetään kilpailumääräysten 14 § mukaisten ilmoitusten lisäksi, aiheuttavat seuraavan rajoitteen sarjatoimintaan: Jos joukkue nousee sarjatasolle, jossa yli-ikäisyyslupia ei sallita (liiga ja ykkönen), voi joukkue päättää, ottaako sarjapaikan vastaan ja luopuu yli-ikäisyysluvista vai kieltäytyykö noususta ja jatkaa entisellä sarjatasolla yli-ikäisyyslupien kanssa. Tämä rajoitus koskee myös sarjan jälkeen pelattavia nousukarsintoja sarjaan, jossa ei sallita yli-ikäisyysluvalla pelaavia pelaajia.

3.11. Joukkueessa olevien poikkeuslupien määrä
Poikkeuslupia (kaksoisedustus ja yli-ikäisyys) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän, mutta poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla ottelupöytäkirjassa enintään seuraavasti:
- 11v11 peleissä 5 kpl
- 8v8 peleissä 3 kpl
- 5v5 peleissä 2 kpl
- Pelaaja, joka pelaa kilpailumääräysten 14 § mukaisella yli-ikäisyysilmoituksella, lasketaan poikkeuslupapelaajaksi ottelupöytäkirjassa.

3.12. Sarjatasot, joille voi saada yli-ikäisyysluvan
Yli-ikäisyyslupia ei voi olla alueellisissa Liigoissa ja Ykkösissä ja valtakunnallisissa sarjoissa (P20 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen, P17 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen, T18 SM-sarja, SM-karsintasarja ja ykkönen), kaikilla muilla sarjatasoilla luvat ovat sallittuja.

3.13. Pelaajakohtainen lupien määrä
Samalla pelaajalla voi olla voimassa vain yksi poikkeuslupa (yli-ikäisyysilmoitus lasketaan poikkeusluvaksi).

3.14. Yli-ikäisyyslupien haku- ja purkuaika
Yli-ikäisyyslupa on haettava kevätkaudella viimeistään 31.5. ja syyskaudella viimeistään 2.9. Luvat ovat voimassa pelikauden ajan ja niitä voi peruuttaa ja hakea uusia kevät ja syyskierroksen välisellä tauolla. Lasten jalkapallossa (11-vuotiaat ja nuoremmat) lupia voi hakea ja purkaa ilman aikarajoitusta. Lasten jalkapallossa lupa koskee koko ikäluokkaa.

3.15. Yli-ikäisyysluvan hinta
Yli-ikäisyysluvan käsittelymaksu on 25 €. Käsittelymaksu laskutetaan seuralta Palloliiton seuralaskutuksen yhteydessä.

3.16. Yli-ikäisyysluvan kattavuus
Yli-ikäisyyslupa on voimassa koko maassa. 

FINLANDS BOLLFÖRBUND FOTBOLLENS DISPENSER 2021

1. BAKGRUND OCH SKÄL
Representationsrättsreglerna för spelare i fotbollsserien för barn och ungdomar under säsongen 2020 finns i Finlands Bollförbunds tävlingsbestämmelser och särskilt i 14 §.
Förutom tävlingsbestämmelserna har ett förfarande för dispenser gjorts, vilket kompletterar tävlingsbestämmelserna och möjliggör ett mer flexibelt förfarande. Syftet är att göra det möjligt för varje spelare att ha en spelplats som passar spelarens behov och kontinuitet i sin hobby på individ- och lagnivå. Dispenser får inte användas för att söka framgång i tävling. I händelse att lag bryter mot dessa dispensbestämmelser, tillämpas sanktioner i enlighet med Finlands Bollförbunds tävlings- och straffbestämmelser eller avancemangs förbud och liknande begräsningar.

I serier för barn och ungdomar finns följande dispenser: dubbelrepresentation, överårigs- anmälan och tillstånd. Tillstånd beviljas för serie och turneringsverksamhet organiserade av Finlands Bollförbund. I fotbollsturneringar och serier organiserade av föreningar kan arrangörerna göra turneringsspecifika regler för användning av spelare med dispens.
Tävlingsarrangören kan bevilja undantag från dessa direktiv om föreningen ansöker om detta. I ansökan bör tydligt beskrivas, varför undantaget betjänar spelaren.

2. DUBBELREPRESENTATIONSTILLSTÅND (märks med K i matchprotokollet)

Dubbel representation avser spelarens rätt att spela under samma spelsäsong i lag i två olika föreningar utan ändring av representationsrätten. I föreningen var spelaren har representationsrätten, kan spelaren spela enligt normala regler. I den andra föreningen kan spelaren spela bara i det lag vart dubbelrepresentation beviljats.

