Jalkapallon olosuhderakentamisen vaikuttamiseen- ja yhteiskuntavastuuseen, sekä rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät toimijat: 

https://minedu.fi/etusivu 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Sixten Wackström puh. +358 (0) 295 016 565 ([email protected]), Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 HÄMEENLINNA 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Keijo Kuusela, puh. 0500 528 525 ([email protected]), Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22,  20801 TURKU  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 ([email protected]), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA 

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 ([email protected]), Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected]), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293. 90101 OULU 

Lapin aluehallintovirasto (AVI) 
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected]), Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 ROVANIEMI   

rakennusneuvos Erja Metsäranta 
[email protected] 
puh. 0295 330037 

hallinnollinen avustaja Päivi Wathen, 
[email protected] 
puh. 0295 330341 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. 

Kuntaliitto 

Erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker
[email protected] 
+358 50 4526 433 

1.    Kuntaliitto korostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä ennalta ehkäisyn työmuotona. Liitto tukee toimintojen kehittämistä niin, että liikunta on koko kunnan strateginen valinta johon kunnan keskeiset luottamushenkilöt ja virkamiesjohto ovat sitoutuneet.  

2.    Kuntaliitto kannustaa kuntia koulupihojen kunnostamiseen arki- ja lähiliikuntapaikoiksi sekä turvaamaan myös nuorten uuden liikuntakulttuurin toimintaedellytykset. Liitto edistää kuntien liikuntapaikkojen hyvää hoitoa ja kunnossapitoa vaikuttamalla valtion liikuntapaikkarakentamisen informaatio-ohjaukseen ja harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Edistetään maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta niin, että asuinalueiden ja lähiöiden yhteyteen varataan riittävästi alueita liikunnan harrastamiselle ja lähiliikuntapaikoille.    

3.    Liitto kannustaa kuntia yhteistyö- ja kumppanuushankkeisiin liikunta-alan eri toimijoiden kanssa. Liikunnan uudet voimavarat löytyvät monialaisesta ja -ammatillisesta yhteistyöstä kunnan eri hallinnonalojen, urheiluseurojen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Edistetään toimenpiteitä, joilla tuetaan liikunnan laajaa kansalaistoimintaa.    

4.    Kuntaliitto kannustaa kuntia pitämään liikuntapaikkojen maksut ja taksat kohtuullisina. Tavoitteena on näin turvata mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntapalvelut sekä liikuntajärjestöille että kaikille liikunnanharrastajille kunnassa.  

5.    Parannetaan kuntien liikuntatoimen henkilöstön osaamista ja asiantuntijuuden lisäämistä koulutuksen ja viestinnän eri keinoin.  

6.       Kuntaliitto vaikuttaa lainsäädäntöön, jotta liikuntapalvelujärjestelmän edellytykset turvataan. Valtion hanke- ja projektitukien sijasta valtionrahoituksen painopistettä tulee siirtää kuntien liikunnan perustyön tukemiseen korottamalla kuntien liikuntatoimen valtionosuus samalle tasolle kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja sitomalla valtionosuus tämän jälkeen indeksiin.   

Jalkapallonurmet ja jalkapallohallit 

Unisport Finland 
www.unisport.com 

Valaistus-suunnittelu 

Green LED 
http:// www.greenled.fi 

Stadionit suunnittelutoimistot 

Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen 
http://www.ark-jaaskelainen.fi/