Valmennusosaaminen ja sen vaikuttavuuden vahvistaminen on keskeinen keino pelaajan laadukkaan arjen luomisessa. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja. Tämän tavoitteen myötä Suomen Palloliitto uudistaa valmentajakoulutuksensa rakennetta, sisältöjä, koulutustapoja ja menetelmiä. Uudistus on Palloliiton historian suurin ja tulee entisestään vahvistamaan valmentajien osaamista käytännön kenttätyössä. 

5 – 7 v ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkko-opiskelusta, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 3 kk. 

Tuntimäärät: 

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h 

 • Kontaktijaksoja: 24 h 

 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h 

 • Tutorointi: ~2-4 h (harjoitus ja ottelu) 

5-7 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja: 

Urheilu ja lajiosaaminen 

 • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja harjoitusjakson teeman mukaisen harjoituksen ja tutustuu viikkosuunnitteluun 

 • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa 

 • tutustuu ja saa keinoja valmentaa monipuolista kehonhallintaa, liiketaitoja ja nopeutta (pallolla ja ilman palloa) 

 • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen 

 • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin 

 • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä 

 • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita 

Ihmissuhdetaidot 

 • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen 

 • saa keinoja rakentaa ryhmästä joukkueen 

 • opettelee kohtaamaan lapset yksilöinä, erilaisissa tunnetiloissa ja tukee lasten pätevyyden tunnetta 

 • rakentaa ilmapiiriltään positiivisia harjoitus- ja pelitapahtumia 

Itsensä kehittämisen taidot 

 • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen 

 • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen 

 • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen 

8-11 v ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, 

verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton 

valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua 

Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk. 

Tuntimäärät: 

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h 

 • Kontaktijaksoja: 24 h 

 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h 

 • Tutorointi: ~2-4 h (harjoitus ja ottelu) 

8-11 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen 

 • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen 

 • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa 

 • tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita 

 • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen 

 • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin 

 • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä 

 • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita 

Ihmissuhdetaidot 

 • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen 

 • saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa 

 • tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa 

Itsensä kehittämisen taidot 

 • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen 

 • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen 

 • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen  

Tähän tulemme päivittämään koulutusten ajankohdat alueittain. 

Etelä: 

Pohjois-Helsinki Ajankohta Hinta Ohjelma Yhteyshenkilö Ilmoittautuminen
MPS 8.2./ 7.3. / 4.4.2020 110€ + 90€ (mahdollinen tutorointi) Tässä Joni Ilvonen (040-966 9976)  ILMOITTAUDU
Itä-Helsinki          
FC KONTU 29.3./ 25.4./ 3.osa vielä sopimatta   Tässä Topi Leinonen (040-984 0544) ILMOITTAUDU
Keskusta-Helsinki          
Kymenlaakso          
Espoo          
FC Honka koulutusyhteisö 4.4./18.4./25.4.2020   Tässä Kari Laukkanen (050-5149616) ILMOITTAUDU
FC Espoo koulutusyhteisö 20.9./27.9./10.10.2020   Tässä Kari Laukkanen (050-5149616) ILMOITTAUDU
Länsi-Uusimaa          
Päijät-Häme          
Keski-Uusimaa          
KP-75&SV 29.2./1.3./14.3./15.3./29.3. KP-75&SV (maksuton)
Ulkopuoliset 110€ + ruokailu & mahdollinen tutorointi
Tässä Mika Hannonen (040-9009655) ILMOITTAUDU

 

Länsi: 

Koulutusalue / seurayhteisö Ajankohta Ohjelma Yhteyshenkilö Ilmoittautuminen
Naantali / VG-62 21.1 /    Hannu Paatelo ILMOITTAUDU
Jakobstad nejden / FRJ

29.1./5.2./12.2./19.2./4.3./11.3./18.3.

  Carl-August Löf ANMÄLNING
Kaarina / KaaPo 5.2. /    Toni Ekroos  ILMOITTAUDU
Vaasa / VPS J seurayhteisö 17.2./20.2./5.3./11.3.2020   Janne Lindberg (040-5954041) ILMOITTAUDU
         
         

Itä: 

Paikka Ajankohta hinta yhteyshenkilö Ilmoittaudu
Kuopio (Pallokissat) 21.-22.3 ja 18.4.2020   Kari Pakkanen 050-5170041 Ilmottaudu
Joensuu (Jippo) 17.-18.4 ja 8.-9.5.2020   Kalle Kangaspunta 050-5332634 Ilmottaudu  

Pohjoinen:

18.-19.1.2020 sekä 22.2.2020

Uudistuksen alkuvaiheessa Palloliitto kouluttaa kouluttajia valtakunnallisesti ja alueellisesti. Koulutuksissa keskitytään koulutusosaamisen lisäämiseen uusien koulutusten sisältöjen ja menetelmien lisäksi. Seuroilla ja alueilla on erityisesti alkuvaiheen koulutuksien ja valinnaisten koulutusten jalkauttamisessa aktiivisen toimijan rooli. Koulutusprosesseja pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon ja laadukkaasti omassa seuraympäristössä alueellisen koulutusvastaavan tukemana. 

Kouluttajakoulutuksissa ole yhteydessä alueesi koulutushenkilökuntaan.