Palloliiton jäsenyyteen liittyvät määräykset löytyvät Palloliiton sääntöjen momentissa 6 § Jäsenyys liitossa.

Infopaketti ja liittymislomake uuden seuran liittymiseksi Palloliiton jäsenyyteen on koottu omalle koontisivulle.

Vastaavasti eroanomuksen voi jättää omalta lomakkeellaan.