Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi. 

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90% kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä. 

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita. 

EU:n ja valtion ohella kunnat ovat Leaderin tärkeitä rahoittajia. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat alueille moninkertaisina takaisin. Hyöty on sitä suurempi, mitä innokkaammin kuntalaiset Leader-rahoitusta hyödyntävät. 

Kun suunnittelee hanketta, johon voisi saada Leader-rahoitusta, kannattaa ottaa yhteyttä oman Leader-ryhmän toimistoon. Työntekijät auttavat hankesuunnitelman jalostamisessa ja rahoituksen hakuprosessin eri vaiheissa. 

Hyvällä hankkeella on selkeä tarve, ja sen vaikutukset kantavat pitkälle hankkeen päättymisen jälkeen. Toteutettuihin Leader-hankkeisiin ja niiden tuloksiin pääset tutustumaan Vaikutukset-sivulla. 

Laura Jänis 
Maaseutuylitarkastaja 
Maaseudun kehittämisyksikkö, maa- ja metsätalousministeriö 
p. 0295162090, laura.janis(at)mmm.fi 

Juha-Matti Markkola 
Verkostoasiantuntija, verkostopalvelut 
p. 040 559 9412, juha-matti.markkola(at)maaseutu.fi 

Heli Walls 
Leader-asiamies, Suomen Kylät ry 
p. 045 327 1117, heli.walls(at)suomenkylat.fi 

Alueellisten Leader-tiedottajien yhteystiedot löydät maaseutu.fi-sivustolta. 

Sivuston ylläpito: 

Jos sinulla on ehdotuksia sivuston käytettävyyden suhteen, Leader-ryhmäsi yhteystiedoissa on päivitettävää tai haluat ehdottaa aihetta tai tarjota tekstiäsi asiantuntijablogiimme, olethan yhteydessä! 

Sofia Tuisku 
Tiedottaja, Suomen Kylät ry 
p. 045 249 1162, sofia.tuisku(at)suomenkylat.fi