Ohjeet teknistä aluetta koskevien määräysten soveltamiseen jalkapallossa ja futsalissa.

1. Taustaa
Teknistä aluetta koskevien määräysten soveltamisessa on ollut epäselvyyttä. Tämän ohjeen tarkoituksena on muistuttaa voimassa olevista määräyksistä ja antaa käytännön esimerkkejä niiden noudattamisesta ja soveltamisesta. Nämä määräykset koskevat kaikkia Palloliiton tai sen alueen alaisia jalkapallo- tai futsalotteluita.

2. Tekninen alue
Tekninen alue on määritelty sekä jalkapallo- että futsalsäännöissä (sääntö numero 1). Tekninen alue on määritelty alue taustahenkilöille, vaihtopelaajille ja kentältä vaihdetuille pelaajille. Tekninen alue merkitään rajoin. Suomen Palloliiton sarjojen järjestämistä koskevissa määräyksissä on annettu lisämääräyksiä koskien teknistä aluetta sekä alueella olevia henkilöitä ja siellä toimimista. 

3. Teknisellä alueella olevien henkilöiden määrä ja toiminta
Teknisellä alueella saa olla jalkapallossa ottelun aikana enintään seitsemän vaihtopelaajaa ja seitsemän muuta nimettyä joukkueen taustahenkilöä, futsalissa yhdeksän vaihtopelaajaa ja kuusi joukkueen taustahenkilöä (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, lääkäri jne.).

Taustahenkilöiden on oltava nimettyinä (=ruksi) ottelupöytäkirjassa ja heidän tulee olla rekisteröitynä Pelipaikka-järjestelmään, jotta heidät voidaan lisätä ottelupöytäkirjaan. 

Taustahenkilöiden on pääsääntöisesti pysyttävä teknisellä alueella. Poikkeuksena on tilapäinen poistuminen otteluun liittyvien tehtävien niin vaatiessa. On huomattava, että ottelupöytäkirjaan merkityn vastuuhenkilön on oltava teknisellä alueella ottelun aikana. 

Esimerkki 1: Joukkueen huoltaja saa poistua tekniseltä alueelta hoitamaan huoltajan tehtäviin liittyviä tehtäviä.
Esimerkki 2: Joukkueen valmentaja ei saa poistua ottelun aikana tekniseltä alueelta katsomoon ohjaamaan joukkueen peliä. 
Esimerkki 3: Jos joukkueen vakituinen vastuuhenkilö on estynyt olemasta ottelupaikalla tai teknisellä alueella ottelun ajan, on hänen luovutettava ottelukohtainen vastuu jollekin toiselle henkilölle TASO-järjestelmän käytännön mukaisesti. Jos vastuuhenkilö ei ole paikalla, ei kokoonpanoon voi tehdä muutoksia pöytäkirjan lukitsemisen jälkeen. 
Esimerkki 4 Peli- tai toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla teknisellä alueella eikä merkittynä pöytäkirjaan.

4. Erikoistilanteet

Esimerkki 1: Videokuvaaja. Jos joukkueen videoinnista vastaavan henkilön on oltava ottelun aikana muualla kuin teknisellä alueella, häntä ei pidä merkitä ottelupöytäkirjaan.
Esimerkki 2: Katsomovalmentaja. Jos joukkueen valmentaja haluaa seurata ottelun kulkua katsomosta, ei häntä pidä merkitä ottelupöytäkirjaan. Tällöin hänellä ei myöskään ole oikeutta tulla tekniselle alueelle ottelun aikana, pois luettuna puoliaikojen välinen tauko, jos joukkue viettää tauon teknisellä alueella. Katsomovalmentaja voi olla yhteydessä tekniselle alueelle sarjan järjestämisohjeissa määriteltyjen teknisten apuvälineiden avulla. Katsomovalmentajana (tai videokuvaajana yms.) toimiminen ei rikkomustapauksissa vapauta rangaistusmääräysten alaisuudesta.
Esimerkki 3: Jos katsomovalmentaja tai muu joukkueen toimihenkilö on katsomossa toimitsijakiellon vuoksi, ei hän saa olla yhteydessä tekniselle alueelle.  

5. Seuraamukset
Ottelun erotuomarilla on oikeus poistaa henkilöitä tekniseltä alueelta sekä kieltää henkilöitä, joita ei ole merkitty ottelupöytäkirjaan, tulemasta tekniselle alueelle. Erotuomarilla on velvollisuus raportoida määräysten vastaisesta toiminnasta kilpailun järjestäjälle saamiensa ohjeiden mukaisesti. Määräysten rikkomisesta voi seurata myös kurinpitoseuraamus rangaistusmääräysten mukaisesti. 

6.Lisätietoa 
Lisätietoa määräyksistä ja niiden soveltamisesta saa kilpailun järjestäjältä. 
TASO-järjestelmän käyttöohjeet löytyvät täältä: https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/folders/35000215834
tai epäselvissä tapauksissa yhteys [email protected]