JALKAPALLON VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT-MÄÄRÄYKSET 2022

1. VAROITUSTEN KERTYMINEN  

1.1. Pelaajan tai joukkueen taustahenkilön saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa valtakunnallisissa sarjoissa: Veikkausliiga, Miesten Ykkönen ja Miesten Kakkonen, P20, P17 ja T18 SM-karsintasarja sekä SM-sarja, P20, P17 ja T18 Ykköset, Kansallinen Liiga, Naisten Ykkönen ja Naisten Kakkonen sekä seuraavissa alueellisissa sarjoissa: Miesten Kolmonen, Miesten Nelonen ja Naisten Kolmonen

Muissa alueellisissa sarjoissa alue päättää erillismääräyksissään varoitusten kertymisestä ja niiden vaikutuksista pelaamiseen. Jos kauden aikana pelataan sarjoja, joihin tulee joukkueita sekä varoitusta kerryttävistä sarjoista, että sarjoista, joissa varoitukset eivät kerry, nollataan varoitustilit ko. sarjan alkaessa. Tämä koskee myös mahdollisia nousu- tai putoamiskarsintaotteluita.   

Suomen Cupissa (naiset ja miehet) saadut varoitukset kerryttävät varoitustiliä vain kyseisissä sarjoissa 

Miesten Suomen Cupissa saadut varoitukset seuraavat Regions´Cupiin ja Regions’ Cup Rootsiin, joissa noudatetaan soveltuvin osin Miesten Suomen Cupin määräyksiä.

Nuorten SM-karsintasarjoissa kertyneet yksittäiset varoitukset eivät siirry SM-sarjaan. 

Veikkausliigassa varoitustili nollataan sarjan päätyttyä ennen UECL-lopputurnauksen käynnistymistä. Varoitusten kertymisestä johtuvat pelikiellot eivät tällöin siirry lopputurnausotteluihin mutta muu pelikielto on kärsittävä.

Mahdollinen toistuvista pelikielloista johtuva näiden sääntöjen kohdan 4 tarkoittama lisärangaistus huomioidaan sarjan alusta asti ja mahdollinen ao. sääntökohdan perusteella tuleva pelikielto tulee myös kärsiä, vaikka varoitustili nollataan. Tätä sääntöä sovelletaan myös kahden joukkueen välisissä nousu- ja putoamiskarsintaotteluissa molempien karsintaan osallistuvien joukkueiden osalta.

1.2. Varoitusten kertyminen on sarjakohtaista ja henkilökohtaista kohdassa 1.1. määritetyn mukaisesti. Ottelutuloksen muutoksella tai mitätöinnillä ei ole vaikutusta pelaajan tai taustahenkilön saamiin varoituksiin tai niistä seuraaviin peli- tai toimitsijakieltoihin. Jos ottelun lopputulos määritetään jalkapallosääntö 10:n mukaisilla potkuilla rangaistuspotkupisteeltä, näiden potkujen aikana saadut varoitukset lasketaan myös varoituskertymään.  

1.3. Muissa sarjoissa kuin Veikkausliigassa ja Miesten Ykkösessä, Suomen Cupissa (naiset ja miehet), Regions´Cupissa ja Regions’ Cup Rootsissa, yksittäiset varoitukset aiheuttavat peli- tai toimitsijakieltoa portaittain seuraavasti:

1.3.1. Pelaajan tai taustahenkilön saatua ensimmäiset neljä varoitusta seurauksena on yhden ottelun peli- tai toimitsijakielto.
1.3.2. Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.
1.3.3. Seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon ja tästä seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.

1.4. Veikkausliigassa ja Miesten Ykkösessä varoitukset aiheuttavat peli- tai toimitsijakieltoa seuraavasti:

1.4.1. Pelaajan tai taustahenkilön saatua ensimmäiset neljä varoitusta seurauksena on yhden ottelun peli- tai toimitsijakielto.
1.4.2. Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.
1.4.3. Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.
1.4.4. Seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon ja tästä seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.

Lisärangaistuksia näiden lisäksi tulee silloin, kun kohdan 4 ehdot täyttyvät. 

1.5. Suomen Cupissa (naiset ja miehet) ja Regions’ Cupissa ja Regions’ Cup Rootsissa varoitukset aiheuttavat peli- tai toimitsijakieltoa seuraavasti:

1.5.1. Pelaajan tai taustahenkilön saatua ensimmäiset kaksi varoitusta seurauksena on yhden ottelun peli- tai toimitsijakielto.
1.5.2. Seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon ja tästä seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.

Miesten Suomen Cupissa varoituskertymä lasketaan cupin kolmannelta kierrokselta lähtien ja varoitustili nollataan Cupin puolivälierän jälkeen, mutta mahdollinen peli- tai toimitsijakielto on kärsittävä. Tämä koskee myös joukkueita, jotka siirtyvät Suomen Cupista Regions’ Cupeihin.

Naisten Suomen Cupissa varoituskertymä lasketaan alusta lähtien ja nollataan lohkovaiheen alussa sekä puolivälierän jälkeen, mutta mahdollinen peli- tai toimitsijakielto on kärsittävä.

Mahdollinen toistuvista peli- tai toimitsijakielloista johtuva näiden sääntöjen kohdan 4 tarkoittama lisärangaistus huomioidaan cupin alusta asti, ja mahdollinen ao. sääntökohdan perusteella tuleva peli- tai toimitsijakielto tulee kärsiä, vaikka varoitustili nollataan.

1.6. Jos nuori pelaaja saa pelikauden viimeisessä nuorten ottelussa yksittäisen varoituksen, josta seurauksena on yhden ottelun pelikielto, voi hän kärsiä pelikiellon samalla kaudella oman seuran aikuisten joukkueen ottelussa ja pelata tämän jälkeen sen joukkueen ottelussa, jossa kärsi pelikiellon. Jos varoituksesta seuraa kohdassa 4 mainittu lisärangaistus (ylimääräinen pelikielto), pelikieltoa ei voi kärsiä saman pelikauden aikana. 

1.7. Jos henkilö toimii sekä pelaajana että taustahenkilönä, lasketaan varoituskertymä sarjakohtaisesti yhteen. Ennen varoituskertymän täyttymistä saatu viimeinen varoitus ratkaisee, kärsiikö henkilö peli- vai toimitsijakiellon. Jos henkilö on merkitty ottelupöytäkirjaan sekä pelaajaksi että taustahenkilöksi, pelaaja on ensisijainen rooli. 