Följande direktiv och bestämmelser gäller för dubbelrepresentation:

2.1. Ansöka och beviljande av dubbelrepresentation
Förening vart spelaren skall ha dubbelrepresentation påbörjar tillståndsprocessen och ansvarar för att avgifter som gäller representationsrätten och tillståndsprocessen betalas i tid. Dubbelrepresentationstillståndet ansöks av Bollförbundets regionala tävlingsavdelningar via Taso. Regionala tävlingsavdelningen utvärderar skälen för tillståndet och bevilja det om den anser det vara motiverat. Förening som är missnöjd med beslutet kan söka ändring av beslutet från regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamheten.

Inga dubbelrepresentationstillstånd beviljas till de nationella serierna (P20 ligan och ettan och deras kval, P17 ligan och ettan och deras kval, T18 ligan och ettan och deras kval).

2.2. Till vem kan man ansöka tillstånd:
2.2.1 Till lag som spelar i samma åldersklass som spelarens lag, varvid lagen skall vara på olika serienivå
2.2.2 Till juniorlag som spelar i äldre åldersklass
2.2.3 Till egna åldersklassen då spelaren spelar i äldre åldersklass
2.2.4 Tillstånd kan ansökas till alla barn och ungdoms åldersklasser och serier förutom till nationella serier. Se punkt 2.1.

2.3. Begränsningar i serieverksamheten för dubbelrepresentation
Dubbelrepresentation medför inga begränsningar i serieverksamheten. Spelarspecifika begränsningar se punkt 2.4.

2.4. Antalet dispenser i laget
Obegränsat antal dispenser (dubbelrepresentation och överårig) kan sökas till laget, men det maximala antalet dispensspelare i matchprotokollet är:
- i 11v11 spel 5 st.
- i 8v8 spel 3 st.
- i 5v5 spel 2 st.
- Spelare, som spelar med i tävlingsbestämmelsernas 14 § nämnda överårigs anmälan, räknas in i kvoten för dispensspelare i matchprotokollet.

2.5. Serienivå och dubbelrepresentation
Dubbelrepresentation kan innehas på alla serienivåer, med undantag för nationella serierna. Se punkterna 2.1, 2.2.4 och 2.7.

2.6. Antalet tillstånd per spelare
Samma spelare kan endast ha en ikraftvarande dispens. Överåriganmälan räknas som dispens.

2.7. Spelarens representationsrätt
När det gäller punkt 2.1 så skall representationsrätten överflyttas till föreningen som spelar på den högre nivån, om detta lag spelar i Ligan eller ettan. Om lagen spelar i tvåan eller i lägre serie behöver spelarens representationsrätt inte överflyttas.

När det gäller fall enligt punkterna 2.2.2 och 2.2.3 så behöver inte heller representationsrätt överflyttas.

2.8. Ansökningstid och annullering av tillstånd
Dubbelrepresentationstillstånd skall ansökas på vårsäsongen senast 31.5. och på höstsäsongen senast 2.9. Tillstånden är i kraft hela spelsäsongen och de kan annulleras i pausen mellan vår och höstomgången.
Dock skall tillståndet sökas och godkännas före spelaren första match i serien för vilket tillstånd söks. I fotboll för barn (11-åringar och yngre) kan tillstånd sökas och annulleras utan tidsbegränsningar. I fotboll för barn gäller tillståndet hela åldersklassen.

2.9. Om lag hamnar på samma serienivå
Om dubbelrepresentationsspelare har dubbelrepresentationstillstånd på serienivåer efter varandra och lagen hamnar på samma serienivå (avancemang/degradering), så upphör dubbelrepresentationstillståndet och spelarens representationsrätt kvarstår i föreningen där den är.

2.10. Kostnad för dubbelrepresentationstillstånd
Hanteringsavgift för dubbelrepresentationstillstånd är 25 €/spelare. Dessutom tillkommer eventuell representationsrättens registreringsavgift. Bollförbundet fakturerar hanteringsavgiften av föreningen i samband med föreningsfaktureringen.

2.11. Dubbelrepresentationstillståndets ikraftvarande
Dubbelrepresentationstillståndet är ikraft i hela landet. 

2.12. Antalet matcher för spelare per dag
Antalet matcher för spelare på en dag bestäms i Bollförbundets tävlingsbestämmelsers 14 § punkt 5.

3. ANMÄLAN OCH ANSÖKAN AV ÖVERÅRIG (märkt med Y i matchprotokollet)

Anmälan av överårig
Anmälan av överårig är förfaringssätt vilket möjliggör, att två spelare i laget som är födda ett år före åldersgränsen, att spela som överåriga spelare i enlighet med Finlands Bollförbunds tävlingsbestämmelsers 14 §.

Tillstånd för överårig
Med tillstånd för överårig anses tillstånd som beviljats av Finlands Bollförbund i barn och ungdomsserie utöver de två överåriga som benämns i tävlingsbestämmelsernas 14 §.

