Turvallisen harjoitus- ja peliympäristön merkitys on lapsen kehittymisen kannalta suuri. On tärkeää, että lapsen toimintaympäristö on turvattu, jotta pelaaja pystyy nauttimaan lajista ja sitä kautta kehittymään tasapainoisena ihmisenä ja urheilijana fyysisesti ja henkisesti. Valmentajat toimivat tässä isossa roolissa.

LAADUKKAAN TURVALLISUUDEN LUOMISEN YDINKOHDAT

  • Pelipassi ja vakuutus

  • Olosuhteet - harjoituskenttä, välineet, riskitön aikataulu, varusteet, ensiapuvälineet

  • Ensiaputaidot - ensiapuvälineet, hätänumeron käyttö, vanhempien yhteystiedot

  • Kotipelien ja pelimatkojen turvallisuusjärjestelyt

  • Seuran turvallisuussuunnitelma

  • Aito pelaajasta ja joukkueesta välittäminen

  • Vuorovaikutustaidot

FYYSINEN TURVALLISUUS

Fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen tarkoittaa sitä, että valmentajana ennakoit ja poistat harjoitus- ja pelitapahtuman riskit taaten pelaajien turvallisuuden sekä ennakoit ja varmistat vakuutusturvan loukkaantumisten varalle. Selvitä valmennustiimisi ja joukkueesi muiden toimijoiden ensiaputaidot. Päivitä valmennustiimisi ensiaputaidot yhteistyössä seurasi kanssa.

JOKAISELLA PALLOLIITON KILPAILUTOIMINTAAN OSALLISTUVALLA PELAAJALLA ON OLTAVA PELIPASSI JA VAKUUTUS

Varmista, että kaikilla joukkueen pelaajillasi on voimassa oleva Suomen Palloliiton pelipassi ja vakuutus. Suomen Palloliiton pelipassi ja vakuutus kattaa myös matkat harjoituksiin ja peleihin. Muista ennakoida ja kommunikoida joukkueesi vanhemmille yhteistyössä joukkueenjohtajan kanssa, mitä vakuutus korvaa jos pelaaja loukkaantuu. Vanhempien on tärkeä tietää vakuutusehdot, jotta he halutessaan voivat ottaa korotuksen vakuutukseen omalle lapselleen. Perhe voi hankkia vakuutuksen myös itse, mutta vakuutuksen tulee korvata kilpaurheilussa sattuneet vammat. Lisätietoja pelipassista ja AON -vakuutuksesta ja vakuutusehdoista löydät Suomen Palloliiton nettisivuilta. 

Muista myös, että mikäli joukkueeseesi liittyy uusi pelaaja kesken harjoitus- ja pelikauden, hoidatte yhteistyössä joukkueenjohtajan ja pelaajan vanhempien kanssa vakuutusasiat kuntoon ennen kuin pelaaja osallistuu systemaattisesti joukkueesi harjoituksiin ja peleihin.

ENNAKOI HARJOITUKSEN TURVALLISUUS

Mieti harjoitusta suunnitellessasi etukäteen myös turvallisuuden näkökulmasta. Valitsemasi harjoituksen rakenne, mahdollisten riski-ja häiriötekijöiden ennakointi ja poistaminen sekä sopivan, kiireettömän etenemistahdin valinta alku-ja loppuverrryttelyineen ja etenemisen helposta vaikeaan kehittelyineen mahdollistavat turvallisen harjoituksen. Saavu harjoituksiin ajoissa ja poistu viimeisenä varmistaen, että kaikki pelaajasi ovat turvallisesti lähteneet kotiin harjoitustapahtumasta.

 

Tutustu kenttään tai liikuntatilaan ennen kuin pelaajasi saapuvat harjoitukseen. Kävele harjoituskentällä tarkistaen, että kentällä ei ole lasinsiruja tai muita turvallisuutta uhkaavia esineitä tai poikkeuksellisen huonoja kentän kohtia, jotka voivat aiheuttaa vammoja pelaajillesi. Käy tarkistamassa myös maalit, jotta niissä ei ole mitään teräviä kohtia ja maalien verkot ovat turvalliset. Jos joukkueesi käyttää maaleja, joissa on renkaat, varmista ennen harjoitusta ja harjoituksen aikana maaleja liikuteltatessa, että renkaat on laitettu turvallisesti maalin ulkopuolelle maalien valmistajan ohjeiden mukaisesti. Opeta pelaajillesi maalien turvallinen liikuttelu ennen kuin annat heidän omatoimisesti siirtää maaleja.

