Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjän tehtävänä on vastata ydinseuran ja yhteistyöseurojen valmennusosaamisen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.  

Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjän vastuualue ja tehtävät 

Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjällä on kokonaisvastuu seurayhteisön valmennusosaamisen ja sen päivittäisen käyttöönoton kehittämisestä omassa seurassa ja yhteistyöseuroissa. Hän vastaa 

 • SPL koulutusten järjestämisestä yhteistyössä SPL- henkilöstön ja Tutoreiden kanssa. Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjän koulutusvastuuseen kuuluvat: 

 • Futisvalmentajan starttikoulutukset 

 • Ikävaihekoulutukset 5-7- ja 8-11-vuotiaat 

 • UEFA C- koulutukset 

 • Teemakoulutukset 

 • mahdolliset UEFA B- ja UEFA Youth B- koulutukset Palloliiton kanssa erikseen sovitulla tavalla  

 • seurayhteisön valmentajien koulutusrekisteristä ja suoritettujen koulutusten kirjaamisesta valmentajien koulutusten hallintajärjestelmään. 

 • valmentajaverkoston toiminnan organisoinnista ja yhteisten koulutustapaamisten järjestämisestä. 

 • osaamisen käyttöönoton syventämisestä päivittäisessä valmennustyössä. 

 • osaamisen käyttöönoton hyvien toimintamallien kehittämiseen ja jakamiseen. 

 • Huuhkaja- ja Helmaritoiminnan koordinoinnista, toteuttamisesta ja organisoinnista 4-5 tapahtuman osalta vuosittain Palloliiton alueellisen koulutuspäällikön alaisuudessa. 

 • seurayhteisön lahjakkaiden valmentajien tunnistamisesta ja kehittämisestä 

Tavoitteet ja mittarit 

Tavoitteet ja mittarit toiminnalle koostuvat määrällisistä ja laadullisista mittareista ja tavoitetasoista, jotka tarkennetaan yhteistyössä Palloliiton ja seuran kanssa. Mittareiden pääpainopiste on valmennusosaamisen vaikuttavuuden vahvistamisessa ja valmentajakoulutusten järjestämisessä sekä valmentajien koulutustasojen nostamisessa koko seurayhteisössä. 

Mittareiden pääpainopiste on valmennusosaamisen vaikuttavuuden vahvistamisessa, johon kuuluvat A) valmennusosaamisen määrälliset mittarit ja B) Valmennusosaamisen laadulliset mittarit  

A) Valmennuksen ja koulutusprosessien määrälliset mittarit 

1.Koulutustapahtumat 

 

Valmennuksen ja koulutuksen määrälliset mittarit, osa 1: Koulutustapahtumat  

Vuosi 

FVS, IKV 5-7, IKV 8-11, UEFA C 

Teemakoulutukset 

Seurayhteisön sisäiset koulutukset 

Tavoitteellisten valmentajien tukeminen 

Kohtaamisten määrä seuran arjessa 

2020 

100 koulutettua valmentajaa 

2 koulutusta 

5 koulutustapahtumaa 

4 koulutustapahtumaa 

erikseen sovittuna 

2021 

100 koulutettua valmentajaa 

2 koulutusta 

5 koulutustapahtumaa 

4 koulutustapahtumaa 

erikseen sovittuna 

 

2. SPL koulutuksen käyneiden Koulutettujen valmentajien prosentuaalinen osuus seurayhteisössä ikäluokittain Laatujärjestelmän tasojen mukaisesti 

B) Laadulliset mittarit 

 • Dokumentoitujen tutorointi- ja mentorointikohtaamisten määrä, joissa huomioidaan: 

1. valmentajan oma kehittyminen 
2. Palloliiton ja seuran valmennuslinjan ikäluokkakohtaiset tavoitteet 

Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjän vuosikello ja tapahtumat