Ohjeet AON pelipassivakuutetulle

Ohjeet AON pelipassivakuutetulle vahingon satuttua

Loukkaantumisen tapahduttua toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

VAHINKOTILANTEESSA
- Erillistä ennakkoilmoitusta ei enää tarvita. Täytä Vektorin sivuilla suoraan lopullinen vahinkoilmoitus https://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=20

- Maksa aina ensimmäinen lääkärikäynti itse, myös vaikka vakuutuksessasi ei ole omavastuuta.

- Kun olet maksanut vahinkokuluja itse, riittää että lähetät skannatut kopiot sähköpostissa
Vektorin vahinkokäsittelyyn. Alkuperäisiä kuitteja ei tarvitse lähettää postitse.

- Tarkista ajan tasalla olevan lista:

o Sopimuslääkäriasemista: http://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=6
o Magneettikuvausasemista https://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=16