Koulutus ja sen tavoitteet

Palloliiton kilpailutoiminnon uuden koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä laaja-alaisesti ja monipuolisesti seura- ja joukkuetoimijoiden osaamista ja helpottaa heidän päivittäistä tekemistään kilpailutoimintaan liittyvissä tehtävissä. Koulutuskokonaisuus on luotu moduulirakenteella, joka antaa kouluttautujalle itselleen mahdollisuuden poimia koulutustarjonnasta juuri hänen osaamistaan eniten kehittävät osiot.

Uudet koulutusmoduulit sisältävät 17 eri osaa, jotka kattavat jalkapallon kilpailu- ja jäsenpalvelutoiminnan kokonaisuuden​. Moduulit on ryhmitelty kuudeksi koulutuskokonaisuudeksi asiasisällön mukaan, jotta niitä voidaan hyödyntää tarpeen mukaan joko yksittäisinä moduuleina, itsenäisinä kokonaisuuksina tai osana isompaa kokonaisuutta. ​Verkkoon tallennettu materiaali on tasoltaan koulutuksen perusaineistoa itseopiskelua ajatellen. Erikseen järjestettävissä koulutusistunnoissa (MS Teams) edetään tuota perustasoa syvemmälle mm. osallistujien esille nostamien kysymysten ja/tai ongelmien kautta.

Koulutuskokonaisuus on jaettu kolmeen eri tasoon:

KURSSITASO KOHDERYHMÄ
TASO 1 Aloittelevat tai vasta vähän aikaa mukana olleet joukkuetoimijat sekä lasten jalkapallosta (11-vuotiaat) nuorten jalkapalloon siirtyvät. Kurssiosioissa käydään läpi jalkapallon kilpailutoiminnan eri osa-alueiden perusteet ja syvennytään aiheisiin osallistujien kysymysten pohjalta. Sopii myös muille, jotka haluavat saada perustiedon jalkapallon kilpailutoiminnasta.
TASO 2 Joukkuetoimijat, joilla on jo kokemusta, mutta jotka haluavat syventää tietämystään jalkapallon kilpailutoiminnan eri osa alueilta ja pystyä vastaamaan lisääntyviin sääntöjen ja määräysten vaatimuksiin. Kurssilla käsitellään myös osallistujien esittämiä kysymyksiä ja ongelmia. Sopii myös muille, jotka haluavat syventää tietämystään jalkapallon kilpailutoiminnasta.
TASO 3 
(käynnistyy myöhemmin)
Joukkuetoimijat aikuisten jalkapallon ylemmistä sarjoista. Kurssilla kerrataan perusteet ja syvennytään joukkueen kilpailutoimintaan liittyviin erityiskysymyksiin, erityisesti huomioiden aikuisten jalkapallo. Käsitellään myös kurinpidon ja vastalauseiden erityiskysymyksiä. 

Toistaiseksi kaikki koulutukset tapahtuvat arkisin klo 18:00 alkavina verkkopohjaisina iltakursseina (max. 200 osallistujaa) MS Teams-sovelluksen välityksellä . Kunkin koulutusosion tavoitekesto on n. 1,5 h (max. 2,0 h)
MS Teams-sovelluksen voit ladata täältä >> https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

Moduulikokonaisuus ja kouluttajat >>

NEUVONTA ja PELAAJAT (moduuli 1)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
- Palloliiton tukipalvelut ja neuvonta Diat >>
- Pelipassit ja vakuutukset Diat >>
- Pelaajasiirrot ja -sopimukset Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

Järjestelmät ja ottelun kulku (MODuULI 2)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
- Joukkuetietojen ylläpito Diat >>
- Ottelupöytäkirjat ja tulospalvelu Diat >>
- Sarjajärjestelmät ja pelitavat Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

KILPAILUT JA OLOSUHTEET (MODUuLI 3)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
- Kentät ja otteluohjelmat Diat >>
- Ottelusiirrot ja -luovutukset​ Diat >>
- Kenttä- ja olosuhdemääräykset​ Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

MÄÄRÄYKSET, OHJEET JA INTEGRITY (MODuULI 4)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
- Integrity - ottelumanipulaatio Diat >>
- Säännöt, kurinpito ja vastalauseet Diat >>
- Kilpailutoiminnon vuosikello ja maksut Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

EROTUOMARIT JA SÄÄNNÖT (MODUuLI 5)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
- Erotuomarit ja pelinohjaajat Diat >>
- Jalkapallosäännöt Diat >>
- Lasten ja nuorten Kaikki Pelaa​-säännöt Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

JOUKKUETOIMINTA JA YHTEISTYÖ (MODuULI 6)

Sisältö - koulutusaiheet Koulutusdiat
- Pelioikeus, pelaajan joukkue ja poikkeusluvat Diat >>
- Seura- ja joukkueyhteistyö Diat >>
Jatka itseopiskelua tukiportaalissa tai lähetä tukipyyntö >>

KOULUTUSKALENTERI JA ILMOITTAUTUMINEN

Toistaiseksi kaikki koulutukset tapahtuvat verkkopohjaisina MS Teams-sovelluksen välityksellä. Kunkin koulutusosion tavoitekesto on n. 1,5 h. MS Teamsin voit ladata täältä >> https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

Jotta kouluttajalle jää aikaa tutustua etukäteen toimitettuihin kysymyksiin/ongelmiin, pyydämme ilmoittautumaan koulutukseen viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen kurssiosiota. Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse Teams-linkki ko. koulutuspäivänä klo 15 mennessä. HUOM! Verkkokoulutuksen teknisen toimivuuden varmistamiseksi kullekin kurssijaksolle voidaan ottaa enintään 200 osallistujaa!

Kaikille koulutusosiolle ilmoittaudutaan täältä löytyvällä >> ILMOITTAUTUMISLOMAKKELLA
HUOM! Jokaiseen koulutusosioon on ilmoittauduttava erikseen (Teams-linkin toimittaminen).

AJANKOHTA KURSSITASO MODUULI KOULUTTAJA
TI 5.5.2020  klo 18:00 TASO 1 5 Anssi Lahtinen/Tuomo Fasta
KE 6.5.2020 klo 18:00 TASO 1 4 Matti Räisänen
TO 7.5.2020 klo 18:00 TASO 1 2 Janne Suvensalmi
MA 11.5.2020 klo 18:00 TASO 1 6 Matti Räisänen
TI 12.5.2020 klo 18:00 TASO 1 5 Anssi Lahtinen/Tuomo Fasta
TI 12.5.2020 klo 18:00 TASO 2 2 Janne Suvensalmi
KE 13.5.2020 klo 18:00 TASO 2 6 Matti Räisänen
TO 14.5.2020 klo 18:00 TASO 2 4 Matti Räisänen
TO 14.5.2020 klo 18:00 TASO 2 5 Anssi Lahtinen/Tuomo Fasta
MA 18.5.2020 klo 18:00 TASO 1 6 Matti Räisänen
TI 19.5.2020 klo 18:00 Tämä koulutus yhdistyy kesäkuun koulutuksiin
(ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä)
Mira Pyhälä/Tommi Lingman
MA 25.5.2020 klo 18:00 TASO 2 6 Matti Räisänen
TI 26.5.2020 klo 18:00 TASO 1 4 Matti Räisänen
KE 27.5.2020 klo 18:00 TASO 1 2 Janne Suvensalmi
TO 28.5.2020 klo 18:00 TASO 1 1 Veijo Vainikka
TO 28.5.2020 klo 18:00 TASO 2 4 Matti Räisänen
TI 2.6.2020 klo 18:00 TASO 1 1 Veijo Vainikka
Ti 2.6.2020 klo 18:00 Tämä koulutus yhdistyy kesäkuun koulutuksiin
(ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä)
Mira Pyhälä/Tommi Lingman
KE 3.6.2020 klo 18:00 TASO 2 1 Veijo Vainikka
TO 4.6.2020 klo 18:00 TASOT 1 ja 2 3 Mira Pyhälä/Tommi Lingman
MA 8.6.2020 klo 18:00 TASO 2 2 Janne Suvensalmi
TI 9.6.2020 klo 18:00 TASO 2 5 Anssi Lahtinen/Tuomo Fasta
KE 10.6.2020 klo 18:00 TASOT 1 ja 2 3 Mira Pyhälä/Tommi Lingman
TO 11.6.2020 klo 18:00 TASO 2 1 Veijo Vainikka

PÅ SVENSKA

Utbildning och dess mål

Syftet med tävlingsverksamhetens utbildningshelhet är att öka förenings- och lagfunktionärers kompetens på ett brett och mångsidigt sätt och underlätta deras dagliga uppgifter som hör till tävlingsverksamheten. Utbildningspaketet har skapats med en struktur som gör det möjligt att välja ut de delar av utbildningserbjudandet som utvecklar deltagarnas färdigheter mest.