2. KENTÄLTÄPOISTON JA TEKNISELTÄ ALUEELTA POISTON VAIKUTUS VAROITUSTEN KERTYMISEEN 

2.1. Jos pelaaja tai taustahenkilö poistetaan kentältä toisen varoituksen takia, kyseiset kaksi varoitusta eivät kerrytä varoituskertymää. Samassa tai aiemmissa otteluissa saadut aiemmat varoitukset jäävät voimaan. 

2.2. Mikäli pelaaja tai taustahenkilö poistetaan suoraan kentältä, hänen samassa ja aiemmissa otteluissa saamansa varoitukset jäävät voimaan. 

3. KENTÄLTÄPOISTO 

3.1. Jos pelaaja saa samassa ottelussa kaksi varoitusta, pelaaja poistetaan kentältä ja seurauksena on yhden ottelun pelikielto. 

3.2. Suorasta kentältäpoistosta on pelaajalle seurauksena kahden (2) ottelun pelikielto. Tämä koskee vain virallisia sarjaotteluita kohdan 5 mukaisesti. Kohdan 4.2. mukainen lisäpelikielto voidaan määrätä myös harjoitusotteluista tai -tapahtumista rangaistusmääräysten mukaisesti. Virallisen ottelun ulkopuolisen tapahtuman johdosta annettu pelikielto kärsitään seuraavissa pelaajan joukkueen virallisissa peleissä. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä määrittelee, missä ottelussa/otteluissa pelikielto kärsitään. 

3.3. Alueellisissa kilpailuissa voi kilpailun järjestäjä antaa erillismääräyksiä koskien pelikiellon pituutta kohdissa 3.1 ja 3.2. Ks. taulukko kohdassa 13.

3.4. Erotuomarin on suorissa kentältäpoistotapauksissa laadittava erillinen raportti ja toimitettava se kilpailunjärjestäjälle erotuomareille annetun ohjeen mukaisesti. 

4. LISÄRANGAISTUKSET 

4.1. Mikäli pelaaja tai taustahenkilö saa kauden aikana vähintään kolme peli- tai toimitsijakieltoa samassa sarjassa yksittäisten varoitusten ja/tai kentältäpoiston johdosta, on seurauksena aina yhden ottelun ylimääräinen peli- tai toimitsijakielto. 

4.2. Kurinpitovaliokunta, kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja tai alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai Palloliiton pääsihteerin nimeämä henkilö alueiden järjestämissä kilpailuissa voivat määrätä rangaistusmääräysten mukaisesti peli- tai toimitsijakieltoa. 

4.3. P20, P17 ja T18 SM-karsintasarjoissa saadut peli- tai toimitsijakiellot siirtyvät SM-sarjaan tai Ykköseen.

5. PELIKIELLON KÄRSIMINEN 

5.1. Pelaaja voi saada pelikieltoa varoitusten kertymisen, kentältäpoiston tai kurinpitomenettelyn seurauksena. Kurinpitomenettelyn perusteella määrätty määräaikainen pelikielto on voimassa kaikissa Palloliiton alaisten lajien virallisissa sarjoissa. Jalkapallossa saatu ottelukohtainen pelikielto koskee vain jalkapalloa. 

5.2. Pelikielto ja mahdollinen kohdan 4 mukainen lisärangaistus on, ellei tässä säännössä muuta todeta, kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen pelikiellon kärsimistä pelaaja ei saa pelata eikä toimia missään joukkueisiin liittyvissä tehtävissä virallisissa otteluissa virallisia otteluita missään muussa joukkueessa, paitsi kohdan 5.4.3 ja 5.4.4 mukaisissa tapauksissa. 

5.3. Pelaaja, jolla muun syyn kuin pelikiellon vuoksi ei ole ottelussa pelioikeutta, ei voi kärsiä ottelussa pelikieltoa. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä määrittelee, missä ottelussa pelikielto kärsitään. 

5.4. Suomen Cupissa (naiset ja miehet), näiden karsinnoissa tai Kakkosen Cupissa tai Regions’ Cupissa tai Regions’ Cup Rootsissa (jatkossa Cup) saatu pelikielto ja/tai toimitsijakielto kärsitään seuraavasti:

5.4.1. Pelikielto kärsitään ensisijaisesti kokonaisuudessaan käynnissä olevan kilpailukauden aikana samassa sarjassa (cup). Pelikielto ei siirry cupin jälkeen tai näiden aikana pelattavaan muuhun sarjaan, ellei tässä pykälässä toisin määrätä.
5.4.2. Mikäli pelikieltoa ei voida kärsiä edellisen kohdan mukaisesti, siirtyy pelikielto kärsittäväksi siihen kotimaiseen cup-muotoiseen sarjaan, johon pelaaja seuraavaksi osallistuu.
5.4.3. Muussa sarjassa saatuja pelikieltoja ei voi kärsiä cupissa. Mikäli pelaaja pelaa muun sarjan otteluiden välissä cupia, on pelaajalla pelioikeus cupissa, ellei kyseessä ole määräaikainen pelikielto.
5.4.4. Mikäli pelaajan joukkue pelaa cupin otteluiden välissä muuta sarjaa, on pelaajalla pelioikeus sarjassa, vaikka hän olisi pelikiellossa cupissa tai sen karsinnoissa saadun pelikiellon johdosta, ellei kyseessä ole määräaikainen pelikielto. 
5.4.5. Mikäli pelaaja on saanut joukkueensa pelaamassa Suomen cupin ottelussa suoran punaisen kortin kentältäpoistokoodien H, I, tai J mukaisen teon johdosta tai jos pelaaja tai taustahenkilö on saanut lisäpeli- tai -toimitsijakiellon, siirretään kielto kärsittäväksi saman joukkueen pelaamaan muuhun sarjaan, jos kiellon kärsiminen osittain tai kokonaan ei ole mahdollista cupin otteluissa. Tällaista toiseen sarjaan siirrettyä pelikieltoa ei lasketa mukaan ko. sarjassa huomioitaviin varoituskiintiöihin ja/tai lisäpelikieltoihin. 

6. PELIKIELLOSSA OLEVAN PELAAJAN PELIOIKEUS 

6.1. Pelikiellossa oleva pelaaja ei saa pelata eikä toimia missään joukkueisiin liittyvissä tehtävissä virallisissa otteluissa, paitsi kohdan 5.4. mukaisissa tapauksissa. 

