Seuratoimijan tutkinto (SPL1) toteutetaan Myynnin ammattitutkinnon osana. Laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus antaa yleisosaamisen kaikilta seura- ja yhdistystoiminnan perusalueilta. Koulutuksesta annetaan tutkinnonosatodistus, joka voidaan hyväksi lukea oppilaitoskohtaisesti esimerkiksi muihin toiseen asteen tutkintoihin. Tutkinto koostuu kolmesta lähijaksosta (2 x 2 pv ja 1 x 3pv), jotka pidetään Eerikkilän Urheiluopistolla. 

Seuratoimijan tutkinto (SPL1) on tarkoitettu seuratoiminnan ohjaamisen ja hallinnon tehtävissä toimiville esimiehille ja toimihenkilöille riippumatta tehtävästä seurassa. Koulutus soveltuu sekä päätoimisille että luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä toimiville. 

Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja se kattaa perusteet seuratoiminnassa tarvittavilta osaamisalueilta. Opetuksessa on mukana runsaasti parhaiden käytäntöjen esittelyä ja vertaisoppimista. Lisäksi osaamista hankitaan toimimalla seuraympäristössä. 

Tutkinto on 15 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa monipuoliset valmiudet toimia seuran kehittäjänä. Tutkintoon sisältyy henkilökohtainen kehittämistyö ja sen ohjaus. Seuratoiminnan kehittäjän (SPL2) - opintojen monipuoliset opiskelumetodit vastaavat ammattikorkeakouluopintoja. Kysymys on monimuoto-opiskelusta, joka muodostuu ohjatuista verkkoistunnoista, pari- ja ryhmätyöskentelystä ja Helsingissä järjestettävistä intensiivisistä lähiopetusjaksoista (3 x 2 pv). Koulutuksesta ja kehittämistehtävästä annetaan todistus. 

Tutkinto on tarkoitettu seuratoiminnan johdon ammattilaisille ja luottamushenkilöille tai näihin tehtäviin haluaville. Koulutuksen aihekokonaisuudet ovat Strategia käytännössä, Intohimon johtaminen ja Viestintä/Markkinointi/Myynti 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä UEFA:n, Lausannen yliopiston ja Eerikkilän Urheiluopiston kanssa. CFM koostuu monimuoto-opiskelusta: kolmesta lähijaksosta ja niiden välillä suoritettavista välitehtävistä. 

Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella enintään 25 päätoimista seurojen, liiton tai jalkapalloa lähellä olevien sidosryhmien palveluksessa olevaa henkilöä. Suomesta valittavien osanottajien lisäksi mukaan valitaan osallistujia myös Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Färsaarilta ja Virosta. 

Koulutus on suunnattu seuroissa ja liitossa työskenteleville henkilöille, mutta se soveltuu myös muille jalkapallo-organisaatioissa (esimerkiksi Pelaajayhdistys, valmennuskeskukset, Eerikkilän urheiluopisto) työskenteleville henkilöille. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi. 

Suomessa UEFA CFM koulutus on järjestetty kahdesti vuosina 2013-14 ja 2017-18. 

Henri Alho 
[email protected] 
040-8406977