 

Tarkista ennen harjoituksen alkua myös muiden oheisharjoitteluvälineiden ja mahdollisten telineiden turvallisuus. Käyttäessäsi koulun saleja tutustu välineisiin etukäteen, jotta osaat käyttämiesi välineiden tai telineiden turvallisen käytön.

 

Varmista myös ennen harjoituksen aloittamista, että pelaajasi käyttävät asianmukaisia säärisuojia harjoituksissa. Huolehdi samassa yhteydessä, että kenelläkään ei ole kaulakoruja, korvakoruja tai muita esineitä, jotka voivat aiheuttaa vammoja pelaajalle itselleen tai kanssapelaajalle.

 

Pidä aina mukanasi harjoituksissa ensiapupakkaus sisältäen muutamia jääpusseja ja puristusside, jolla saa tehtyä kompression. Päivitä yhteistyössä seurasi kanssa joukkueesi valmentajien ja muiden toimijoiden ensiaputaidot.

 

OPETA PELAAJILLESI NOPEA ENSIAPU 4 K

Kylmä -ei suoraan iholle - paleltumavaara  

Kompressi eli puristusside turvotuksen minimoimiseksi – ei liian tiukalle

Kohoasento – vähentää turvotusta

Kevennys – vältä turhaa rasitusta

 

Pidä aina harjoituksissa ja peleissä mukanasi lasten vanhempien yhteystiedot. Kännykän lisäksi sinulla on hyvä olla joukkuekansio, josta löydät jokaisen perheen puhelinnumerot tulostettuna hätätilanteen varalle.

 

Kommunikoi vanhemmille joukkueesi harjoituspaikat ja -ajat täsmällisesti hyvissä ajoin taataksesi perheiden turvallisest kuljetusjärjestelyt.

 

Opettele itse lisäavun pyytäminen: 1) rauhoitu 2) soita 112 3) toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Varmistathan, että tiedät kunkin harjoituspaikan tarkan osoitteen taataksesi mahdollisimman tehokkaan toiminnan soittaessasi apua.

 

Monissa paikoissa on myös sydäniskuri. Tarkista, onko sellainen harjoituspaikassasi, kerro siitä muille ja perehdy käyttöön.

 

TURVALLISUUS PELEISSÄ, TURNAUKSISSA JA PELIMATKOILLA

Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa kotijoukkueella on vastuu pelin turvallisuudesta. Turnausjärjestelyjen osalta ole yhteydessä joukkueenjohtajan kanssa seuranne turvallisuusvastaavaan varmistaaksesi asianmukaiset ja lain edellyttämät turvallisuusjärjestelyt.

Kun osallistut toisen seuran järjestämään turnaukseen, pyydä joukkueenjohtajaasi selvittämään kyseisen turnauksen turvallisuussuunnitelma. Erityisesti sinun valmentajana tulee tietää vastuutahot, ensiapupisteet, pelastautumisohjeet ja kokoontumispaikat. Ohjaa joukkueenjohtajaasi tiedottamaan nämä edellämainitut asiat pelaajillenne ja heidän vanhemmilleen.