6.2. Kurinpitoelin voi kieltää toimimisen erotuomarina pelikiellon aikana. 

6.3. Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  

Pelioikeus toisessa seurassa alkaa: 

6.3.1. Kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä, kun siirretään pelaajan edustusoikeus seurasta toiseen.
6.3.2. Kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä, kun aikuinen pelaaja siirtyy farmisopimuksen mukaisesta ylemmästä seurasta alempaan.
6.3.3. Seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä, kun aikuinen pelaaja siirtyy farmisopimuksen mukaisesta alemmasta seurasta ylempään.
6.3.4. Seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä, kun nuori pelaaja siirtyy farmisopimuksen tai yhteistyöseurasopimuksen perusteella.

Mikäli pelaajan sopimus ei jatku samalla kaudella seurassa niin pitkään, että pelikielto tulisi kärsityksi, kärsii hän kuitenkin pelikieltonsa sen joukkueen, jossa pelikielto tuli, seuraavissa otteluissa sillä kaudella. 

Tätä momenttia ei kuitenkaan sovelleta siirtyviin pelikieltoihin, vaan pelaaja kärsii pelikieltonsa kohdan 9 mukaisesti.  

6.4. Pelaaja, joka on pelikiellossa, voi pelata saman seuran toisessa joukkueessa seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä. 

Pelaajan pelioikeus saman seuran toisessa joukkueessa alkaa kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä siitä ottelusta, jossa hän sai pelikiellon, jos kyseessä on aikuinen pelaaja ja pelikielto on saatu ylemmällä sarjatasolla pelaavassa seuran joukkueessa. 

6.5. Mikäli varoitusten tai suoran kentältäpoiston vuoksi pelaajalle tullut pelikielto sarjan keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän pelikiellon tai estää toimimisen taustahenkilönä muissa joukkueissa, voi Palloliiton pääsihteerin määräämä henkilö ko. pelaajan seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä miten rangaistus kärsitään. 

6.6. Mikäli on ilmeistä, että edustusoikeuden siirron yksinomaisena tarkoituksena on siirtyvästä pelikiellosta vapautuminen, voi Palloliiton pääsihteeri tai pääsihteerin nimeämä henkilö määrätä, missä ottelussa siirtyvä pelikielto tulee kärsiä. 

6.7. SPL-nuorten turnausten ja Jalkapallon Kunnossa Kaiken Ikää (KKI)-turnausten tai näihin johtavien karsintojen aikana saatujen pelikieltojen kärsimisestä määrätään turnausohjeissa. 

7. TAUSTAHENKILÖN POISTO TEKNISELTÄ ALUEELTA 

7.1. Mikäli erotuomari poistaa taustahenkilön tekniseltä alueelta, on seurauksena automaattisesti yhden (1) ottelun toimitsijakielto. Tämä koskee vain virallisia sarjaotteluita kohdan 5 mukaisesti. Kohdan 4.2. mukainen lisätoimitsijakielto voidaan määrätä myös harjoitusotteluista tai -tapahtumista rangaistusmääräysten mukaisesti. Virallisen ottelun ulkopuolisen tapahtuman johdosta annettu toimitsijakielto kärsitään seuraavissa taustahenkilön joukkueen virallisissa peleissä. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä määrittelee, missä ottelussa/otteluissa toimitsijakielto kärsitään. 

7.2. Toimitsijakieltoa voi saada myös varoituskertymän tai kurinpitomenettelyn seurauksena. 

7.3. Tekniseltä alueelta poistetun taustahenkilön tulee välittömästi poistua pukuhuoneeseen tai katsomoon, vähintään 20 metrin etäisyydelle teknisen alueen lähimmältä reunalta mitattuna. Tekniseltä alueelta poistamisen jälkeen kaikenlainen pelin ohjaaminen ja/tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on ottelun aikana kiellettyä.  

7.4. Tekniseltä alueelta poistettu henkilö ei saa osallistua pelin jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. 

8. TOIMITSIJAKIELLON KÄRSIMINEN 

8.1. Toimitsijakielto ja mahdollinen kohdan 4 mukainen lisärangaistus on, ellei tässä säännössä muuta todeta, kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa toimitsijakielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen toimitsijakiellon kärsimistä henkilö ei saa toimia virallisissa otteluissa missään joukkuetehtävissä, mukaan luettuna pelaaminen, missään joukkueessa muissa joukkueissa, paitsi soveltaen kohdan 5.4. mukaisissa tapauksissa. 

8.2. Kurinpitoelin voi kieltää toimimisen erotuomarina toimitsijakiellon aikana. 

8.3. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen kanssa ottelun yhteydessä. Kielto astuu voimaan siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle, kuitenkin viimeistään 90 minuuttia ennen ottelun alkua. Hän ei saa olla pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. Hän ei saa myöskään osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen.

Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus olla ottelun aikana katsomossa tai muulla yleisölle tarkoitetulla alueella, mutta kaikenlainen pelin ohjaaminen tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä. 

8.4. Seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan rangaista seuraa ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus. 

8.5. Mikäli toimitsijakielto sarjan keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän toimitsijakiellon tai estää pelaamisen muissa joukkueissa, voi Palloliiton pääsihteerin määräämä henkilö ko. henkilön seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä miten rangaistus kärsitään. 

9. SIIRTYVÄT PELI- JA TOIMITSIJAKIELLOT 

9.1. Varoituskertymän täyttymisestä seurannut pelikielto siirtyy seuraavalle kaudelle vain, mikäli siitä seuraa lisäpelikielto.

9.2. Kentältäpoistosta seurannut pelikielto siirtyy aina seuraavalle pelikaudelle siltä osin, kun sitä ei ole kärsitty. 

9.3. Seuraavalle pelikaudelle siirtyvää peli- tai toimitsijakieltoa voidaan painavista syistä lieventää tai se voidaan poistaa Palloliiton pääsihteerin nimeämän henkilön päätöksellä pelaajan tai seuran sitä anoessa. Kilpailunjärjestäjä voi poistaa vanhentuneet ottelukohtaiset pelikiellot. Pelikielto vanhentuu, kun sen saamisesta on kulunut kolme kautta; kuluvan kauden ja kahden edellisen kauden takaiset kärsimättömät ottelumääräiset peli- ja toimitsijakiellot poistetaan. 

