JOHDANTO 

Jalkapallon harrastaminen on jo vuosien ajan ollut vahvassa kasvussa. Jalkapalloperheemme liikuttaakin vuosittain jo noin puolta miljoonaa suomalaista. Jatkuvasti kasvava pelaajamäärä asettaa seurojen olosuhdekehitykselle entistä suurempia paineita.  

Jalkapalloseurojen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksen tilassa. Olosuhteiden laatu ja määrä on merkittävässä roolissa mitattaessa niin lajin houkuttelevuutta, harrastajamääriä kuin kilpailullista menestystä. Sen merkitys on huomattava myös lähiympäristölle ja sen julkikuvalle. Hyvin hoidettu liikuntapaikka antaa ryhtiä ja arvostusta omasta ympäristöstä ja seuroille kasvavia mahdollisuuksia toimia ja liikuttaa koko alueen väestöä. 

Kuntien panostus jalkapallon olosuhdekehityksessä on suurien haasteiden edessä. Kuntien rakennusvauhti ei aina pysy seurojen tarpeiden mukana. Täten kuntien ja seurojen välinen suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kumppanuus nousee yhä tärkeämpään asemaan.  
Jalkapalloseurojen toteuttamien olosuhdehankkeiden määrä onkin viimeisten vuosien aikana voimakkaasti lisääntynyt. Miten edetä, jos Sinunkin seurassasi syntyy yhteinen tahtotila ja päätös KYLLÄ jalkapallonurmelle? 
Kotikenttä jalkapallonurmihanke on mahdollisuus parantaa jalkapalloseuran lähiharjoitusolosuhteita ja luoda seuratoiminnalle lisää kehitysmahdollisuuksia. Kotikentän laatumääritelmä tarkoittaa ensisijaisesti seuran oman lähialueen kotikentän olosuhteiden parannustoimia. 

Tällä oppaalla halutaan ohjata seuroja ja kuntia toteuttamaan Kotikenttä-hanke. Kotikenttä on kunnan tai paikallisen jalkapalloseuran/seurojen omistama tai hallinnoima oman olosuhde. Kotikentän kehittäminen Kotiareenaksi ja Kotistadioniksi on tulevaisuuden mahdollisuus. 

  • Kotikenttä (kylmä/lämmin jalkapallonurmi, n. 250 lisenssipelaajaa nyt/tavoite) 

  • Kotiareena (Katsomo, sosiaalitilat, seuratalo, n. 1000 lisenssipelaajaa) 

  • Kotistadion (Stadionolosuhde ja kansalliset ja kansainväliset ottelut) 

Mittareina ja liikkeelle panevana voimana voivat olla mm: 

  • Seuratoiminnan laatu: Harrastus-, kilpailu, kerho- ja muu toiminta 

  • Harrastajamäärien kasvu: Laaja lasten-, nuorten- ja aikuisten jalkapallotoiminta 

  • Kilpailullinen menestys: Pelaajakehitys 

Sisällysluettelo 

ESIPUHE 

JOHDANTO  

KOTIKENTTÄ 
Lähialueellisuus (saavutettavuus) 
Kotikentän optimaalinen ja tehokas hallinnointi 
Uuden jalkapallonurmihankkeen merkitys 

Valmis Kotikenttä sisältää 
Kotikenttähankkeen vaiheistus  
Kotikenttähankkeen läpiviennin prosessi 
Hankkeeseen ryhtymisestä  
Hankesuunnitelman esiselvitys  
Tonttivaihtoehtojen kartoitus  
Käyttöasteen selvittäminen  
Seuran päätöksentekoprosessi  

PROJEKTISUUNNITELMA  
Kotikenttähankkeen projektisuunnitelma  

HANKE VALMIS  

LIITTEET  

LIITE 1  
Onnistunut hanke, case Fortum –halli  
Onnistunut hanke, case Fair Pay –arena, jalkapallonurmi IF Gnistan  
Onnistunut hanke, case Pyhäjärviseudun Tekonurmistadion Oy  

LIITE 2  
Rakennushankkeen hallinta  
Rakentamista valvovat viranomaistahot ja lupa-asiat  
Yleistä  
Kaava-alue  
Kaavan ulkopuolinen alue 
Rakennuslupa / toimenpidelupa  
Liikuntapaikan omistusmuodot  
Hankkeen vaiheet  
Eri urakkamuodot  
Rakennuttajan vastuu  
Rahoitusmallit  
Rakennuttaminen  
Hankkeen osapuolet  

LIITE 3  

Projektin määrittely  

LIITE 4  

Vastuunjakomatriisi  

LIITE 5  
Esimerkki jalkapallonurmihankkeen tehtävistä ja hankkeen kestosta  
Projektin ositus  

LIITE 6  
Jalkapallonurmet  
Jalkapallonurmikehitys  
I sukupolvi  

II sukupolvi  
III sukupolvi  

LIITE 7  
Jalkapallonurmikentän valaistus  

LIITE 8  
Pelikenttien luokitus sarjatasoittain  
LUOKKA 3  
LUOKKA 4  
LUOKKA 5 
LUOKKA 6  

LIITE 9  
Jalkapallonurmihankkeeseen ryhtyvälle lähtötilanteen selvitys  

LIITE 10  
Jalkapallonurmen tarjouspyyntölomake  

Väiski Vihreäksi  
-Kolmen seuran yhteishanke 
Ingå Arena  
-Monitoimihallin rahoituksen kerääminen monista eri lähteistä 
Pietarsaaren jalkapallonurmi  
-Piiri seurojen ja kaupungin tukena jalkapallonurmihankkeen käynnistäjänä 
Wallsport Areena Seinäjoki 
-Jalkapallohallin perustaminen takaamaan pelaajakehitystä ja seurakehitystä 
KP-75 / Keravan, Tuusulan jalkapallonurmihankkeet ja Järvenpään Fortum-halli 
-Kuntien ja seurojen kumppanuushankkeita Keski-Uudeltamaalta 
EuPa / OP-Areena  
-Seutukunnallinen hanke, jossa jalkapalloseura hankkeen takana 
STPS / Kesämaa Areena  
-Seuran ja kaupungin kumppanuushanke – Hanke maaliin runsaan kunnallispoliittisen päätöksenteon jälkeen 
Gnistan / Fair Pay Areena 
-Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen pääkaupungissa – kentän talvihoito alapuolisella kenttälämmityksellä 
Tampere Jalitsu Oy 
-Tampereen seurojen toteuttama ylipainehallihanke 
PK-35 MyllyHalli 
- Ylipainehallin rahoituksen järjestäminen – omarahoitusosuuden hankkiminen jäsenistöltä 
KäPa Kumpulanlaakson valmennuskeskus  
-Seuran urheilullisen toiminnan ja olosuhteiden kehittäminen rinnakkain