Jalkapalloseurojen laatujärjestelmän tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti jalkapalloseurojen toimintaa ja toimia sekä seuran että lajin kehittämisen ja ohjaamisen välineenä. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä tarkoitetaan sekä seuran urheilutoiminnan, että sitä tukevan hallinnon ja muiden tukitoimintojen kehittämistä. Laatujärjestelmän tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. 

Laatujärjestelmä tukee seurojen johtamista kolmella määritetyllä osa-alueella, jotka ovat seuran toiminnan johtaminen, urheilutoiminnan johtaminen ja viestinnän, myynnin sekä markkinoinnin johtaminen. Jalkapalloseurojen laatujärjestelmä voidaan nähdä ”seurajohtamisen road-mappina”, jonka avulla seura voi kehittää yhteisen ajattelutavan ja perusrakenteen seuran johtamiseen, jossa laatukriteereillä luodaan pohjaa tietoon pohjautuvalle päätöksenteolle. Laatujärjestelmässä olevien kriteerien avulla seura voi arvioida lyhyen ja pitkän aikavälin kehityskulkua, kehittämisen tarpeita sekä onnistumisia. Olympiakomitean Tähtiseura - ohjelma ja siihen liittyvät kriteerit ja arviointi on sisällytetty jalkapalloseurojen laatujärjestelmään ja sen kehitysprosesseihin. 

Lisää laatujärjestelmästä >>

Seuravalmennuksen tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteisessä kehityksessä. Ohjelmassa rakennetaan seuran tulevaisuuskuvaa sekä seuran toiminta-ajatusta, tavoitteita ja painopisteitä. Lisäksi pureudutaan innostavan ja kannustavan seuratoiminnan kulmakiviin. Laatujärjestelmä kulkee rinnalla koko ajan ja seuran tilanne sekä tavoitteet laatujärjestelmässä kuuluvat kokonaisuuteen.  

Mukaan kutsutaan erikseen ja ohjelmaan mahtuu 4 seuraa kerrallaan. Toisilta oppiminen ja sparraus tarjoavat mahdollisuuden osaamisen jakamiseen myös seurojen välillä.  Ohjelma koostuu neljästä tapaamisesta välitehtävineen, se on seuroille maksuton ja vaatii 2-3 henkilön sitoutumisen tapaamisiin. 

Lisätietoja:
Henri Alho
 
[email protected] 
040 8406977