9.4. Siirtyvät peli- ja toimitsijakiellot ovat aina pelaaja- ja taustahenkilökohtaisia, ja ne kärsitään siinä sarjassa, johon pelaajan tai taustahenkilön seuraavan kauden joukkue osallistuu. Mikäli kyseessä on pelaajastatukseltaan ammattilainen tai sopimuksellinen amatööri, katsotaan pelaajan seuraavan kauden joukkueeksi se joukkue, jonka kanssa pelaajalla on sopimus uudelle kaudelle. Amatööripelaaja ja taustahenkilö kärsivät pelikiellon ensisijaisesti siinä joukkueessa, jossa siirtyvä pelikielto on saatu. 

Jos amatööripelaaja tai taustahenkilö toimii seuraavalla kaudella useassa joukkueessa ja yksikään joukkueista ei ole sama kuin missä pelikielto on saatu, siirtyvä peli- tai toimitsijakielto kärsitään siinä joukkueessa, joka pelaa pelikauden ensimmäisen virallisen ottelun. 

9.5. Nuori pelaaja kärsii siirtyvän pelikieltonsa ensisijaisesti siinä sarjassa, johon pelaajan joukkue seuraavalla kaudella osallistuu. Jos tämä ei ole mahdollista, noudatetaan kohtaa 9.4. 

9.6. Toimitsijakielto siirtyy seuraavalle kaudelle. Varoituskertymän täyttymisestä seurannut toimitsijakielto siirtyy seuraavalle kaudelle vain, mikäli siitä seuraa lisätoimitsijakielto. 

10. SEUROJEN VALVONTAVELVOITE JA RANGAISTUKSISTA RAPORTOIMINEN 

10.1. Seurojen tulee kirjata ja valvoa pelaajiensa ja taustahenkilöidensä varoitukset ja peli- ja toimitsijakiellot. 

10.2. Erotuomareiden tulee merkitä pelaajien ja taustahenkilöiden ottelukohtaiset varoitukset ja kentältäpoistot pöytäkirjaan ja raportoida niistä kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.  

11. VIRHEELLISET RANGAISTUKSET JA TÖRKEÄT RIKKOMUKSET 

11.1. Mikäli pelaajaa tai taustahenkilöä rangaistaessa on tapahtunut ilmeinen virhe, ja pelaaja tai taustahenkilö on aiheetta saanut varoituksen tai poistettu kentältä tai tekniseltä alueelta, voi Palloliiton pääsihteerin nimeämä henkilö valtakunnallisissa kilpailuissa tai alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai Palloliiton pääsihteerin nimeämä henkilö alueiden järjestämissä kilpailuissa tehdä päätöksen rangaistuksen kohdentamisesta saman joukkueen oikealle pelaajalle tai taustahenkilölle. 

11.2. Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa, Kansallisessa Liigassa, ja Naisten Ykkösessä, Naisten Kakkosessa, Miesten ja Naisten sekä Suomen Cupissa ja Regions´Cupeissa on mahdollista anoa kentältäpoiston tai tekniseltä alueelta tapahtuneen poistamisen aiheuttaman pelikiellon tai toimitsijakiellon poistamista. Anomuksen voi tehdä kentältä poistetun pelaajan tai tekniseltä alueelta poistetun taustahenkilön seura. Anomus on lähetettävä 48 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä Suomen Palloliittoon ja siihen on liitettävä kuitti 500 euron käsittelymaksun maksamisesta. Myöhästyneitä anomuksia ei oteta käsittelyyn. Mikäli anomus hyväksytään ja peli- tai toimitsijakielto poistetaan, maksu palautetaan. 

Liiton pääsihteerin nimeämä kolmihenkinen ryhmä voi poistaa kentältäpoiston aiheuttaman pelikiellon tai tekniseltä alueelta tapahtuneen poistamisen aiheuttaman toimitsijakiellon, mikäli videokuvan tai muun materiaalin perusteella on täysin varmaa, että kyseinen pelaaja tai taustahenkilö ei ole syyllistynyt sellaiseen tekoon, josta voidaan antaa punainen tai keltainen kortti tai taustahenkilö perustellusti poistaa tekniseltä alueelta. Ryhmä ei voi ottaa kantaa erotuomarin tekemiin tulkinnallisiin päätöksiin. Vaikka ryhmä poistaisi peli- tai toimitsijakiellon, ei se voi poistaa saatua punaista tai keltaista korttia. Ryhmällä ei ole mahdollisuutta lieventää peli- tai toimitsijakieltoa. Ryhmä voi vain joko hylätä anomuksen tai poistaa pelikiellon tai toimitsijakiellon kokonaan. 

Ennen asiaa koskevaa päätöstä ryhmän on kuultava erotuomaria ja muuta erotuomaristoa asiasta ja asiaa koskeva päätös tulee saattaa ottelun erotuomaristolle tiedoksi. 
Ryhmän asiassa tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa. 

11.3. Mikäli on tapahtunut törkeä sääntöjen vastainen rikkomus, voi Palloliiton pääsihteerin nimeämä henkilö määrätä väliaikaisen peli- tai toimitsijakiellon, joka on voimassa, kunnes valtakunnallisissa kilpailuissa kurinpitovaliokunta tai alueiden järjestämissä kilpailuissa alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä on käsitellyt asian. Väliaikaiseen peli- tai toimitsijakieltoon määrättävälle tulee antaa rangaistusmääräysten mukainen mahdollisuus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen määräämistä.  

11.4. Näiden päätösten valmistelussa voidaan käyttää puolueetonta video- ja muuta kuva- tai äänimateriaalia. 

12. OTTELUN LOPETTAMINEN ENNEN TÄYTTÄ AIKAA TAI LUOVUTETTU OTTELU 

12.1. Mikäli ottelu, joka on lopetettu ennen täyttä aikaa, pelataan uudelleen, kaikki ottelun aikana saadut varoitukset poistetaan. Viimeksi mainittu ei kuitenkaan koske kurinpitoprosessin seurauksena tulleita ylimääräisiä peli- tai toimitsijakieltoja.  Jos ottelua ei pelata uudelleen, varoitukset jäävät voimaan.  

12.2. Kentältäpoisto tai taustahenkilön tekniseltä alueelta poisto aiheuttaa automaattisen peli- tai toimitsijakiellon kohtien 3 ja 7 mukaisesti, vaikka ottelu lopetetaan ennen täyttä aikaa. 

12.3. Mikäli pelaaja on ollut pelikiellossa tai taustahenkilö toimitsijakiellossa ottelussa, joka on lopetettu ennen täyttä aikaa, katsotaan ne kärsityksi, jos pelaajan tai taustahenkilön joukkue ei ole ollut aiheuttamassa ottelun lopettamista ennen täyttä aikaa. 