Kun joukkueesi yöpyy turnauksessa, on turvallinen majoittuminen tärkeää. Jos yövytte hotellissa tai kaytätte muita yleisiä majoituspalveluja, palvelun tarjoajalla on vastuu turvallisuudesta. Yöpyessänne koulumajoituksessa, jota ei ole suunniteltu alunperin yöpymiseen, kannattaa ennakoida ja varmistaa vanhempien hyväksyntä valitsemallenne majoitusratkaisulle ja muille matkajärjestelyille. Tiedota vanhempia yhteistyössä joukkueenjohtajan kanssa mukaan otettavista tavaroista, aikataulusta, majoittumisesta, peleistä, matkoista, vapaa-ajasta ja pelisäännöistä. Varmista seuraltasi, vaatiiko seuranne turvallisuussuunnitelma kirjallista sitoutumista jokaiselta perheeltä turnaukseen osallistumiseksi ja sen pelisääntöjen noudattamiseksi.Yövyitpä koulussa tai hotellissa muista silti aina sisäänkirjautumisen ja majoittumisen yhteydessä neuvoa joukkueenjohtajan kanssa joukkueellesi hätäpoistumistiet eli varausuloskäynnit ja muistuttaa, että tulipalon syttyessä hissien sijaan käytetään varausuloskäynnin portaita.

 

TURVALLISUUSASIOIDEN TARKISTUSLISTA JALKAPALLOSEUROILLE MUISTUTTAA TÄRKEISTÄ TURVALLISUUSYKSITYISKOHDISTA

Oheisesta Suomen Palloliiton linkistä löydät turvallisuusasioiden tarkistuslistan jalkapalloseuralle. Perehdy ja kertaa erityisesti tarkistuslistan kohta1 ”SEURASSA ON HUOMIOITU TURVALLISUUDEN PERUSTEET”. Sinun kannattta keskustellla seuran valmennuspäällikön ja/tai seurajohdon kanssa myös muista tarkistuslistan asioista yhteistyössä joukkueenjohtajasi kanssa. Näin saat kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, millainen turvallisuussuunnitelma on seurassanne.

 

Seuraavasta linkistä löydät seuraesimerkin yksityiskohtaisesti laaditusta seuran turvallisuussuunnitelmasta.

 

POISTUMISHARJOITUS JALKAPALLOHALLISTA TAI KOULUN SALISTA ON OSA RISKIEN HALLINTAA

Poistumisharjoitus on osa riskien hallintaa ja vastuullista valmennustoimintaa.

Jos joukkueesi harjoittelee jalkapallohallissa tai koulun salissa, esittele vuoden ensimmäisessä harjoituksessa hätäpoistumistiet eli varauloskäynnit.  Harjoittele joukkueesi kanssa poistuminen hätätilanteen sattuessa kunkin harjoituspaikan pelastautumisohjeissa esitetylle kokoontumispaikalle. Samassa yhteydessä selvitä myös ensisammutusvälineiden sijainti ja varmista niiden toimintakunto.

HENKINEN TURVALLISUUS

Henkinen turvallisuus jalkapallojoukkueessasi tarkoittaa, että joukkueesi pelaajat voivat kokea omana itsenään turvallisesti erilaisia tunnetiloja ja yhdessäolon hetkiä joukkueessasi ketään kiusaamatta ja nolaamatta. Turvallisen valmentajan ohjatessa pelaajasi oppivat käsittelemään kokemuksiaan valmentajan ja joukkueen kanssa. Nämä turvalliset kokemukset kantavat läpi elämän. Kun pelaajasi tietää ja tuntee, että välität hänestä, hän välittää, mitä tiedät jalkapallosta. Henkisesti turvallisessa, pelottomassa ja myönteisessä oppimisiilmapiirissä jokainen pelaaja voi maksimoida kokonaisvaltaisen kehittymispotentiaalinsa henkisesti, fyysisesti, teknisesti, taktisesti ja sosiaalisesti.

HYVÄT VALMENTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT MAHDOLLISTAVAT HENKISEN TURVALLISUUDEN

 

Olet tutustunut vuorovaikutukseen ja positiivisen ilmapiirin luomisen saloihin Valmennuksen perusteet -koulutuksen muissa koulutusosioissa. Koska valmentajan hyvät vuorovaikutustaidot ja myönteisen ilmapiirin luomisen -taidot ovat niin keskeisia myös henkisen turvallisuuden takaamiseksi joukkueessasi, käy tutustumassa seuraaviin linkkeihin ennen kuin etenet henkisen turvallisuuden muihin yksityiskohtiin.

 

Linkit: