Seuratoimijoille on luotu verkostoja osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja kokemusten jakamiseen eri kohderyhmille. Samalla vahvistetaan dialogia seurojen välillä sekä seurojen ja Palloliiton välillä. Tarjolla ovat alueittain foorumit puheenjohtajille, valmennus- ja junioripäälliköille, toiminnanjohtajille tai hallintohenkilöille. Joillakin alueilla tarjolla on myös viestintävastaavien ja joukkueenjohtajakouluttajien verkostot. Lisäksi Seurojen Ääni -seuraseminaari on vuosittainen kohtaaminen alueen kaikkien seurojen kesken.  

Puheenjohtaja-forumien tavoitteena on seurojen puheenjohtajien verkostoituminen, osaamisen ja hyvien mallien jakaminen sekä arvostuksen osoittaminen puheenjohtajille. Seurojen Palloliitossa puheenjohtajafoorumien asema vahvistuu myös viralliseksi sen toimiessa myös alueparlamenttina. Alueparlamentin tehtävät ovat: 

  • hyväksyä alueelliset kehitysryhmät seurojen kokousta seuraavassa kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

  • osallistua vaikuttamisen vuosikellon ja painopistealueiden määrittämiseen alueella 

  • varmistaa, että seurapalaute/-kysely tehdään säännöllisesti ja osallistua sen tulosten analysointiin 

  • arvioida toiminta- ja taloussuunnitelmaa alueen näkökulmasta kehitysryhmissä tehdyn työn pohjalta 

  • valmistella aloitteita kehitysryhmiin käsiteltäviksi aiheiksi ja käsitellä kehitysryhmiltä saatuja aloitteita 

  • perustaa tarvittaessa pienempiä työryhmiä tukemaan alueparlamentin työskentelyä 

Tapaamisiin kutsutaan seurojen puheenjohtajat tai heidän estyessään varapuheenjohtajat (mikäli molemmat ovat estyneitä, niin mukaan voi tulla puheenjohtajan valtuuttama hallituksen jäsen). Alueparlamentti kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tapaamisissa on aina sekä alueparlamenttiasiat sekä osaamisen lisäämiseen sekä seuradialogiin keskittyvä osuus. 

Kaikkien kohderyhmäkohtaisten foorumien vuosikello löytyy täältä. Kutsut lähtevät kohderyhmittäin ennen tapahtumia

kutsut lähtevät kohderyhmittäin ennen tapahtumia

Kutsut lähtevät kohderyhmittäin ennen tapahtumia

Kutsut lähtevät kohderyhmittäin ennen tapahtumia