12.4. Peli- tai toimitsijakieltoa ei voi kärsiä luovutetussa ottelussa.

13. KENTÄLTÄPOISTOJEN AUTOMAATTISET SEURAUKSET (TAULUKKO)

Kilpailunjärjestäjä voi tehdä alla olevasta taulukosta poikkeavia erillismääräyksiä.

Koodi

Kentältäpoiston syy

Aikuiset ja valtakunnalliset nuorten sarjat

Alueelliset P/T16-20

P/T15-12

P/T 11 ja nuoremmat

H

raaka peli (kuten kohtuuton tai järjetön voiman käyttö)

2

2

1

0

I

väkivaltainen käytös (kuten piittaamaton tai väkivaltainen toiminta)

2

2

1

0

J

vastustajan tai jonkun muun päälle tai kohti sylkeminen

2

2

1

0

K

vastustajan maalin, tai ilmeisen maalintekomahdollisuuden estäminen pelaamalla palloa tarkoituksellisesti käsin

2

1

0

0

L

kohti vastustajan maalia liikkuvan vastapelaajan ilmeisen maalintekomahdollisuuden estäminen

2

1

0

0

M

hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö ja/tai eleet

2

2

1

0

N

toinen varoitus samassa ottelussa

1

1

0

0

Varoitukset ja kentältäpoistot 2021 - Varningar och utvisningar 2021 >>

FOTBOLLENS BESTÄMMELSER FÖR VARNINGAR OCH UTVISNINGAR 2022

1. ACKUMULERING AV VARNINGAR

1.1. Spelares eller lagfunktionärs erhållna enskilda varningar har betydelse i följande nationella serier som genomförs som tävlingar i serieformat: Tipsligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, P20, P17 och F18 FM-kvalserien samt FM-serien, P20, P17 och F18 Ettorna, Nationella Ligan, Damernas Etta och Damernas Tvåa samt i följande regionala serier: Herrarnas Trea, Herrarnas Fyra och Damernas Trea.

I övriga regionala serier besluter regionen i sina särskilda bestämmelser om ackumulering av varningar och deras inverkan på spel. Om det under säsongen spelas serier där det deltar lag både från serier där varningar ackumuleras och från serier där varningar inte ackumuleras, nollas varningskontona när ifrågavarande serie startar. Detta gäller också eventuella upp- eller nedflyttningskvalmatcher.  

De varningar som spelare erhållit i Finska Cupen (damer och herrar) ackumuleras till varningskontot endast i ifrågavarande serier.

Varningar som erhållits i Herrarnas Finska Cup följer med till Regions´Cup och Regions’ Cup Roots, där man till lämpliga delar följer bestämmelserna för Herrarnas Finska Cup.

De enskilda varningar som spelare erhållit i ungdomarnas FM-kvalserier flyttas inte med till FM-serien.

I Tipsligan nollställs varningskontot efter seriens slut innan UECL-slutturneringen startar. Avstängningar till följd av ackumulerade varningar överflyttas då inte till slutturneringen, men annan avstängning skall avtjänas.

Eventuell tilläggbestraffning som uppkommer till följd av upprepade spelförbud i enlighet med dessa bestämmelsers punkt 4 beaktas från och med seriestarten, och eventuellt spelförbud som uppkommer på basen av ifrågavarande regelpunkt skall också avtjänas, även om varningskontot nollställs. Denna regel tillämpas även i upp- och nedflyttningskvalmatcher mellan två lag för bägge lagen som deltar i kvalet.

1.2. Varningsackumuleringarna gäller per serie och är personliga i enlighet med bestämmelserna i punkt 1.1. Ändring eller ogiltigförklarande av matchresultat har ingen inverkan på de varningar eller på de efterföljande spel-eller funktionärsförbud som spelare eller funktionär har fått. Om matchens slutresultat fastställs med straffsparksläggning i enlighet med fotbollsregel 10, räknas de varningar som erhållits under dessa straffsparkar också till varningskontot. 

1.3. Med undantag för Tipsligan och Herrarnas Etta, Finska Cupen (damer och herrar), Regions’ Cup och Regions’ Cup Roots medför enskilda varningar spel- eller funktionärsförbud stegvis enligt följande:

1.3.1. När spelare eller lagfunktionär erhållit sina första fyra varningar följer spel- eller funktionärsförbud på en match.

1.3.2. Följande tre varningar medför spel- eller funktionärsförbud på en match.

1.3.3. Följande två varningar medför spel- eller funktionärsförbud på en match och därpå följande två varningar medför alltid spel- eller funktionärsförbud på en match.

1.4. I Tipsligan och Herrarnas Etta medför varningar spel- eller funktionärsförbud enligt följande:

1.4.1. När spelare eller lagfunktionär erhållit sina första fyra varningar följer spel- eller funktionärsförbud på en match.

1.4.2. Följande tre varningar medför spel- eller funktionärsförbud på en match.

1.4.3. Följande tre varningar medför spel- eller funktionärsförbud på en match.

1.4.4. Följande två varningar medför spel- eller funktionärsförbud på en match och därpå följande två varningar medför alltid spel- eller funktionärsförbud på en match.

Tilläggsbestraffningar tillkommer utöver dessa då villkoren i punkt 4 uppfylls.

1.5. I Finska Cupen (damer och herrar) och i Regions´ Cup och Regions’ Cup Roots medför varningar spel- eller funktionärsförbud enligt följande:

1.5.1. När spelare eller lagfunktionär erhållit sina första två varningar följer spel- eller funktionärsförbud på en match.

1.5.2. Följande två varningar medför spel- eller funktionärsförbud på en match och därpå följande två varningar medför alltid spel- eller funktionärsförbud på en match.

I Herrarnas Finska Cup startar varningsackumuleringen från och med cupens tredje omgång och varningskontot nollas efter Cupens kvartsfinal, men eventuellt spel- eller funktionärsförbud måste avtjänas. Detta gäller också lag som flyttar från Finska Cupen till Regions’ Cuperna.

I damernas Finska Cup startar varningsackumuleringen ända från början och nollas i början av gruppfasen samt efter kvartsfinal, men eventuellt spel- eller funktionärsförbud måste avtjänas.

