Koulutus ja sen tavoitteet

Palloliiton kilpailutoiminnon koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä laaja-alaisesti ja monipuolisesti seura- ja joukkuetoimijoiden osaamista ja helpottaa heidän päivittäistä tekemistään kilpailutoimintaan liittyvissä tehtävissä. Koulutuskokonaisuus on luotu moduulirakenteella, joka antaa kouluttautujalle itselleen mahdollisuuden poimia koulutustarjonnasta juuri hänen osaamistaan eniten kehittävät osiot.

Koulutusmoduulit on ryhmitelty neljäksi koulutuskokonaisuudeksi asiasisällön mukaan, jotta niitä voidaan hyödyntää tarpeen mukaan joko yksittäisinä moduuleina, itsenäisinä kokonaisuuksina tai osana isompaa kokonaisuutta. ​Verkkoon tallennettu materiaali on tasoltaan koulutuksen perusaineistoa itseopiskelua ajatellen. Erikseen järjestettävissä koulutusistunnoissa (MS Teams) edetään tuota perustasoa syvemmälle mm. osallistujien esille nostamien kysymysten ja/tai ongelmien kautta.

Koulutukset tapahtuvat arkisin pääosin klo 18:00 alkavina verkkopohjaisina iltakursseina (max. 200 osallistujaa) MS Teams-sovelluksen välityksellä. Kunkin koulutusosion tavoitekesto on n. 1,0 h
MS Teams-sovelluksen voit ladata täältä >> https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

Kauden 2022 koulutuskalenteri ja ilmoittautuminen on siirretty Palloliiton seurawebinaarien kalenteriin, joka löytyy täältä >> Seurawebinaarit

Jotta kouluttajalle jää aikaa tutustua mahdollisiin etukäteen toimitettuihin kysymyksiin/ongelmiin, pyydämme ilmoittautumaan koulutukseen viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen kurssiosiota. Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse Teams-linkki ko. koulutuspäivänä klo 15 mennessä. HUOM! Verkkokoulutuksen teknisen toimivuuden varmistamiseksi kullekin kurssijaksolle voidaan ottaa enintään 200 osallistujaa! 

HUOM! Jokaiseen koulutusosioon on ilmoittauduttava erikseen (Teams-linkin toimittaminen), mutta ilmoittautumisen useaan koulutukseen voi tehdä yhdellä ilmoituslomakkeella.

Alla koulutuskokonaisuuden moduulit - HUOM! Koulutusdiat päivittyvät
 

PELIPASSIT, KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET PELAAJASIIRROT (moduuli 1)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
Tässä koulutusosiossa käydään läpi pelipassit ja edustusoikeudet, kansalliset pelaajasiirrot, amatöörien kansainväliset pelaajasiirrot sekä alaikäisten pelaajien kansainväliset pelaajasiirrot ja ensirekisteröinnit (FIFA prosessi). Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

Neuvonta, järjestelmät ja ottelun kulku (MODuULI 2)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
Tässä koulutusosiossa käydään läpi Tason käytön osalta joukkuetiedot, pelaajalistat, ottelupöytäkirjat ja liveseuranta. Pelipaikasta henkilö- ja perustiedot Tasoa varten. Lisäksi pääkohdat tukipalvelusta. Ohjeet löydät Tasosta kirjauduttuasi, sekä Palloliiton tukipalvelusta.
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

Integrity, määräykset ja kurinpito (MODUuLI 3)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
Tässä koulutusosiossa käydään läpi ottelumanipulaation torjunnan perusteet, jalkapallon tärkeimmät määräykset ja mistä ne löytyvät sekä kurinpitoprosessin kulku ja vastalauseiden tekeminen ja käsittely. Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

JOUKKUETOIMINTA JA YHTEISTYÖ (MODuULI 4)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
Tässä koulutusosiossa käydään läpi pelaajan pelioikeus, pelaajan joukkue ja poikkeusluvat sekä seura- ja joukkueyhteistyö. Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

 

PÅ SVENSKA

Utbildning och dess mål

Syftet med tävlingsverksamhetens utbildningshelhet är att öka förenings- och lagfunktionärers kompetens på ett brett och mångsidigt sätt och underlätta deras dagliga uppgifter som hör till tävlingsverksamheten. Utbildningspaketet har skapats med en struktur som gör det möjligt att välja ut de delar av utbildningserbjudandet som utvecklar deltagarnas färdigheter mest.

Utbildningsmodulerna grupperas i fyra utbildningsenheter beroende på ämnesområdet, så att de kan användas som enskilda moduler, som oberoende enheter eller som en del av en större helhet efter behov. Materialet är på en grundläggande utbildningsnivå för självstudier. Separata utbildningstillfällen som ordnas (MS Teams) går djupare än den grundläggande nivån.

För närvarande sker alla utbildningar på finska vardagar med start kl 18:00 som webbaserade kvällskurser (max 200 deltagare) via MS Teams-applikationen. Varje utbildningsavsnitt tar ca 1,0 h

Du kan ladda ner MS Teams här >> https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

spelpass, nationella och internationella spelarövergångar (MODUL 1)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia

I denna del behandlas: spelpass och representationsrätt, nationella spelarövergångar, internationella övergångar för amatörer samt internationella övergångar och registrering för underåriga spelare (FIFA process)

 
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>  

RÅDGIVNIG, SYSTEM och MATCHFLÖDE (MODUL 2)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia

I denna del behandlas: Inom Taso, laginformation, spelarlistor, matchprotokoll och live-matchrapportering. Inom Pelipaikka, personliga- och grunduppgifter som behövs för Taso. Dessutom stödtjänstens huvudpunkter

 
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>​  

integritet, BESTÄMMELSER och disciplin (MODUL 3)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia

I denna del behandlas grunderna för att bekämpa matchmanipulation. Viktigaste bestämmelser inom fotboll och var man hittar dessa samt förloppet av den disciplinära processen och hur man gör protester och deras förfarande

 
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>​  

lAGVERKSAMHET och SAMARBETE (MODUL 4)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia

I denna del behandlas spelarens spelrätt, spelarens lag och dispenser samt förenings- och lagsamarbete

 
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>​  

UTBILDNINGSKALENDER och ANMÄLAN

För närvarande sker alla utbildningar webbaserade via MS Teams-applikationen. Varje utbildningsavsnitt tar ca 1,0 h.
Du kan ladda ner MS Teams här >> https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

Utbildningskalendern  och anmälan 2022 har flyttats till Bollförbundets föreningswebinarie>> FÖRENINGSWEBINARIE

För att ge utbildaren tid att bekanta sig med de frågor/problem som lämnats in i förväg, vänligen registrera dig för utbildningen senast två (2) vardagar före kursavsnittet. De som har registrerat sig kommer att få en Teams-länk via e-post på utbildningsdagen senast kl 15. OBS! För att säkerställa den tekniska funktionen för webbaserade utbildningen kan maximalt 200 deltagare antas för varje kursavsnitt!

OBS! Till varje utbildningsavsnitt görs anmälan separat (utskickande av Teams-länk).