Anmälan av överårig

3.1. Begränsningar som åläggs spelare som är anmälda som överårig
Spelare, som är i enlighet med tävlingsbestämmelsernas 14 § är anmäld som överårig spelare till ungdomsserie, kan inte spela i andra lag som deltar i ungdomsserie. Spelaren kan spela i lag som deltar i seniorserie enligt normala bestämmelser.

3.2. Ansökningstid och annullering av överårigs anmälan
Överårigs anmälan skall göras på vårsäsongen senast 31.5. och på höstsäsongen senast 2.9. Överårigs anmälan kan annulleras i pausen mellan vår och höstomgången. FM-kvalseriernas överårigs anmälningar är bestämda i fotbollens tävlingsbestämmelsers 14 §. Anmälan skall dock göras före spelarens första match i serien för vilket anmälan görs. Se även tävlingsbestämmelsernas 14 § punkt 6. I barnfotbolls serierna (11-åringar och yngre) kan anmälan göras och annulleras utan tidsbegränsningar anmälan gäller hela åldersklassen.

3.3. Att göra överårigs anmälan
Överårigs anmälan görs via Taso https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php och träder ikraft när föreningen har godkänt den i Taso.

3.4. Kostnad för överårigs anmälan
Överårigs anmälan är kostnadsfri.

3.5 Överårigs tillstånd

3.6. Ansöka överårigs tillstånd
Överårigs tillstånd ansöks av tävlingsarrangören. Tillstånd ansöks via Taso-systemet, https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php.  Tillståndet träder ikraft när det är godkänt i Taso. Tävlingsarrangören utvärderar skälen för tillståndet och bevilja det om den anser det vara motiverat. Förening som är missnöjd med beslutet kan söka ändring av beslutet från regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamheten.

3.8. Antalet överårigs tillstånd
Tillstånd kan ansökas för spelare som är födda ett år före berörda åldersklass. Det finns ingen gräns för antalet tillstånd som kan ansökas, men meddelade kriterier och regionens tävlingsavdelnings bedömning avgör det slutliga antalet tillstånd. Se även avsnitt 3.11.

3.9. Begränsningar som åläggs spelare som har överårigs tillstånd
Spelare, till vilka beviljats överårigs tillstånd, kan inte spela i andra lag som deltar i ungdomsserie. Spelaren kan spela i lag som deltar i seniorserie enligt normala bestämmelser.

3.10. Begränsningar i serieverksamheten då laget har spelare som har överårigs tillstånd
Överårigs tillstånd, som beviljas utöver de två överåriga som benämns i tävlingsbestämmelsernas 14 §, orsakar följande begränsningar i serieverksamheten: Om laget avancerar till serienivå var överårigs tillstånd inte tillåts (liga och ettan), kan laget besluta, om det tar emot serieplatsen och ger upp överårigs tillstånden eller om nekar till avancemang och fortsätter på tidigare serienivå med överårigs tillstånden. Denna begränsning gäller även för avancemangskval efter serien till serie som inte tillåter spelare med överårigs tillstånd.

3.11. Antalet dispenser i laget
Obegränsat antal dispenser (dubbelrepresentation och överårig) kan sökas till laget, men det maximala antalet dispensspelare i matchprotokollet är:
- i 11v11 spel 5 st.
- i 8v8 spel 3 st.
- i 5v5 spel 2 st.
- Spelare, som spelar med i tävlingsbestämmelsernas 14 § nämnda överårigs anmälan, räknas in i kvoten för dispensspelare i matchprotokollet.

3.12. Serienivåer, till vilka man kan få överårigs tillstånd
Överårigs tillstånd kan inte has i regionala Ligor, Ettan och nationella serier (P20 FM-serien, FM-kvalserien och Ettan, P17 FM-serien, FM-kvalserien och Ettan, F18 FM-serien, FM-kvalserien och ettan) på alla övriga serienivåer är överårigs tillstånd tillåtna.

3.13. Antalet tillstånd per spelare
Samma spelare kan endast ha en ikraftvarande dispens (överåriganmälan räknas som dispens).

3.14. Ansökningstid och annullering av överårigs tillstånd
Överårigs tillstånd skall ansökas på vårsäsongen senast 31.5. och på höstsäsongen senast 2.9. Tillstånden är i kraft hela spelsäsongen och de kan annulleras i pausen mellan vår och höstomgången.
I fotboll för barn (11-åringar och yngre) kan tillstånd sökas och annulleras utan tidsbegränsningar. I fotboll för barn gäller tillståndet hela åldersklassen.

3.15. Kostnad för överårigs tillstånd
Hanteringsavgift för överårigs tillstånd är 25 €. Bollförbundet fakturerar hanteringsavgiften av föreningen i samband med föreningsfaktureringen.

3.16. Överårigs tillståndets ikraftvarande
Överårigs tillståndet är ikraft i hela landet.