Eventuell tilläggbestraffning som uppkommer till följd av upprepade spel- eller funktionärsförbud i enlighet med dessa bestämmelsers punkt 4 beaktas från cupens början, och eventuellt spel- eller funktionärsförbud som uppkommer i enlighet med ifrågavarande regelpunkt skall avtjänas, även om varningskontot nollställs.

1.6. Om en ungdomsspelare får enskild varning i spelsäsongens sista ungdomsmatch, där påföljden är en matchs spelförbud, kan spelaren avtjäna spelförbudet under samma säsong i den egna föreningens vuxenlag och därefter spela i det lag där spelförbudet avtjänades. Om påföljden för varningen är tilläggsbestraffning enligt punkt 4 (extra spelförbud), kan spelförbudet inte avtjänas under samma spelsäsong.

1.7. Om en person är verksam som både spelare och lagfunktionär räknas varningsackumuleringen ihop per serie. Den sista varningen före full varningsackumulering avgör om personen skall avtjäna spel- eller funktionärsförbud. Om personen är antecknad som både spelare och lagfunktionär i matchprotokollet, är spelare den primära rollen.

2. INVERKAN AV UTVISNING OCH AVLÄGSNANDE FRÅN TEKNISKA OMRÅDET PÅ ACKUMULERINGEN AV VARNINGAR

2.1. Om spelare eller lagfunktionär avlägsnas från plan till följd av en andra varning ackumulerar inte dessa två varningar varningsackumuleringen. Varningar som erhållits i samma match eller tidigare matcher kvarstår.

2.2. Om spelare eller lagfunktionär utvisas direkt från plan kvarstår dennes varningar som erhållits i samma match och tidigare matcher.

3. UTVISNING

3.1. Om spelare erhåller två varningar i samma match blir spelaren utvisad och får spelförbud i en match.

3.2. Vid direkt utvisning följer två matchers spelförbud för spelaren. Detta gäller endast officiella seriematcher i enlighet med punkt 5. Extra spelförbud i enlighet med punkt 4.2 kan utdömas även för träningsmatcher eller -händelser i enlighet med straffbestämmelserna. Spelförbud som ges till följd av händelse utanför officiell match avtjänas vid de följande officiella matcherna för spelarens lag. Vid behov fastställer tävlingsarrangören i vilken match/vilka matcher spelförbudet skall avtjänas.

3.3. I regionala tävlingar kan tävlingsarrangören ge särskilda bestämmelser ifråga om längden på spelförbudet i punkterna 3.1 och 3.2. Se tabellen under punkt 13.

3.4. Domaren skall vid direkta utvisningar skriva en separat rapport och skicka den till tävlingsarrangören i enlighet med de direktiv som domarna fått.

4. TILLÄGGSBESTRAFFNINGAR

4.1. Ifall spelare eller lagfunktionär under säsongen får minst tre spel- eller funktionärsförbud i samma serie till följd av enskilda varningar och/eller utvisningar, blir följden alltid extra spel- eller funktionärsförbud på en match.

4.2. Disciplinutskottet, disciplinutskottets ordförande eller den regionala arbetsgrupp som behandlar disciplin- och protestärenden eller av förbundets generalsekreterare utsedd person kan i regionala tävlingar utdöma spel- eller funktionärsförbud i enlighet med straffbestämmelserna.

4.3. Spel- eller funktionärsförbud som erhållits i P20, P17 och F18 FM-kvalserierna överförs till FM-serien eller Ettan.

5. AVTJÄNANDE AV SPELFÖRBUD

5.1. Spelare kan erhålla spelförbud till följd av ackumulerade varningar, utvisning eller disciplinärt förfarande. Tidsbundet spelförbud som utdöms på basen av disciplinärt förfarande är i kraft i alla officiella serier i grenar som är underställda Bollförbundet. Matchspecifikt spelförbud som erhållits i fotboll gäller endast fotboll.

5.2. Spelförbud och eventuell tilläggsbestraffning enligt punkt 4 måste, om inte annat anges i denna regel, avtjänas omedelbart i följande officiella matcher för det lag där spelförbudet erhållits. Före avtjänande av spelförbudet får spelaren inte spela och inte heller handha några uppgifter som har att göra med lagen i officiella matcher i något annat lag, förutom i fall i enlighet med punkterna 5.4.3 och 5.4.4.

5.3. Spelare som till följd av annan orsak än spelförbud inte har spelrätt i match, kan inte avtjäna spelförbud i den matchen. Vid behov fastställer tävlingsarrangören i vilken match spelförbudet skall avtjänas.

5.4. Spelförbud och/eller funktionärsförbud som erhållits i Finska Cupen (damer och herrar) eller i Regions’ Cup eller i Regions’ Cup Roots avtjänas enligt följande:

5.4.1. Spelförbud avtjänas i första hand i sin helhet under pågående tävlingssäsong i samma serie (cup). Spelförbudet överförs inte till annan serie som spelas efter cupen eller samtidigt som denna, om inte annat fastställs i denna paragraf.

5.4.2. Om spelförbud inte kan avtjänas i enlighet med föregående punkt, överförs spelförbudet till den inhemska serie i cupformat som spelaren nästa gång deltar i.

5.4.3. Spelförbud som erhållits i annan serie kan inte avtjänas i cupen. Ifall spelaren spelar i cup mellan matcherna i annan serie har spelaren spelrätt i cupen, så länge det inte är frågan om ett tidsbundet spelförbud.

5.4.4. Om spelarens lag spelar i annan serie mellan cupmatcherna, har spelaren spelrätt i serien även om hen är i spelförbud i cupen eller till följd av spelförbud som erhållits i dess kval, så länge det inte är frågan om ett tidsbundet spelförbud.

5.4.5 Om spelare erhållit direkt rött kort i cupmatch med eget lag enligt utvisningskoderna H, I eller J, eller om spelare eller lagfunktionär erhållit extra spel- eller funktionärsförbud, överflyttas förbudet att avtjänas i annan serie för samma lag, om det inte är möjligt att avtjäna förbudet delvis eller i sin helhet i cupmatcherna. Dylikt spelförbud som flyttas över till annan serie räknas inte in i de varningskvoter och/eller extra spelförbud som ska beaktas i ifrågavarande serie.

6. SPELRÄTT FÖR SPELARE I SPELFÖRBUD

6.1. Spelare i spelförbud får inte spela eller handha andra uppgifter i laget i officiella matcher, med undantag för fall i enlighet med punkt 5.4.