De nya utbildningsmodulerna innehåller 17 olika avsnitt som täcker hela fotbollens tävlings- och medlemsverksamhetens tjänster. Modulerna grupperas i sex utbildningsenheter beroende på ämnesområdet, så att de kan användas som enskilda moduler, som oberoende enheter eller som en del av en större helhet efter behov. Materialet är på en grundläggande utbildningsnivå för självstudier. Separata utbildningstillfällen som ordnas (MS Teams) går djupare än den grundläggande nivån.

Utbildningshelheten är indelad i tre nivåer:

KURSNIVÅ MÅLGRUPP
NIVÅ 1 Lagfunktionärer som startar eller bara har varit involverade under en kort tid, eller som flyttar från barnfotboll (11-åringar) till ungdomsfotboll. Kursavsnitten täcker grunderna i de olika områdena inom tävlingsverksamheten och fördjupar sig i ämnen baserade på deltagarnas frågor. Passar även för andra som vill få en grundläggande kunskap om fotbollens tävlingsverksamhet.
NIVÅ 2 Lagfunktionärer som redan har erfarenhet men som vill fördjupa sin kunskap om olika områden inom fotbollens tävlingsverksamhet och kunna möta de ökande kraven inom regler och bestämmelser. Kursen behandlar också frågor och problem som deltagarna tagit upp. Passar även för andra som vill fördjupa sin kunskap om fotbollens tävlingsverksamhet.
NIVÅ 3 
(startar senare)
Lagledare från de övre serierna i seniorfotboll. Kursen upprepar grunderna och undersöker specifika frågor relaterade till lagets tävlingsverksamhet, särskilt med hänvisning till seniorfotboll. Även specifika frågor om disciplin och protester behandlas.

För närvarande sker alla utbildningar vardagar med start kl 18:00 som webbaserade kvällskurser (max 200 deltagare) via MS Teams-applikationen. Varje utbildningsavsnitt tar ca 1,5 h (max 2,0 h)

Du kan ladda ner MS Teams här >> https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

RÅD och SPELARE (MODUL 1)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia
- Bollförbundets supporttjänst >> 
- Spelpass  >> 
- Spelarövergångar och -avtal >>
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>  

SYSTEM och MATCHFLÖDE (MODUL 2)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia
- Upprätthålla laguppgifterna >>
- Matchprotokoll och resultatservice >>
- Seriesystem och spelsätt >>
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>​  

TÄVLINGAR och ANLÄGGNINGAR (MODUL 3)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia
- Planer och matchprogram >>
- Matchflytt och w.o.​ >>
- Plan- och anläggningsbestämmelser >>
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>​  

BESTÄMMELSER, DIREKTIV och INTEGRITET (MODUL 4)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia
- Integritet - matchmanipulation >>
- Regler, disciplin och protester >>
- Tävlingsverksamhetens årskalender och avgifter >>
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>​  

DOMARE och REGLER (MODUL 5)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia
- Domare och spelledare >>
- Fotbollsreglerna >>
- Barn och ungdomars All Stars-regler >>
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>​  

LAGVERKSAMHET och SAMARBETE (MODUL 6)

Innehåll - utbildningsämnen Utbildningsdia
- Spelrätt, spelarens lag och dispenser >>
- Förenings- och lagsamarbete >>
Fortsätt med självstudier i supportportalen eller skicka en begäran om support >>​  

UTBILDNINGSKALENDER och ANMÄLAN

För närvarande sker alla utbildningar webbaserade via MS Teams-applikationen. Varje utbildningsavsnitt tar ca 1,5 h. Du kan ladda ner MS Teams här >> https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

För att ge utbildaren tid att bekanta sig med de frågor/problem som lämnats in i förväg, vänligen registrera dig för utbildningen senast två (2) vardagar före kursavsnittet. De som har registrerat sig kommer att få en Teams-länk via e-post på utbildningsdagen senast kl 15. OBS! För att säkerställa den tekniska funktionen för webbaserade utbildningen kan maximalt 200 deltagare antas för varje kursavsnitt!

Till alla utbildningsavsnitt görs anmälan via denna >> ANMÄLNINGBLANKETT

OBS! Till varje utbildningsavsnitt görs anmälan separat (utskickande av Teams-länk).

Webbaserade utbildningarna är nu ännu bara på finska (kontrollera kalendern ovan), vi kommer att ordna dessa på svenska senare under våren

TIDPUNKT KURSNIVÅ MODUL UTBILDARE