Uudistuksen alkuvaiheessa Palloliitto kouluttaa kouluttajia valtakunnallisesti ja alueellisesti. Koulutuksissa keskitytään koulutusosaamisen lisäämiseen uusien koulutusten sisältöjen ja menetelmien lisäksi. Seuroilla ja alueilla on erityisesti alkuvaiheen koulutuksien ja valinnaisten koulutusten jalkauttamisessa aktiivisen toimijan rooli. Koulutusprosesseja pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon ja laadukkaasti omassa seuraympäristössä alueellisen koulutusvastaavan tukemana. 

Valmentajakoulutuksen uudistusprosessin yhteydessä uudistetaan myös kouluttajakoulutuksia. Jokaiselle koulutustasolle luodaan oma kouluttajakoulutuksensa, jossa harjoitellaan koulutuksen toteuttamista käytännössä. Kurssien sisältöjen lisäksi kouluttajia kouluttajaosaamista kehitetään LEARNS sekä TIPS moduulien kautta. Tarkoituksena, että jokaisella valmentajalla olisi laadukas ja osaava kouluttaja kaikkialla suomessa sekä yhteneväiset sisällöt. 

Kouluttajakoulutuksia toteutetaan alueorganisaatioiden johtamana. Kouluttajakoulutksiin liittyvissä asioissa ole yhteydessä alueesi koulutushenkilökuntaan.