6.2. Ett disciplinorgan kan förbjuda verksamhet som domare under spelförbud.

6.3. Spelare i spelförbud kan byta förening under spelförbud, men spelrätten i den andra föreningen kan börja först när spelaren avtjänat sitt spelförbud. Spelrätten i den andra föreningen börjar:

6.3.1. På den sjätte dagen efter avtjänat spelförbud när spelarens representationsrätt överförs från en förening till en annan.

6.3.2. På den sjätte dagen efter avtjänat spelförbud när seniorspelare i enlighet med ett farmavtal överförs från en högre förening till en lägre.

6.3.3. Följande dag efter avtjänat spelförbud när seniorspelare i enlighet med ett farmavtal överförs från en lägre förening till en högre.

6.3.4. Följande dag efter avtjänat spelförbud när ungdomsspelare överförs på basen av ett farmavtal eller samarbetsföreningsavtal.

Om en spelares avtal inte fortsätter i föreningen under samma säsong så länge att spelaren kan avtjäna spelförbudet, avtjänar dock spelaren sitt spelförbud i de följande matcherna för det lag där spelförbudet erhölls under den säsongen.

Detta tillämpas dock inte vid överföring av spelförbud, utan spelaren skall avtjäna sitt spelförbud i enlighet med punkt 9.

6.4. Spelare i spelförbud kan spela för annat lag i samma förening följande dag efter avtjänat spelförbud.

Spelarens spelrätt i annat lag i samma förening börjar dock tidigast på den sjätte dagen från den match där spelaren fick sitt spelförbud, om det är frågan om en seniorspelare och spelförbudet har erhållits i föreningens lag som spelar på högre serienivå.

6.5. Om det spelförbud som spelare ålagts till följd av varningar eller direkt utvisning blir orimligt långt på grund av avbruten serie eller annan acceptabel orsak, eller förhindrar verksamhet som lagfunktionär i annat lag, kan av Bollförbundets generalsekreterare utnämnd person på anhållan av ifrågavarande spelare behandla ärendet och fastställa hur straffet skall avtjänas.

6.6. Ifall det är uppenbart att den enda orsaken till överföring av representationsrätt är för att undgå överfört spelförbud, kan Bollförbundets generalsekreterare eller av generalsekreteraren utsedd person fastställa i vilken match det överförda spelförbudet skall avtjänas.

6.7. Avtjänande av spelförbud som erhållits i FBF:s ungdomsturneringar och i fotbollens "Kunnossa Kaiken Ikää" (KKI)-turneringar eller i dessas kvalmatcher fastställs i turneringsdirektiven.

7. AVLÄGSNANDE AV LAGFUNKTIONÄR FRÅN DET TEKNISKA OMRÅDET

7.1 Om domaren avlägsnar en lagfunktionär från det tekniska området följer automatiskt ett funktionärsförbud på en match. Detta gäller endast officiella seriematcher i enlighet med punkt 5. Extra funktionärsförbud i enlighet med punkt 4.2 kan fastställas också för träningsmatcher eller -händelser i enlighet med straffbestämmelserna. Funktionärsförbud som ges till följd av händelse utanför officiell match avtjänas i lagfunktionärens följande officiella matcherna. Vid behov fastställer tävlingsarrangören i vilken match/i vilka matcher funktionärsförbudet skall avtjänas.

7.2. Funktionärsförbud kan också erhållas till följd av varningsackumulering eller disciplinärt förfarande.

7.3 Lagfunktionär som blivit avlägsnad från det tekniska området skall omedelbart avlägsna sig till omklädningsrummet eller till läktaren, på minst 20 meters avstånd från det tekniska områdets närmaste kant. Efter avlägsnande från det tekniska området är allehanda ledning av spelet och/eller kontakt med laget under matchens gång förbjudet.

7.4. Person som blivit avlägsnad från det tekniska området får inte delta i presskonferens efter match.

8. AVTJÄNANDE AV FUNKTIONÄRSFÖRBUD

8.1. Funktionärsförbud och eventuell tilläggsbestraffning i enlighet med punkt 4 skall, om inte annat fastslås i denna regel, avtjänas omedelbart i följande officiella matcher för det lag där funktionärsförbudet har erhållits. Innan funktionärsförbudet är avtjänat får personen inte handha några som helst laguppgifter, inklusive spel, i något lag, förutom i fall som tillämpas i enlighet med punkt 5.4.

8.2. Ett disciplinorgan kan förbjuda verksamhet som domare under funktionärsförbud.

8.3. Person i funktionärsförbud får inte ha något att göra med lagen i samband med matchen. Förbudet träder ikraft då laget anländer till matchplatsen, dock senast 90 minuter före matchstart. Personen får inte vara i omklädningsrummet eller i dess närhet. Personen får inte heller delta i presskonferens efter match.

Person i funktionärsförbud har rätt att vara på läktaren under matchen eller på annat område som är avsett för publik, men allehanda ledning av match eller kontakt med laget är förbjudet.

8.4. Föreningen ansvarar för att funktionärsförbudet efterföljs. Föreningen kan bestraffas om funktionärsförbudet inte följs och personen i funktionärsförbud kan få tilläggsbestraffning.

8.5. Ifall funktionärsförbudet orsakar ett orimligt långt funktionärsförbud till följd av avbruten serie eller annan acceptabel orsak eller förhindrar spel i andra lag, kan av förbundets generalsekreterare utsedd person på basen av ansökan från ifrågavarande persons förening behandla ärendet och fastställa hur bestraffningen skall avtjänas.   

9. ÖVERFÖRING AV SPEL- OCH FUNKTIONÄRSFÖRBUD

9.1. Spelförbud till följd av full varningsackumulering överförs till följande säsong, endast om det efterföljs av ett extra spelförbud.

9.2. Spelförbud till följd av utvisning överförs alltid till följande spelsäsong till den del det inte har avtjänats.

9.3. Spel- eller funktionärsförbud som överförs till följande spelsäsong kan av tungt vägande skäl lindras eller tas bort på beslut av person utsedd av förbundets generalsekreterare efter att spelaren eller föreningen anhållit om detta. Tävlingsarrangören kan ta bort föråldrade matchspecifika spelförbud. Ett spelförbud föråldras när det har förflutit tre säsonger från dess erhållande; icke-avtjänade matchspecifika spel- och funktionärsförbud från pågående säsong och de två föregående säsongerna tas bort.

9.4. Överförda spel- och funktionärsförbud är alltid spelar- eller lagfunktionärspecifika och de avtjänas i den serie där spelarens eller lagfunktionärens lag deltar följande säsong. Om det gäller en spelare med status som professionell eller amatör under kontrakt, anses spelarens lag följande säsong vara det lag som spelaren har kontrakt med den nya säsongen. Amatörspelare och lagfunktionär avtjänar spelförbudet i första hand i det lag där spelförbudet som ska överföras erhållits. Ifall amatörspelare eller lagfunktionär följande säsong är verksam i flera lag och inget av lagen är detsamma som där spelförbudet erhållits, avtjänas spel- eller funktionärsförbudet som ska överföras i det lag som spelar den första officiella matchen under spelsäsongen.

9.5. Ungdomsspelare avtjänar sitt spelförbud som ska överföras i första hand i den serie där spelarens lag deltar följande säsong. Ifall detta inte är möjligt efterföljs punkt 9.4.

9.6. Funktionärsförbud överförs till följande säsong. Funktionärsförbud till följd av full varningsackumulering överförs till följande säsong endast om det efterföljs av ett extra funktionärsförbud.

10. FÖRENINGARNAS ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET OCH RAPPORTERING OM BESTRAFFNINGAR

10.1. Föreningarna skall bokföra och övervaka sina spelares och lagfunktionärers varningar och spel- och funktionärsförbud.

10.2. Domarna skall anteckna spelarnas och lagfunktionärernas varningar och utvisningar för varje match i protokollet och rapportera dem i enlighet med tävlingsarrangörens direktiv.

11. FELAKTIGA BESTRAFFNINGAR OCH GROVA FÖRSEELSER

11.1. Om det vid bestraffning av spelare eller lagfunktionär har skett ett uppenbart fel, och spelaren eller lagfunktionären utan orsak har fått en varning eller blivit avlägsnad från planen eller det tekniska området, kan av förbundets generalsekreterare utsedd person vid tävlingar arrangerade av förbundet, eller den regionala arbetsgrupp som behandlar disciplin- och protestärenden eller av förbundets generalsekreterare utsedd person vid regionala tävlingar besluta att straffet riktas till samma lags rätta spelare eller lagfunktionär.

11.2. I Tipsligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan, Damernas Etta och Damernas Tvåa, Herrarnas och Damernas Finska Cup samt Regions’ Cuperna är det möjligt att anhålla om upphävning av spel- eller funktionärsförbud till följd av direkt utvisning eller utvisning från tekniska området. Anhållan kan göras av föreningen för den utvisade spelaren eller den lagfunktionär som avlägsnats från det tekniska området. Anhållan skall skickas inom 48 timmar från det att matchen slutat till Finlands Bollförbund och till anhållan skall bifogas kvitto på att hanteringsavgiften på 500 euro är betald. Försenad anhållan behandlas inte. Om anhållan godkänns och spel- eller funktionärsförbudet upphävs återbetalas avgiften.

Den trepersoners grupp som är utsedd av förbundets generalsekreterare kan upphäva spelförbud till följd av direkt utvisning eller funktionärsförbud till följd av utvisning från tekniska området, om det via video eller annat material helt kan säkerställas att ifrågavarande spelare eller funktionär inte har gjort sig skyldig till sådan handling som man kan ge rött eller gult kort för eller motiverat avlägsna funktionär från det tekniska området. Gruppen kan inte ta ställning till domarens tolkningsbeslut. Även om gruppen upphäver spel- eller funktionärsförbudet, kan den ej ta bort det erhållna röda eller gula kortet. Gruppen har inga möjligheter att mildra spel- eller funktionärsförbud. Gruppen kan endast endera avslå anhållan eller upphäva spelförbudet eller funktionärsförbudet helt.

Innan gruppen fattar sitt beslut skall den höra domaren och assisterande domarna i ärendet, och beslutet i ärendet skall tillkännages domarna.

Gruppens beslut i ärendet är slutgiltigt och det kan inte överklagas.

11.3. Vid händelse av grov förseelse mot reglerna, kan av förbundets generalsekreterare utsedd person utdöma ett tillfälligt spel- eller funktionärsförbud som är i kraft tills ärendet behandlats av disciplinutskottet i tävlingar som arrangerats av förbundet eller av den regional arbetsgrupp som behandlar disciplin- och protestärenden i tävlingar som arrangerats av regionerna. Person som blir försatt i tillfälligt spel- eller funktionärsförbud skall i enlighet med straffbestämmelserna ges möjlighet att bli hörd innan straffet bestäms.

11.4. Vid förberedelse av dessa beslut kan opartiskt video- och annat bild- eller ljudmaterial användas.

12. AVBRYTANDE AV MATCH FÖRE FULL TID ELLER W.O.-MATCH

12.1. Vid omspel av match som avbrutits före full tid annulleras alla varningar som erhållits i matchen. Det senare gäller dock inte för extra spel- eller funktionärsförbud som erhållits till följd av disciplinär process. Om matchen inte spelas om är varningarna fortfarande i kraft.

12.2. Utvisning eller avlägsnande av funktionär från det tekniska området leder till automatiskt spel- eller funktionärsförbud i enlighet med punkterna 3 och 7, även om matchen avbryts före full tid.

12.3. Spelare som varit i spelförbud eller lagfunktionär som varit i funktionärsförbud i match som avslutats före full tid, anses ha avtjänat förbudet om spelarens eller lagfunktionärens lag inte är orsaken till att matchen avslutats före full tid.

12.4. Spel- eller funktionärsförbud kan inte avtjänas i en match där w.o. givits.

13. AUTOMATISKA FÖLJDER AV UTVISNINGAR (TABELL)

Tävlingsarrangören kan göra avvikande särskilda bestämmelser från nedanstående tabell.

Kod

Orsak till utvisning

Seniorer och nationella ungdomsserier

Regionala P/F 16-20

P/F 15-12

P/F 11 och yngre

H

grovt spel (såsom orimligt eller hejdlöst bruk av våld)

2

2

1

0

I

våldsamt uppförande (såsom likgiltigt eller våldsamt agerande)

2

2

1

0

J

spottande på eller mot motståndare eller någon annan

2

2

1

0

K

förhindrande av mål eller uppenbar målchans genom att avsiktligt spela bollen med handen

2

1

0

0

L

förhindrande av uppenbar målchans för motståndare som rör sig mot motståndarens mål

2

1

0

0

M

oanständigt, kränkande eller förolämpande språkbruk och/eller gester

2

2

1

0

N

en andra varning i samma match

1

1

0

0